Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αρμόδιο Υπουργείο για θέματα που άπτονται της δικαιοσύνης και της τήρησης της δημόσιας τάξης.

Κάλυψη Δεδομένων

Κατάλογος Διμερών Συμφωνιών σε Θέματα Ασφάλειας

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως αναγνωρίζοντας τη σημασία που έχει η διμερής συνεργασία για καταπολέμηση του οργανωμένου και άλλων μορφών εγκλήματος προωθεί τη σύναψη συμφωνιών συνεργασίας με άλλες χώρες. Πιο κάτω παρατίθεται κάτάλογος των Διμερών Συμφωνιών Συνεργασίας σε θέματα ασφάλειας που έχει υπογράψει η Κυπριακή Δημοκρατία, φροντίδι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, με άλλες χώρες.

Δεδομένα και Πόροι

# ΧΩΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕΔ
Συρία Συμφωνία μεταξύ των Υπουργείων Εσωτερικών της Συριακής Αραβικής Δημοκρατίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας στους τομείς του Εγκλήματος και της Παράνομης Διακίνησης και του Λαθρεμπορίου Ναρκωτικών. 4.4.1989 28.2.1992 (Ε.Ε. 2684 Δ.Π. Αρ. 6)
Συρία Πρωτόκολλο Συνεργασίας στον τομέα Ασφάλειας μεταξύ των Υπουργείων Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Συριακής Αραβικής Δημοκρατίας. 14.5.1991 28.2.1992 (Ε.Ε. 2684 Δ.Π. Αρ. 7)
2 Τσεχία Συμφωνία για συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών της Τσεχικής και Σλοβακικής Ομόσπονδης Δημοκρατίας. (Ισχύει με τη Δημοκρατία της Τσεχίας (Συμφωνία 9.10.1998). 7.12.1992 26.2.1993 (Ε.Ε. 2777 Δ.Π. Αρ.1)
3 Ελλάδα Συμφωνία μεταξύ του ΥΔΔΤ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως της Ελληνικής Δημοκρατίας για Συνεργασία σε θέματα ασφάλειας. 11.12.1993 30.9.1994 (Ε.Ε. 2912 Δ.Π. Αρ. 21)
4 Αίγυπτος Συμφωνία μεταξύ του ΥΔΔΤ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για θέματα ασφάλειας. 7.6.1994 22.7.1994 (Ε.Ε. 2896 Δ.Π. Αρ. 16)
5 Κίνα Συμφωνία μεταξύ του ΥΔΔΤ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Ασφάλειας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για συνεργασία σε θέματα ασφάλειας. 18.10.1994 11.11.1994 (Ε.Ε. 2922 Δ.Π. Αρ. 24)
6 Ισραήλ Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ για συνεργασία στην καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης και κατάχρησης ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών, της τρομοκρατίας και άλλου σοβαρού εγκλήματος. 9.1.1995 3.2.1995 (Ε.Ε. 2951 Δ.Π. Αρ. 2)
7 Ρουμανία Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρουμανίας για συνεργασία στην καταπολέμηση του διεθνούς εγκλήματος. 7.6.1995 21.7.1995 (Ε.Ε. 2490 Δ.Π. Αρ. 6)
8 Ουγγαρία Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας για συνεργασία στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και του οργανωμένου εγκλήματος. 13.6.1996 28.6.1996 (Ε.Ε. 3071 Δ.Π. Αρ. 6)
9 Μάλτα Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Μάλτας για συνεργασία στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και του οργανωμένου εγκλήματος. 17.9.1999 26.11.1999 (Ε.Ε. 3362 Δ.Π. Αρ. 15)
10 Ρωσία Συμφωνία για συνεργασία μεταξύ του ΥΔΔΤ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας. 16.11.1999 3.12.1999 (Ε.Ε. 3370 Δ.Π. Αρ. 16)
11 Κούβα Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κούβας για συνεργασία στην καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών. 16.11.200 1.12.2000 (Ε.Ε. 3453 Δ.Π. Αρ 18)
12 Λιβύη Συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Μεγάλης Σοσιαλιστικής Λαϊκής Λιβυκής Αραβικής Τζαμαχιρίας για συνεργασία στην καταπολέμηση της παράνομης χρήσης και διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών και του οργανωμένου εγκλήματος. 15.3.2001 5.4.2002 (Ε.Ε. 3653 Δ.Π. Αρ. 7)
13 Ιρλανδία Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ιρλανδίας για συνεργασία στην καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, της εμπορίας προσώπων, της τρομοκρατίας και άλλου σοβαρού εγκλήματος. 8.3.2002 22.11.2002 (Ε.Ε. 3655 Ν. 34(ΙΙΙ)/2002)
14 Ιταλία Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ιταλίας για συνεργασία στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και άλλων μορφών εγκλήματος. 28.6.2002 27.6.2003 (Ε.Ε. 3370 Ν.22(ΙΙΙ)/2003)
15 Ιράν Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν για συνεργασία στην καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών. 3.7.2002 23.8.2002 (Ε.Ε. 3631Δ.Π. Αρ. 14)
16 Λίβανος Συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Λιβάνου για συνεργασία στην καταπολέμηση της παράνομης χρήσης και διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών και του οργανωμένου εγκλήματος. 19.7.2002 20.2.2004 (Ε.Ε. 3812 Ν. 5(ΙΙΙ)/2004)
17 Σλοβενία Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σλοβενίας για συνεργασία στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και του οργανωμένου εγκλήματος. 4.12.2002 4.7.2003 (Ε.Ε. 3732 Ν. 28(ΙΙΙ)/2003)
18 Ελλάδα Συμφωνία του ΥΔΔΤ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δημόσιας Τάξεως της Ελληνικής Δημοκρατίας για Συνεργασία των Πυροσβεστικών Σωμάτων των δυο χωρών σε θέματα αρμοδιότητάς τους. 4.6.2003 16.7.2004(Ε.Ε. 3884 Ν. 49(ΙΙΙ)/2004)
19 Εuropol Συμφωνία για Συνεργασία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Αστυνομικού Γραφείου (Ευρωπόλ). 4.7.2003 3.10.2003 (Ε.Ε. 375 Ν. 36(ΙΙΙ)/2003)
20 Βυλγαρία Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για Καταπολέμηση του Διασυνοριακού Οργανωμένου Εγκλήματος, της Τρομοκρατίας, της Παράνομης Μετανάστευσης, της Εμπορίας Προσώπων και της Παράνομης Διακίνησης Ναρκωτικών Ουσιών. 2.12.2003 16.7.2004 (Ε.Ε. 3884 Ν. 48(ΙΙΙ)/2004)
21 Εσθονία Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Εσθονίας για Συνεργασία στην Καταπολέμηση του Οργανωμένου και άλλων μορφών Εγκλήματος. 8.1.2004 26.3.2004 (Ε.Ε. 3827 Ν. 13(ΙΙΙ)/2004)
22 Σλοβακία Συμφωνία της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σλοβακίας για Συνεργασία στην Καταπολέμηση του Οργανωμένου Εγκλήματος, της Τρομοκρατίας, της Παράνομης Διακίνησης Ναρκωτικών και Ψυχοτρόπων και άλλων Ουσιών. 26.2.2004 31.3.2005 (E.E. 3973 N. 5(III)/2005)
23 Αυστρία Μνημόνιο Κατανόησης Κύπρου – Αυστρίας για θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Δημόσιας τάξεως και Εσωτερικών (Υπογραφή μαζί με το Υπουργείο Εσωτερικών) 8.10.2004
24 Πολωνία Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Πολωνίας για Συνεργασία στην Καταπολέμηση του Οργανωμένου και άλλων Μορφών Εγκλήματος. 18.2.2005 11.11.2005 (Ε.Ε. 4049 Ν. 34(ΙΙΙ)/2005)
25 Γαλλία Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας για Συνεργασία σε Θέματα Εσωτερικής Ασφάλειας. 4.3.2005 23.12.2005 (Ε.Ε. 4060 Ν. 49(ΙΙΙ)/2005)
26 Λετονία Συμφωνία της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λετονίας για τη Συνεργασία στην Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας, της Παράνομης Διακίνησης Ναρκωτικών, Ψυχοτρόπων Ουσιών και Προδρόμων τους και του Οργανωμένου Εγκλήματος. 11.4.2005 23.12.2005 (Ε.Ε. 4060 Ν. 48/2005)
27 Ουκρανία Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργικού Συμβουλίου της Ουκρανίας για συνεργασία στην καταπολέμηση του εγκλήματος. 16.2.2006 7.7.2006 4073Ε.Ε., Ν.20(ΙΙΙ) του 2006
28 Ισπανία Συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Βασιλείου της Ισπανίας για Συνεργασία στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. 30.4.2007 Ε.Ε. 4097 Ν.41(ΙΙΙ)/2007
29 Αρμενία Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αρμενίας για συνεργασία στην καταπολέμηση του οργανωμένου και άλλων μορφών εγκλήματος. 23.11.2006 7.12.2007 Ε.Ε. 4097 Ν. 42(ΙΙΙ)/2007
30 Ινδία Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ινδίας για την καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος και της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών. 25.5.2007 7.12.2007 Ε.Ε. 4097 Ν.43(ΙΙΙ)/2007
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό 2443d43d-c43f-4f6b-a249-11ae6f20baa2
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.942749023438 34.403227236495, 31.942749023438 35.894334642716, 34.799194335938 35.894334642716, 34.799194335938 34.403227236495))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Μάριος Παπαιωακείμ
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας mpapaioakim@mjpo.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια

Αριθμός Προβολών

83