Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Το Ινστιτούτο διεξάγει έρευνα προς δημιουργία και μεταφορά γνώσης για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής και την επίλυση προβλημάτων του αγροτικού κόσμου.

Κάλυψη Δεδομένων

Κατάλογος Journal Papers και Chapters in Books του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Οι δημοσιεύσεις του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών σε Διεθνή Περιοδικά καθώς και Κεφάλαια σε Βιβλία, παραθέτουν πληροφορίες για τις τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου, καθώς και πληθώρα συγγραμμάτων, που αφορούν εκδόσεις και ολοκληρωμένα επιστημονικά άρθρα. Οι δημοσιεύσεις εξυπηρετούν τόσο τους γεωπόνους των γεωργικών εφαρμογών, όσο και τους παραγωγούς, με στόχο την άμεση και εύκολη παροχή πληροφοριών και την προσφορά κάθε δυνατής βοήθειας και εξυπηρέτησης.

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
AA Year Title
1 1965 Papasolomontos, A., and Papadopoulos, Chr. 1965. Trials on the control of loquat scab in Cyprus. FAO Plant Protection Bulletin 13:2-4.
2 1967 Papasolomontos, A., and Economides, e.v.1967. Effect of rootstock on the incidence of impietratura-diseased grapefruit fruits. Plant Disease Reporter 51:684-686.
3 1967 Photiades, Th., and Abu Sharr, 1. 1967. Hayfrom cereals under Mediterranean conditions. World Crops.
4 1968 Papasolomontos, A., and Economides, e.V.1968. The presence of tristeza virus in certain species of citrus in Cyprus. FAO Plant Protection Bulletin 16:8-9.
5 1969 Iordanou, N.T., Watters, FL. 1969. Temperature effects on toxicity of five insecticides against five species of stored-product insects. Journal of Economic Entomology 62: 130-135.
6 1969 Philis, J. 1969. Control of the citrus nematode, Tylenchulus semipenetrans, with DBCP in established Cyprus citrus groves. Plant Disease Reporter 53:804-806.
7 1970 Philis, J. 1970. Resistance of FI tomato hybrid rootstocks to the potato cyst nematode, Heterodera rostochiensis Woll. Horticulture Research 10:78-80.
8 1971 Davies, W.N.L., Orphanos, P.I., and Papaconstantinou, J. 1971. Chemical composition of developing carob pods. Journal of the Science of Food and Agriculture 22:83-86.
9 1971 Philis, J. 1971. Control of root-knot nematode, Meloidogyne javanica, on eggplant by preplanting treatment. Phytopathologia Mediterranea 10:117-119.
10 1971 Philis, J. 1971. Control of root-knot and spiral nematodes on bananas in Cyprus. Plant Disease Reporter 55:707-710.
11 1971 Serghiou, e.S. 1971. Laboratory and field evaluation of insecticides against Spodopteralittoralis larvae. Journal of Economic Entomology 64:115-116.
12 1972 Hillel, D., Krentos, V.D., and Stylianou, Y. 1972. Procedures and test of an internal drainage method for measuring soil hydraulic characteristics in situ. Soil Science 114:395-400.
13 1972 Louca, A. 1972. The effect of suckling regime on growth rate and lactation performance of the Cyprus Fat-tailed and Chios sheep. Animal Production 15:53-59.14
14 1973 Louca, A., and Papas, A. 1973. The effect of different proportions of carob pod meal in the diet on the performance of calves and goats. Animal Production 17:139-146.
15 1973 Orphanos, P.I. 1973. On the determination of soil carbon. Plant and soil 39:706-708.
16 1974 Kokkalos, T.I. 1974. Thiabendazole reduces chilling injury (pitting) of Cyprus-grown grapefruits. HortScience 9:456-457.
17 1974 Lawlor, M.J., Louca, A., and Mavrogenis,A.P. 1974. The effect of three suckling regimes on the lactation performance of Cyprus Fat-tailed, Chios and Awassi sheep and the growth rate of the lambs. Animal Production18:293-299.
18 1974 Louca, A., Mavrogenis, A.P., and Lawlor,MJ. 1974. Effects of plane of nutrition in late pregnancy on lamb birth weight and milk yield in early lactation of Chios and Awassi sheep. Animal Production 19:341-349.
19 1975 Hadjipanayiotou, M., Louca, A., and Lawlor, M.J. 1975. A note on the straw intake of sheep given supplements of urea-molasses, soya bean meal, barley urea or barley. Animal Production20:429-432.
20 1975 Hancock, J., and Louca, A. 1975. Polledness and intersexuality in the Damascus breed of goat. Animal Production 21:227 -231.
21 1975 Louca, A., Mavrogenis, A.P., and Lawlor, M.J. 1975. The effect of early weaning on the lactation performance of Damascus goats and the growth rate of the kids. Animal Production20:213-218.
22 1975 Orphanides, G.M. 1975. Biology of carob midge complex, Asphondylia sp. (Dipt. Cecidomyiidae) in Cyprus. Bulletin of Entomological Research 65:381-390.
23 1975 Orphanos, P.I. 1975. Spray application of zinc to young apple trees. Horticultural Research 15:23-30.
24 1975 Serghiou, C.S. 1975. Control of Syringopais temperatella in Cyprus. Journal of Economic Entomology 68:491-494.
25 1975 Vakis, N.J. 1975. Effect of ethephon and waxing on the degreening of Cyprus grown lemon sand grapefruit. Journal of Horticultural Science 50:311-319.
26 1975 Vakis, N.J., Marriott, J., and Proctor, Fe.1975. A study of transit conditions and packaging of carrots exported by sea from Cyprus. Journal of the Science of Food and Agriculture26:609-615.
27 1976 Burton, W.R., Newton, P., and Olympios. C.M. 1976. Hotpot: experiments with soil-sealed plastic structures. Plasticulture 30:33-41.
28 1976 Economides, C.V. 1976. Growth and productivity f Washington Navel orange trees on six rootstocks in Cyprus. Horticultural Research16:83-88.
29 1976 Economides, C.V. 1976. Growth and yield of Lord Lamboume and Red Delicious trees on eight apple rootstocks in Cyprus. Journal of Horticultural Science 51:389-391.
30 1976 Economides, C.V. 1976. Performance of Marsh Seedless grapefruit on six rootstocks in Cyprus. Journal of Horticultural Science 51:393-400.
31 1976 Economides, C.V. 1976. Effect of certain cultural practices on tree growth, yield and fruit quality of Valencia oranges in Cyprus. Journal of Horticultural Science 51:545-549.
32 1976 Economides, C.V. 1976. Exocortis in Marsh Seedless grapefruit in Cyprus. Plant Disease Reporter 60:532-534.
33 1976 Hadjichristodoulou, A. 1976. Trials of dry land fodder beet in Cyprus. Experimental AgriclIlture12:61-67.
34 1976 Hadjichristodoulou, A. 1976. Effect of harvesting stage on cereal and legume forage production in low rainfall regions. Journal of Agricultural Science, Cambridge 86: 155-161.
35 1976 Hadjichristodoulou, A. 1976. Effect of genotype and rainfall on yield and quality of for age barley and wheat varieties in a semi-arid region. Journal of Agricultural Science, Cambridge87:489-497.
36 1976 Hadjichristodoulou, A., and Della, Athena.1976. Frequency of control plots in screening nurseries for protein content. Euphytica25:387-391.
37 1976 Hadjipanayiotou, M., and Louca, A. 1976. A note on the value of dried citrus pulp and grape marc as barley replacements in calf fattening diets. Animal Production 23: 129-132.
38 1976 Hadjipanayiotou, M., and Louca, A. 1976.The effect of partial suckling on the lactation performance of Chios sheep and Damascus goats and the growth rate of the lambs and kids. Journal of Agricultural Science, Cambridge87:15-20.
39 1976 Kokkalos, T.I. 1976. Postharvest decay control of Cyprus grown grapes. American Journal of Enology and Viticulture 27: 111-1 14.
40 1976 Olympios, C.M. 1976. Effect of growth regulators on fruit-set and fruit development of the eggplant (Solanum melongena L.). Horticultural Research 16:65-70.
41 1976 Orphan ides, G.M. 1976. Damage assessment and natural control of the carob midge complex, Asphondylia spp. (Dipt.: Cecidol11yidae).in Cyprus. Bolletino del Laboratorio di EntOl1lologiaAgraria Filippo Silvestri di Portici33:80-98.
42 1976 Philis, J. 1976. Occurrence and, control of nematodes affecting carrot crops in Cyprus. Nematologia Mediterranea 4:7- 12.
43 1976 Philis, J., and Siddigi, M.R. 1976. A list of plant parasitic nematodes in Cyprus. Nematologia Mediterranea 4: 171- 174.
44 1977 Economides, C.V. 1977. The influence of rootstocks on tree growth yield and fruit quality of Valencia oranges in Cyprus. Journal of Horticultural Science 52:29-36.
45 1977 Hadjichristodoulou, A. 1977. Effects of genotype and rainfall on forage oats in a semi-arid region. Experimental Agriculture 13:217-223.
46 1977 Hadjichristodoulou, A., Della, Athena, andPhotiades,1. 1977. Effect of sowing depth on plant establishment, tillering capacity and other agronomic characters of cereals. Journal of Agricultural Science, Cambridge 89: 161-167.
47 1977 Louca, A., Economides, S., and Hancock, J.1977. Effects of castration on growth rate, feed conversion efficiency and carcass quality in Damascus goats. Animal Production24:387-391.
48 1977 Louca, A., and Hancock, J. 1977. Genotypeby environmental interactions for postweaning growth in the Damascus breed of goats. Journal of Animal Science 44:927 -931.
49 1977 Orphanos, P.I. 1977. The nutritional status of Valencia orange and Marsh seedless grapefruit in the Morphou area of Cyprus. Agrochimica 21:243-254.
50 1977 Orphanos, P.I. 1977. Removal of zinc residues from apple leaves by hydrochloric acid andleaching of other nutrients in the process. Journal of the Science of Food and Agriculture28:643-646.15
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό 090e5ae1-6a2d-4de0-9a94-c587f6549740
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.768798800185 34.315462392507, 31.768798800185 35.75468557969, 34.92187497206 35.75468557969, 34.92187497206 34.315462392507))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
Γλώσσα English
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Γιώργος Αδαμίδης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας gadamides@ari.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια

Αριθμός Προβολών

83