Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Το Ινστιτούτο διεξάγει έρευνα προς δημιουργία και μεταφορά γνώσης για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής και την επίλυση προβλημάτων του αγροτικού κόσμου.

Κάλυψη Δεδομένων

Κατάλογος Διαφόρων Εκθέσεων - Miscellaneous Reports του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Οι δημοσιεύσεις του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών στο Miscellaneous Reports παραθέτουν πληροφορίες για τις τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου, καθώς και πληθώρα συγγραμμάτων, που αφορούν εκδόσεις και ολοκληρωμένα επιστημονικά άρθρα. Οι δημοσιεύσεις εξυπηρετούν τόσο τους γεωπόνους των γεωργικών εφαρμογών, όσο και τους παραγωγούς, με στόχο την άμεση και εύκολη παροχή πληροφοριών και την προσφορά κάθε δυνατής βοήθειας και εξυπηρέτησης στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας.

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
AA Year Title URL
1 1980 Myrianthousis, T.S. 1980. The vine problem of Cyprus. Miscellaneous Reports 1, 11p. http://news.ari.gov.cy/publications/mr1-myrianthousis.pdf
2 1982 Economides, S., Papachristoforou, Chr., and Georghiades, E. 1982. The use of cereal grains in ruminant diets. Miscellaneous Reports2, 7p. http://news.ari.gov.cy/publications/mr2-economides.pdf
3 1982 Economides, S. 1982. Some aspects of the physiology of digestion in the ruminant with particular reference to acidosis. Miscellaneous Reports 4, 4p. http://news.ari.gov.cy/publications/mr4-economides.pdf
4 1982 Hadjipanayiotou, M., and Economides, S.1982. The energy and protein contents of locally produced feedstuffs - A guide to evaluating alternative feeds for ruminants. Miscellaneous Reports 3, 5p. http://news.ari.gov.cy/publications/mr3-hadjipanayiotou.pdf
5 1982 lordanou, N.T. 1982. Chemical control of the olive midge, Dasyneura oleae (Low.), in Cyprus. Miscellaneous Reports 6, 3p. http://news.ari.gov.cy/publications/mr6-iordanou.pdf
6 1982 Olympios, C.M. 1982. A new high multi span greenhouse covered with plastic. Miscellaneous Reports 5, 16p. http://news.ari.gov.cy/publications/mr5-olympios.pdf
7 1982 Vakis, N.J. 1982. Evaluation of potato varieties and seedlings in Cyprus, 1973-82. Miscellaneous Reports 7, 12p. http://news.ari.gov.cy/publications/mr7-vakis.pdf
8 1983 Hadjipanayiotou, M., Economides, S., and Hadjidemetriou, D.G. 1983. The chemical composition of feedstuffs commody used in ruminant diets. Miscellaneous Reports 9, 10p. http://news.ari.gov.cy/publications/mr9-hadjipanayiotou.pdf
9 1983 Orphanos, P.I. 1983. Publications of the Agricultural Research Institute over the period1962-1982. Miscellaneous Reports 10, 15p. http://news.ari.gov.cy/publications/mr10 -orphanos.pdf
10 1983 Orphanos, P.I., and Kokkinos, Ph. 1983. The soil of Zyghi station. Miscellaneous Reports11, 7p. http://news.ari.gov.cy/publications/mr11-orphanos.pdf
11 1983 Panayiotou, G.S., and Papachristodoulou, S.1983. Agroeconomic analysis of farms in the North-west region of Cyprus (Khrysokhou project area). Miscellaneous Reports 8, 16p. http://news.ari.gov.cy/publications/mr8-panayiotou.pdf
12 1984 Anonymous. 1984. Bibliography of Cypriot agriculture 1975-1983. Derived from the AGRIS Data Base. Miscellaneous Reports 12,39p.
13 1984 Aziz, I.H. 1984. Fruitful buds of the grape varieties Mavro, Xynisteri and Verigo. Miscellaneous Reports 13, 5p. http://news.ari.gov.cy/publications/mr13-aziz.pdf
14 1984 Economides, S. 1984. Inventory of crop residues and agro-industrial byproducts in Cyprus. Miscellaneous Reports 15, 7p. http://news.ari.gov.cy/publications/mr15-economides.pdf
15 1984 Myrianthousis, T.S., Symeon, R., and Hadjidementriou, D.G. 1984. Composition of Cyprus wines. Miscellaneous Reports 16, 4p. http://news.ari.gov.cy/publications/mr16-myrianthousis.pdf
16 1984 Photiades, I. 1984. The effects of sowing date and plant population on the performance of chickpeas. Miscellaneous Reports 14, 5p. http://news.ari.gov.cy/publications/mr14-photiades.pdf
17 1985 Della, Athena. 1985. Description of the barley cultivars Athenais and Kantara. Miscellaneous Reports 21, 12p. http://news.ari.gov.cy/publications/mr21-della.pdf
18 1985 Droushiotis, D.N. 1985. Yield and quality of new lucerne varieties. Miscellaneous Reports20,4p. http://news.ari.gov.cy/publications/mr20-droushiotis.pdf
19 1985 Economides, S. 1985. The roughage situation in Cyprus in relation to animal health and productivity. Miscellaneous Reports 18, 13p. http://news.ari.gov.cy/publications/mr18-economides.pdf
20 1985 Eliades, G., and Hadjilouca, C. 1985. A simple fertilizer-injection pump. Miscellaneous Reports 19, 4p. http://news.ari.gov.cy/publications/mr19-eliades.pdf
21 1985 Hadjichristodoulou, A. 1985. Pure line selection within Sanokrithi-79 hooded barley. Miscellaneous Reports, 17, 5p. http://news.ari.gov.cy/publications/mr17-hadjichristodoulou.pdf
22 1985 Myrianthousis, T.S., and Hadjidemetriou , D.G. 1985. Quality of varietal and blended dry red wines. Miscellaneous Reports 22, 5p. http://news.ari.gov.cy/publications/mr22-myrianthousis.pdf
23 1985 Orphanos, P.I. 1985. Creasing of Valencia oranges. Miscellaneous Reports 23, 7p. http://news.ari.gov.cy/publications/mr23-orphanos.pdf
24 1985 Orphanos, P.I. 1985. An NPK fertilizer experiment with Lord Lambourne and Pera Pedhi apples grown on a highly calcareous soil. Miscellaneous Reports 24, 4p. http://news.ari.gov.cy/publications/mr24-orphanos.pdf
25 1986 AGRIS LIAISON OFFICE. 1986. Bibliography of Cypriot agriculture 1984-85. Miscellaneous Reports 25, 4p. http://news.ari.gov.cy/publications/mr25-anonymous.pdf
26 1986 Della, Athena. 1986. Collection of local broad beans at the Cypari Genebank: passport, characterization and preliminary evaluation information. Miscellaneous Reports 27, 47p. http://news.ari.gov.cy/publications/mr27-della.pdf
27 1986 Orphanos, P.I., Krentos, V.D., and Loizides, P.A. 1986. Effects of N, P and K fertilizing and sheep manure on yield and quality of Valencia oranges. Miscellaneous Reports 28, 12p. http://news.ari.gov.cy/publications/mr28-orphanos.pdf
28 1986 Papastylianou, I. 1986. Effect of nitrogen fertilization and inoculation with Rhizobia on nodulation and nitrogen and grain yield of soybean. Miscellaneous Reports 26, 6p. http://news.ari.gov.cy/publications/mr26-papastylianou.pdf
29 1987 Georghiades, E., Economides, S., and Hadjipanayiotou, M. 1987. Effect of type of roughage on milk yield and milk composition of Friesian dairy cows. Miscellaneous Reports29, 5p. http://news.ari.gov.cy/publications/mr29-georghiades.pdf
30 1987 Myrianthousis, T.S. 1987. Vigour of seven rootstocks and seven table grape varieties. Miscellaneous Reports 30, 3p. http://news.ari.gov.cy/publications/mr30-myriantousis.pdf
31 1987 Orphanos, P.I. 1987. Uptake of foliar-applied or soil-placed zinc by mandarins. Miscellaneous Reports 31, 4p. http://news.ari.gov.cy/publications/mr31-orphanos.pdf
32 1988 Anonymous. 1988. Second list of publications of the Agricultural Research Institute (1983-1987). Miscellaneous Reports 34, 17p. http://news.ari.gov.cy/publications/mr34-anonymous.pdf
33 1988 Economides, C.V., and Gregoriou, C. 1988.Strawberry variety trials under cover and in the open field using fresh and frigo plants. Miscellaneous Reports 35, 5p.2 14. http://news.ari.gov.cy/publications/mr35-economides.pdf
34 1988 Hadjipanayiotou, M. 1988. Nitrogen requirements of Damascus goats during maintenance. Miscellaneous Reports 32, 7p. http://news.ari.gov.cy/publications/mr32-hadjipanayiotou.pdf
35 1988 Hadjipanayiotou, M. 1988. The feeding value of peanut hay and silage made from peanut shells and citrus pulp with the addition of urea. Miscellaneous Reports 33, 8p. http://news.ari.gov.cy/publications/mr33-hadjipanayiotou.pdf
36 1989 Ioannou, Maria. 1989. Agricultural application of plant tissue culture: Rapid clonal propagation of horticultural plants. Miscellaneous Reports 37, 11 p. http://news.ari.gov.cy/publications/mr37-m.ioannou.pdf
37 1989 Photiades, I., Papayiannis, Chr., and Kjelgaard, W.L. 1989. Tractors and farm machines in Cyprus. 1989. Miscellaneous Reports36, 12p. http://news.ari.gov.cy/publications/mr36-phodiades.pdf
38 1990 Economides, S., and Antoniou, 1. 1990. The effect of feeding cheese whey on the milk yield of cows and the growth rate of heifers. Miscellaneous Reports 42, 6p. http://news.ari.gov.cy/publications/mr42-economides.pdf
39 1990 Hadjichristodoulou, A. 1990. Trials with scarlet runner beans (Phaseolus coccineous L.).Miscellaneous Reports 43, 6p. http://news.ari.gov.cy/publications/mr43-hadjichristodoulou.pdf
40 1990 Ioannou, Maria. 1990. Organizing of a plant micropropagation laboratory. Miscellaneous Reports 40, 12p. http://news.ari.gov.cy/publications/mr40-m.ioannou.pdf
41 1990 Panayiotou, G.S., Americanos, P.G., and Antoniou, S. 1990. The economics of cut flower production. Miscellaneous Reports 39, 13p. http://news.ari.gov.cy/publications/mr39-panayiotou.pdf
42 1990 Vakis, N.J. 1990. Evaluation of potato varieties and clones. Miscellaneous Reports 38, 20p. http://news.ari.gov.cy/publications/mr38-vakis.pdf
43 1990 Vouzounis, N.A. 1990. Biological control of crown gall in stone fruit nurseries. Miscellaneous Reports 41, 4p. http://news.ari.gov.cy/publications/mr41-vouzounis.pdf
44 1991 Americanos, P.G., and Vouzounis, N.A. 1991.The effect of the addition of an organic adjuvant on the efficiency of four systemic herbicides. Miscellaneous Reports 44, 6p. http://news.ari.gov.cy/publications/mr44-americanos.pdf
45 1991 Americanos, P.G. 1991. A simazine-resistant weed in vineyards and its control. Miscellaneous Reports 47, 5p. http://news.ari.gov.cy/publications/mr47-americanos.pdf
46 1991 Economides, S. 1991. Effects of voluntary colostrum intake and calf management on calf mortality. Miscellaneous Reports 46, 5p. http://news.ari.gov.cy/publications/mr46-economides.pdf
47 1991 Papastylianou, I. 1991. Soil macronutrient status after two decades of continuous barley cropping in Cyprus. Miscellaneous Reports 45 , 8p. http://news.ari.gov.cy/publications/mr45-papastylianou.pdf
48 1992 Anonymous. 1992. Third list of publications of the Agricultural Research Institute (1988-1991). Miscellaneous Reports 50, 17p.
49 1992 Della, Athena. 1992. Flora of a valley in the Pendakomo area. Miscellaneous Reports 52, 8p. http://news.ari.gov.cy/publications/mr52-della.pdf
50 1992 Gregoriou, C., and Vakis, N.J. 1992. Strawberry variety trials under cover. Miscellaneous Reports 49, 3p. http://news.ari.gov.cy/publications/mr49-c.gregoriou.pdf
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό dc2ffdf8-f894-4b6c-b808-b657014e6caf
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.984863225371 34.257216443294, 31.984863225371 35.733136223134, 35.017089787871 35.733136223134, 35.017089787871 34.257216443294))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
Γλώσσα English
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Γιώργος Αδαμίδης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας gadamides@ari.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια

Αριθμός Προβολών

66