Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αρμόδιο για την αειφορική διαχείριση και προστασία των κρατικών δασών και άλλων κρατικών δασοκαλυμμένων εκτάσεων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Κατάλογος Ενδημικών Φυτών της Κύπρου

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Κατάλογος Ενδημικών Φυτών της Κύπρου

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Latin Name s/ssp/var Synonym Common Name Family RDB (IUCN category) 92/43/EEC Bern Convention
Acanthoprasium integrifolium (Benth.) Ryding s Ballota integrifolia LAMIACEAE (LABIATAE)
Acinos exiguus (Sm.) Meikle s LAMIACEAE (LABIATAE)
Acinos troodi (Post) Leblebici subsp. troodi ssp LAMIACEAE (LABIATAE) VU
Allium autumnale P. H. Davis s AMARYLLIDACEAE (LILIACEAE)
Allium cupani Raf. subsp. cyprium Meikle ssp AMARYLLIDACEAE (LILIACEAE)
Allium cyprium Brullo & al. s Allium stamineum (sensu R.D. Meikle) AMARYLLIDACEAE (LILIACEAE)
Allium exaltatum (Meikle) Brullo & al. s Allium paniculatum subsp. exaltatum AMARYLLIDACEAE (LILIACEAE) VU
Allium lefkarense Brullo & al. s Allium stamineum (sensu R.D. Meikle) AMARYLLIDACEAE (LILIACEAE)
Allium marathasicum Brullo & al. s Allium stamineum (sensu R.D. Meikle) AMARYLLIDACEAE (LILIACEAE) CR
Allium willeanum Holmboe s AMARYLLIDACEAE (LILIACEAE)
Alyssum akamasicum B. L. Burtt s Βρομόχορτον BRASSICCEAE (CRUCIFERAE) VU An. I
Alyssum chondrogynum B. L. Burtt s Βρομόχορτον BRASSICCEAE (CRUCIFERAE)
Alyssum troodi Boiss. s Βρομόχορτον BRASSICCEAE (CRUCIFERAE)
Anthemis plutonia Meikle s ASTERACEAE (COMPOSITAE)
Anthemis tricolor Boiss. s ASTERACEAE (COMPOSITAE)
Arabis cypria Holmboe s BRASSICCEAE (CRUCIFERAE)
Arabis kennedyae Meikle s BRASSICCEAE (CRUCIFERAE) EN An. II&IV(*) An. I
Arabis purpurea Sm. s Κλάματα της Παναγίας BRASSICCEAE (CRUCIFERAE)
Arenaria rhodia Boiss. subsp. cypria (Holmboe) McNeill ssp CARYOPHYLLACEAE
Arrhenatherum album (Vahl) Clayton subsp. cypricola H. Scholz ssp POACEAE (GRAMINEAE)
Arum cylindraceum Gasp. subsp. pitsyllianum Hadjik. & al. ssp ARACEAE
Arum sintenisii (Engler) P. C. Boyce s Allium stamineum (sensu R.D. Meikle) Αγριοκολοκασιά ARACEAE
Asperula cypria Ehrend. s Τραανόχορτο RUBIACEAE
Astragalus cyprius Boiss. s FABACEAE (LEGUMINOSAE)
Astragalus echinus DC. var. chionistrae H. Lindb. var Αρκογεναίκα, Ποντικάγκαθθος FABACEAE (LEGUMINOSAE) VU
Astragalus macrocarpus DC. subsp. lefkarensis Kirchhoff & Meikle ssp FABACEAE (LEGUMINOSAE) VU An. II&IV(*) An. I
Astragalus suberosus Banks & Sol. var. hartmannii (Holmboe) Meikle var FABACEAE (LEGUMINOSAE) EN
Biscutella didyma L. subsp. dunensis Chrtek & B. Slav?k ssp BRASSICCEAE (CRUCIFERAE)
Bosea cypria Autran & Schinz s Ζουλατζιά AMARANTHACEAE
Brassica hilarionis Post s BRASSICCEAE (CRUCIFERAE) EN An. II&IV An. I
Bromus bidentatus Holmstr. & H. Scholz s POACEAE (GRAMINEAE)
Bupleurum sintenisii Huter s APIACEAE (UMBELLIFERAE)
Campanula veneris Carlstr?m s Campanula drabifolia (sensu R.D. Meikle) CAMPANULACEAE
Carex cyprica A. Mol. & al. s Carex divulsa (sensu R.D. Meikle) CYPERACEAE
Carex troodi Turrill CYPERACEAE
Carlina pygmaea (Post) Holmboe s ASTERACEAE (COMPOSITAE)
Cedrus brevifolia (Hook. f.) A. Henry s Cedrus libani subsp. brevifolia, Cedrus libani var. brevifolia Κέδρος PINACEAE VU
Centaurea akamantis T. Georgiadis & Hadjik. s ASTERACEAE (COMPOSITAE) EN An. II&IV(*) An. I
Centaurea calcitrapa L. subsp. angusticeps (H. Lindb.) Meikle ssp ASTERACEAE (COMPOSITAE)
Centaurea cyprensis (Holub) T. Georgiadis s Centaurea veneris ASTERACEAE (COMPOSITAE)
Centranthus calcitrapa (L.) Dufr. subsp. orbiculatus (Sm.) Meikle ssp VALERIANACEAE
Corydalis rutifolia (Sm.) DC. s PAPAVERACEAE (FUMARIACEAE)
Crocus cyprius Boiss. & Kotschy s IRIDACEAE VU An. II&IV An. I
Crocus hartmannianus Holmboe s IRIDACEAE VU An. II&IV An. I
Crocus veneris Tapp. s IRIDACEAE
Crypsis hadjikyriakou Raus & H. Scholz s POACEAE (GRAMINEAE)
Cyclamen cyprium Kotschy s Κυκλάμινο PRIMULACEAE
Cynara makrisii Hand & Hadjik. s ASTERACEAE (COMPOSITAE) VU
Cynoglossum troodi H. Lindb. s BORAGINACEAE VU
Cyperus cyprius Post s CYPERACEAE VU
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Τμήμα Δασών
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό 772ef683-70a9-4004-90cc-c65ef935276f
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.832885742188 34.385096036519, 31.832885742188 35.832009993904, 34.876098632813 35.832009993904, 34.876098632813 34.385096036519))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Χ .Σ. Χριστοδούλου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας floracy@primehome.com
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια

Αριθμός Προβολών

2261