Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αποστολή του Τμήματος είναι η διατήρηση της εργατικής ειρήνης, η προαγωγή ομαλών εργασιακών σχέσεων μεταξύ των εργοδοτών και των εργαζομένων, η πάταξη της αδήλωτης και παράνομης απασχόλησης, καθώς επίσης και η εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και η κατ’ επέκταση διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Κάλυψη Δεδομένων

Κατάλογος Εκδόσεων και Ενημερωτικών Οδηγών Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Κατάλογος εκδόσεων και ενημερωτικών οδηγών Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων.

Δεδομένα και Πόροι

# Τίτλος URL
1 Συγκεντρωτικός Οδηγός για τις Νομοθεσίες που εφαρμόζει του Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/All/E3B3C0AD7349C504C2257B57002DE93E/$file/Sygkentrotikos%20Odigos.pdf?OpenElement
2 Οδηγός Συνδικαλιστών κατά τη Συλλογική Διαπραγμάτευση https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcj9a-59bXAhVPzqQKHddaA9AQFggsMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.mlsi.gov.cy%2Fmlsi%2Fdlr%2Fdlr.nsf%2FAll%2FCFCCC9D250BEF8C6C2257B57002E1DAD%2F%24file%2FAnagnorisi%2520Sundikalistikis%2520Organosis.pdf%3FOpenElement&usg=AOvVaw2XNMxnhz2nIuOJ6vdwdp0r
3 Οδηγός Εκπαιδευτικών Προδημοτικής Εκπαίδευσης για την Καταπολέμηση του Επαγγελματικού Διαχωρισμού http://www.gender-equalpay.com/uliko/BROCHURE%20PRODIMOTIKIS%20FINAL.pdf
4 Οδηγός Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης για την Καταπολέμηση του Επαγγελματικού Διαχωρισμού http://www.gender-equalpay.com/uliko/BROCHURE%20MESIS%20FINAL.pdf
5 Οδηγός Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης για την Καταπολέμηση του Επαγγελματικού Διαχωρισμού http://www.gender-equalpay.com/uliko/BROCHURE%20DIMOTIKIS%20FINAL.pdf
6 Οδηγός Γονέων για την Καταπολέμηση του Επαγγελματικού Διαχωρισμού http://www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/isotita_fylou/yliko/BROCHURE_MESIS.pdf
7 Οδηγός για Εργοδότες http://www.businessincyprus.gov.cy/mcit/psc/psc.nsf/All/96B0DD0E1B3AB1E9C22579E500244A55/$file/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7.pdf
8 Κώδικας Βιομηχανικών Σχέσεων http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/All/30F1CAB5171EC077C22579ED00351F11/$file/15.pdf?OpenElement
9 Ενημερωτικός Οδηγός για τους Όρους Εργοδότησης Εργοδοτουμένων σε Κέντρα Αναψυχής http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/All/89F914066A815760C2257D96003052AF/$file/15.pdf?OpenElement
10 Ενημερωτικός Οδηγός για τις Ώρες Οδήγησης και Ανάπαυσης των Οδηγών Ορισμένων Οχημάτων http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/All/7A2B28B863FD7D03C22579ED00347370/$file/13.pdf?OpenElement
11 Ενημερωτικός Οδηγός για τις Ομαδικές Απολύσεις http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/All/3F37928F78B93E78C22579ED0033B1C9/$file/8.pdf?OpenElement
12 Ενημερωτικός Οδηγός για τις Βασικές Πρόνοιες της Εργατικής Νομοθεσίας http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/All/E2156A2FE1B2F660C2257D9600304101/$file/2.pdf?OpenElement
13 Ενημερωτικός Οδηγός για την Προστασία των Μισθών http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/All/97894830EE0617FDC2257D960030AE46/$file/12.pdf?OpenElement
14 Ενημερωτικός Οδηγός για την Οργάνωση Χρόνου Εργασίας http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/All/436253ECBFA1B5BAC22579ED0031350B/$file/3.pdf?OpenElement
15 Ενημερωτικός Οδηγός για την Οργάνωση του Χρόνου Εργασίας των Εκτελούντων Κινητές Δραστηριότητες Οδικών Μεταφορών http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/All/C952F9030485A13FC22579ED00349197/$file/ektelountes%20kinites%20drastiriotites.pdf?OpenElement
16 Ενημερωτικός Οδηγός για την Εργασία Ορισμένου Χρόνου http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/All/AC454D876F8E478CC22579ED003156CB/$file/5.pdf?OpenElement
17 Ενημερωτικός Οδηγός για την Εργασία Μερικής Απασχόλησης http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/All/834CC2FADB3DC016C22579ED00313F7F/$file/4.pdf?OpenElement
18 Ενημερωτικός Οδηγός για την Ενημέρωση του Εργοδοτούμενου από τον Εργοδότη για τους Όρους που διέπουν τη Σύμβαση ή τη Σχέση Εργασίας http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/All/9AF4442BB7CFB2AFC22579ED0030FF57/$file/2.pdf?OpenElement
19 Ενημερωτικός Οδηγός για την Αναγνώριση της Συνδικαλιστικής Οργάνωσης http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/All/CFCCC9D250BEF8C6C2257B57002E1DAD/$file/Anagnorisi%20Sundikalistikis%20Organosis.pdf?OpenElement
20 Ενημερωτικός Οδηγός για τη Σύσταση Ευρωπαϊκών Συμβουλίων Εργαζομένων http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/All/B9B4691E0D4D3560C22579ED0033D772/$file/10.pdf?OpenElement
21 Ενημερωτικός οδηγός για τη Λειτουργία Καταστημάτων και τους Όρους Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/All/31CD6354C02C10BAC22579ED0033F06C/$file/Katastimata.pdf?OpenElement
22 Ενημερωτικός Οδηγός για τη Θέσπιση Γενικού Πλαισίου Ενημέρωσης και Διαβούλευσης των Εργοδοτουμένων http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/All/B9B66783C2A43AD0C2257D9600306E90/$file/16.pdf?OpenElement
23 Ενημερωτικος Οδηγός για τη Γονική Άδεια και Άδεια για Λόγους Ανωτέρας Βίας http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/All/89B04C734AA23790C2257B56002D51A0/$file/7.pdf?OpenElement
24 Χάρτης Δικαιωμάτων του Πολίτη http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/All/C72E5CDE26C9E2A1C2257D94002F01C3/$file/XARTHS_all.pdf?OpenElement
25 Ενημερωτικός Οδηγός για τη Διατήρηση και Διασφάλιση των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων κατά τη Μεταβίβαση Επιχειρήσεων ή Τμημάτων τους ή Εγκαταστάσεων http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/All/49D71F6C037E690FC22579ED0033BD71/$file/9.pdf?OpenElement
26 Συμφωνία για την Επίλυση Εργατικών Διαφορών σε Ουσιώδεις Υπηρεσίες http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/All/702BE790CB3DF6F5C2257F0D00461DD7/$file/23.pdf?OpenElement
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό a5e1296f-8e60-4d99-8a79-a947c9d31200
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.964721679688 34.412291363453, 31.964721679688 35.823102472531, 34.865112304688 35.823102472531, 34.865112304688 34.412291363453))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Χρίστος Χρίστου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας cchristou@dlr.mlsi.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια

Αριθμός Προβολών

112