Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αρμόδιο Υπουργείο για θέματα που άπτονται της δικαιοσύνης και της τήρησης της δημόσιας τάξης.

Κάλυψη Δεδομένων

Κατάλογος Πολυμερών Διεθνών Συμβάσεων

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Κατάλογος Πολυμερών Διεθνών Συμβάσεων στις οποίες έχει προσχωρήσει η Κυπριακή Δημοκρατία, για τις οποίες το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως έχει ορισθεί ως κεντρική αρχή για σκοπούς εφαρμογής.

Δεδομένα και Πόροι

# Όνομα_Σύμβασης
1 Ευρωπαϊκή Σύμβαση περί Παροχής Πληροφοριών επί του Κρατούντος εν τη Αλλοδαπή Δικαίου, Κυρ. Νόμος 5/69
2 Ευρωπαϊκή Σύμβαση περί Τιμωρίας Αδικημάτων Τροχαίας, Κυρ. Νόμος 13/69
3 Ευρωπαϊκή Σύμβαση περί Εκδόσεως Φυγοδίκων, Κυρ. Νόμος 95/70
4 Σύμβαση της Χάγης περί Καταργήσεως της Υποχρεώσεως προς Νομιμοποίησιν Αλλοδαπών Δημοσίων Εγγράφων, Κυρ. Νόμος 50/72
5 Ευρωπαϊκή Σύμβαση περί του Διεθνώς Εγκύρου των Ποινικών Αποφάσεων, Κυρ. Νόμος 9/74
6 Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών επί της Διεκδικήσεως Διατροφής εν τη Αλλοδαπή, Κυρ. Νόμος 50/78
7 Σύμβαση της Χάγης περί της εν τη Αλλοδαπή Επιδόσεως Δικαστικών και Ετέρων Εγγράφων εις Αστικάς και Εμπορικάς Υποθέσεις, Κυρ. Νόμος 40/82
8 Σύμβαση της Χάγης δια την Λήψιν Μαρτυρικής Αποδείξεως εν τη Αλλοδαπή εις Αστικάς και Εμπορικάς Υποθέσεις, Κυρ. Νόμος 67/82
9 Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη Μεταφορά Καταδίκων, Κυρ. Νόμος 14/86
10 Ευρωπαϊκή Σύμβαση περί Αναγνωρίσεως και Εκτελέσεως Αποφάσεων Αφορωσών εις Κηδεμονίαν, Ανηλίκων και εις Αποκατάστασιν Κηδεμονίας Ανηλίκων, Κυρ. Νόμος 36/86
11 Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών (Βιέννη 88) εναντίον της Παράνομης Διακίνησης Ναρκωτικών και Ψυχοτρόπων Ουσιών, Κυρ. Νόμος 49/90
12 Σύμβαση της Χάγης για τις Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών, Κυρ. Νόμος 11(ΙΙΙ)/94
13 Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη Συγκάλυψη, Έρευνα, Κατάσχεση και Δήμευση των Προϊόντων του Εγκλήματος, Κυρ. Νόμος 18(ΙΙΙ)/95
14 Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την Παράνομη Διακίνηση μέσω Θαλάσσης προς εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Παράνομης Διακίνησης Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών, Κυρ. Νόμος 13(ΙΙΙ)/1999.
15 Ευρωπαϊκή Σύμβαση για Αμοιβαία Συνδρομή σε Ποινικά Θέματα και Πρόσθετο Πρωτόκολλο, Κυρ. Νόμος 2(ΙΙΙ)/2000.
16 Σύμβαση της Χάγης περί Πολιτικής Δικονομίας, Κυρ. Νόμος 3(ΙΙΙ)/2000.
17 Σύμβαση της Χάγης για Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη, Κυρ. Νόμος 4(ΙΙΙ)/2000.
18 Διεθνής Σύμβαση για την Καταστολή της Βομβιστικής Τρομοκρατίας, Κυρ. Νόμος 19(ΙΙΙ)/2000.
19 Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη Μεταφορά Ποινικών Διαδικασιών, Κυρ. Νόμος 20(ΙΙΙ)/2000.
20 Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Ποινικοποίηση της Διαφθοράς, Κυρ. Νόμος 23(ΙΙΙ)/2000.
21 Πρόσθετο Πρωτόκολλο στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για Μεταφορά Καταδίκων, Κυρ. Νόμος 12(ΙΙΙ)/2001.
22 Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, Κυρ. Νόμος 29(ΙΙΙ)/2001.
23 Ευρωπαϊκή Σύμβαση Αστικού Δικαίου για τη Διαφθορά, Κυρ.. Νόμος 7(ΙΙΙ)/2004.
24 Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Συγκάλυψη, Έρευνα, Κατάσχεση και Δήμευση προϊόντων του εγκλήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, Κυρ. Νόμος 51(ΙΙΙ)/2007.
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό 25fc979e-d87b-472f-b199-5013341f9265
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.887817382813 34.403227236495, 31.887817382813 35.840916515454, 34.963989257813 35.840916515454, 34.963989257813 34.403227236495))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς -
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Μάριος Παπαιωακείμ
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας mpapaioakim@mjpo.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

97