Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Το Ινστιτούτο διεξάγει έρευνα προς δημιουργία και μεταφορά γνώσης για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής και την επίλυση προβλημάτων του αγροτικού κόσμου.

Κάλυψη Δεδομένων

Κατάλογος Proceedings του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Οι δημοσιεύσεις του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών παραθέτουν πληροφορίες για τις τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου, στον τομέα της Αγροτικής Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι δημοσιεύσεις εξυπηρετούν τόσο τους γεωπόνους των γεωργικών εφαρμογών, όσο και τους παραγωγούς, με στόχο την άμεση και εύκολη παροχή πληροφοριών και την προσφορά κάθε δυνατής βοήθειας και εξυπηρέτησης στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων.

Δεδομένα και Πόροι

AA Year Title
1 2012 Antioxidant Responses of Strawberry Plants under Stress Conditions. Proc. XXVIIth IHC - International Berry Symposium. Acta Horticulturae. Neocleous, D., Ziogas, V., Vasilakakis, M. 926:339-346
2 2012 Effects of Cultivars and Substrates on Soilless Strawberry Production in Cyprus. Proc. XXVIII th IHC - International Berry Symposium. Acta Horticulturae. Neocleous, D., Vasilakakis, M. 926:435-440
3 2012 Integrated Use of Satellite Remote Sensing and GIS for the Development of a Sophisticated Sustainability Index for Urban Areas: A Case Study of Paphos City (Cyprus). 32nd EARSeL Symposium Proceedings. Advances in Geosciences. Papadavid, G., Agapiou, A., Hadjimitsis, G., Nisantzi, Argyro, Alexakis, D., Themistocleous, K., Papoutsa, Christiana, Italos, C.
4 2012 User interface desing principles for robotics in agriculture: The Case of Telerobotic Navigation and Target Selection for Spraying. Proceedings of the 8th Asian Conference for Information Technology in Agriculture and World Conference on Computer in Agriculture Tianmu Convention Center Taipei City, Taiwan September 3-6, 2012. Adamides, G., Berenstein, R., Ben-Halevi, I., Hadjilacos, T., Edan, Yael
5 2012 Variability of Field Spectroradiometric Measurements Using Nearly Lambertian Surfaces. Proceedings of 32nd EARSeL Symposium. 2012. Advances in Geosciences. Papadavid, G., Agapiou, A., Hadjimitsis, G., Nisantzi, A., Alexakis, D., Themistocleous, K., Papoutsa, Christiana
6 2013 Human-Robot Interaction in Agriculture: Usability Evaluation of three Input Devices for Spraying Grape Clusters. Proceedings of Conference 2013-Sustainable Agriculture throu ICT innovation. Adamides, G., Katsanos, C., Christou, G., Xenos, M. Kotsaras, T.
7 2013 Sebal methology for estimating crop evapotranspiration in Cyprus. Atiner Conference paper series AGR2013-0455. Papadavid G., Perdikou, S.
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό f1292977-3785-4b03-a149-6a873ea4fcae
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.834716768935 34.40313283639, 31.834716768935 35.769543522053, 35.064697237685 35.769543522053, 35.064697237685 34.40313283639))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
Γλώσσα English
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Γιώργος Αδαμίδης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας gadamides@ari.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια

Αριθμός Προβολών

110