Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αποστολή της ΚΑΔΔ είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής μάθησης για τη δημόσια διοίκηση, τόσο σε ατομικό, όσο και σε ομαδικό και οργανωσιακό επίπεδο.

Κάλυψη Δεδομένων

Κατάλογος Εκδόσεων Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Κατάλογος εκδόσεων Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης. Ο κατάλογος περιλαμβάνει:

(α) Α/Α
(β) Τίτλος Έκδοσης
(γ) Download URL

Δεδομένα και Πόροι

A/A Publication Title Download URL
1 Mπροσούρα - Έκδοση 1993 http://www.mof.gov.cy/mof/capa/cyacademy.nsf/All/DA47F31031C43C53C2257A6A002C090D/$file/M%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B1%20-%20%CE%88%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7%201993.pdf
2 Μπροσουρα - Έκδοση 2001 http://www.mof.gov.cy/mof/capa/cyacademy.nsf/All/DA47F31031C43C53C2257A6A002C090D/$file/%CE%9C%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B1%20-%20%CE%88%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7%202001.pdf
3 Mπροσούρα - Έκδοση 2005 http://www.mof.gov.cy/mof/capa/cyacademy.nsf/All/DA47F31031C43C53C2257A6A002C090D/$file/M%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B1%20-%20%CE%88%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7%202005.pdf
4 Όραμα Μάθησης Τεύχος 1, 2002 http://www.mof.gov.cy/mof/capa/cyacademy.nsf/All/077461C59686364DC2257A6F0026207A/$file/%CE%8C%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1%20%CE%9C%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%A4%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82%201,%202002.pdf
5 Όραμα Μάθησης Τεύχος 2, 2003 http://www.mof.gov.cy/mof/capa/cyacademy.nsf/All/077461C59686364DC2257A6F0026207A/$file/%CE%8C%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1%20%CE%9C%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%A4%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82%202,%202003.pdf
6 Όραμα Μάθησης Τεύχος 3, 2004 http://www.mof.gov.cy/mof/capa/cyacademy.nsf/All/077461C59686364DC2257A6F0026207A/$file/%CE%8C%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1%20%CE%9C%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%A4%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82%203,%202004.pdf
7 Όραμα Μάθησης Τεύχος 4, 2005 http://www.mof.gov.cy/mof/capa/cyacademy.nsf/All/077461C59686364DC2257A6F0026207A/$file/%CE%8C%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1%20%CE%9C%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%A4%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82%204,%202005.pdf
8 Όραμα Μάθησης Τεύχος 5, 2006 http://www.mof.gov.cy/mof/capa/cyacademy.nsf/All/077461C59686364DC2257A6F0026207A/$file/%CE%8C%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1%20%CE%9C%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%A4%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82%205,%202006.pdf
9 Όραμα Μάθησης Τεύχος 6, 2009 http://www.mof.gov.cy/mof/capa/cyacademy.nsf/All/077461C59686364DC2257A6F0026207A/$file/%CE%8C%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1%20%CE%9C%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%A4%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82%206,%202009.pdf
10 Όραμα Μάθησης Τεύχος 7, 2013 http://www.mof.gov.cy/mof/capa/cyacademy.nsf/All/077461C59686364DC2257A6F0026207A/$file/%CE%8C%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1%20%CE%9C%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%A4%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82%207,%202013.pdf
11 Όραμα Μάθησης Τεύχος 8, 2014 http://www.mof.gov.cy/mof/capa/cyacademy.nsf/All/077461C59686364DC2257A6F0026207A/$file/%CE%8C%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1%20%CE%9C%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%A4%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82%208,%202014.pdf
12 Όραμα μάθησης Τεύχος 9 http://www.mof.gov.cy/mof/capa/cyacademy.nsf/All/077461C59686364DC2257A6F0026207A/$file/%CE%8C%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1%20%CE%BC%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%A4%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82%209.pdf
13 Όραμα Μάθησης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ _ ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΘΗΣΗΣ http://www.mof.gov.cy/mof/capa/cyacademy.nsf/All/077461C59686364DC2257A6F0026207A/$file/%CE%9A%CE%91%CE%94%CE%94_%CE%9F%CE%A4%CE%91%20%20%CE%84%CE%9F%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1%20%CE%9C%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%9A%CE%A5%CE%A0%CE%A1%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%20%CE%A4%CE%9F%CE%A0%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%91%CE%A5%CE%A4%CE%9F%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3%CE%97%20_%20%CE%95%CE%9D%CE%91%20%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%99%CE%94%CE%99%20%CE%9C%CE%91%CE%98%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3%20..._3_FINAL.pdf
14 Όραμα Μάθησης "ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ - 2013" http://www.mof.gov.cy/mof/capa/cyacademy.nsf/All/6A4B4146AEBC3706C2257C9E00488008/$file/%CE%94%CE%9F%CE%9C%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F%CE%A3%20%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%9A%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9AO%CE%A3%20%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%9F%CE%A3.pdf
15 Όραμα Μάθησης "ΚΥΠΡΟΣ: ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ - 2013" http://www.mof.gov.cy/mof/capa/cyacademy.nsf/All/72C86A6BC235D998C2257C9E00434DDA/$file/%CE%95%CE%9D%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%97%20%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%9F%CE%A7%CE%97%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20E.E.pdf
16 Όραμα Μάθησης - Προώθηση της Ίσης Μεταχείρισης και Προαγωγή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων http://www.mof.gov.cy/mof/capa/cyacademy.nsf/All/A4D78BF39499D5B1C225816B0033DFB5/$file/EQUAL%20RIGHTS_FINAL_web.pdf
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό 923c58bc-ab65-479a-83b6-31c7c1b12e70
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((32.019653320313 34.457597263123, 32.019653320313 35.725053778669, 34.974975585938 35.725053778669, 34.974975585938 34.457597263123))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Μάριος Κωνσταντίνου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας mconstantinou@capa.mof.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

91