Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Το Ινστιτούτο διεξάγει έρευνα προς δημιουργία και μεταφορά γνώσης για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής και την επίλυση προβλημάτων του αγροτικού κόσμου.

Κάλυψη Δεδομένων

Κατάλογος Technical Bulletins Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Οι δημοσιεύσεις του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών στο Technical Bulletins παραθέτουν πληροφορίες για τις τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου, καθώς και πληθώρα συγγραμμάτων, που αφορούν εκδόσεις και ολοκληρωμένα επιστημονικά άρθρα. Οι δημοσιεύσεις εξυπηρετούν τόσο τους γεωπόνους των γεωργικών εφαρμογών, όσο και τους παραγωγούς, με στόχο την άμεση και εύκολη παροχή πληροφοριών και την προσφορά κάθε δυνατής βοήθειας και εξυπηρέτησης στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων.

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
AA Year Title URL
1 1966 Hadjiparaskevas, L. 1966. Costs and returns of spring crop potatoes. Technical Bulletin 2, 41 p.
2 1966 Myrianthousis, T.S. 1966. The use of girdling, gibberellin and thinning to increase the berry size of Sultanina table grapes in Cyprus. Technical Bulletin I, 9p. http://news.ari.gov.cy/publications/tb1-myrianthousis.pdf
3 1967 Papasolomontos, A. 1967. Trials for the control of wild oats in cereal fields in Cyprus. Technical Bulletin 3, 18p. http://news.ari.gov.cy/publications/tb3-papasolomontos.pdf
4 1967 Papasolomontos, A. 1967. Trials on the selective chemical control of weeds in carrots. Technical Bulletin 4, 14p. http://news.ari.gov.cy/publications/tb4-papasolomontos.pdf
5 1969 Orphanos. P.l., and Papaconstantinou, J. 1969.The carob varieties of Cyprus. Technical Bulletin5, 27p. http://news.ari.gov.cy/publications/tb4-papasolomontos.pdf
6 1970 Louca, A. and Papas, A. 1970. The use of barley, urea, lucerne and wheat straw for fattening Friesian calves. Technical Bulletin 7, 13p. http://news.ari.gov.cy/publications/tb7-louca.pdf
7 1970 Stylianou, Y., and Orphanos, P.I. 1970. Irrigation of Shamouti oranges with saline water. Technical Bulletin 6. 23p. http://news.ari.gov.cy/publications/tb6-stylianou.pdf
8 1971 Americanos, P.G. 1971. Chemical control of weeds in citrus orchards. Technical Bulletin 8,40p. http://news.ari.gov.cy/publications/tb8-americanos.pdf
9 1972 Americanos, P.G. 1972. The weed complexes of citrus groves in Cyprus. Technical Bulletin9, 39p. http://news.ari.gov.cy/publications/tb9-americanos.pdf
10 1973 Economides, C.V., Vakis, N.J., and Ioannou, A. 1973. Trials on potato varieties in Cyprus1969-1972. Technical Bulletin 11, 20p. http://news.ari.gov.cy/publications/tb11-cv.economides.pdf
11 1973 Hadjichristodoulou, A. 1973. Capeiti, a new durum wheat variety for Cyprus. Technical Bulletin 10, 11p. http://news.ari.gov.cy/publications/tb10-hadjichristodoulou.pdf
12 1973 Hadjichristodoulou, A. 1973. Production of forage from cereals, legumes and their mixtures under rainfed conditions in Cyprus. Technical Bulletin 14, 18p. http://news.ari.gov.cy/publications/tb14-hadjichristodoulou.pdf
13 1973 Mavrogenis, A.P., Louca, A., and Lawlor, M.J. 1973. The use of grape pulp, grape seed meal and barley straw in lamb fattening diets. Technical Bulletin 12, 8p. http://news.ari.gov.cy/publications/tb12-mavrogenis.pdf
14 1973 Myrianthousis, T.S., and Hadjigiorgis, K.P. 1973. Flower thinning and berry enlargement of Sultanina by gibberellin sprays. Technical Bulletin 13, 10p. http://news.ari.gov.cy/publications/tb13-myrianthousis.pdf
15 1974 Economides, S., and Hadjidemetriou, D.G. 1974. The nutritive value of some agricultural by products. Technical Bulletin 18, 12p. http://news.ari.gov.cy/publications/tb18-economides.pdf
16 1974 Hadjichristodoulou, A. 1974. Comparative study of yield and quality of grain cereals under rainfed conditions. Technical Bulletin 15,12p. http://news.ari.gov.cy/publications/tb15-hadjichristodoulou.pdf
17 1974 Krentos, V.D., Stylianou, Y., and Metochis, Chr. 1974. Field water balance in cropped Lucerne plots. Technical Bulletin 17, 19p. http://news.ari.gov.cy/publications/tb17-krentos.pdf
18 1974 Stylianou, Y. 1974. Irrigation requirements of Valencia oranges as affected by the frequency of water application. Technical Bulletin 16,20p. http://news.ari.gov.cy/publications/tb16-stylianou.pdf
19 1975 Hadjichristodoulou, A. 1975. Effect of seed rate on forage production of cereals and legumes under rainfed conditions. Technical Bulletin 19, 11p. http://news.ari.gov.cy/publications/tb19-hadjichristodoulou.pdf
20 1976 ordanou, N.T. 1976. Control of stored grain insects in Cyprus. Technical Bulletin 20, 20p. http://news.ari.gov.cy/publications/tb20-iordanou.pdf
21 1977 Hadjichristodoulou, A., Della, Athena, and Josephides, C.M. 1977. A new durum wheat variety, Aronas. Technical Bulletin 22, 14p. http://news.ari.gov.cy/publications/tb22-hadjichristodoulou.pdf
22 1977 Metochis, Chr. 1977. Potential evapotranspiration of lucerne. Technical Bulletin 21, 12p. http://news.ari.gov.cy/publications/tb21-metochis.pdf
23 1977 Myrianthousis, T.S., and Papanastasiou, A. 1977. Advancing the ripening of early table grapes. Technical Bulletin 23, 13p. http://news.ari.gov.cy/publications/tb23-myrianthousis.pdf
24 1978 Americanos, P.G. 1978. Chemical weed control in vineyards. Technical Bulletin 25, 19p. http://news.ari.gov.cy/publications/tb25-americanos.pdf
25 1978 Olympios, C.M., and Papachristodoulou, S. 1978. Production and economics of French beans grown in plastic greenhouses. Technical Bulletin 24, 12p. http://news.ari.gov.cy/publications/tb24-olympios.pdf
26 1979 Hadjichristodoulou, A. 1979. Sanokrithi 79 - A hooded barley for hay. Technical Bulletin 28, 11p. http://news.ari.gov.cy/publications/tb28-hadjichristodoulou.pdf
27 1979 Iordanou, N.T., and Ioannou, Y.M. 1979. Effect of thrips and wind on the development ofepidermal injuries on citrus fruits in Cyprus. Technical Bulletin 26, 12p.27. http://news.ari.gov.cy/publications/tb26-iordanou.pdf
28 1979 Mavrogenis, A.P., Economides, S., Louca, A., and Hancock, J. 1979. The effect of dietaryprotein levels on the performance of Damascus kids. Technical Bulletin 27, 11 p. http://news.ari.gov.cy/publications/tb27-mavrogenis.pdf
29 1980 Americanos, P.G. 1980. Chemical weed control in onions. Technical Bulletin 35, 12p. http://news.ari.gov.cy/publications/tb35-americanos.pdf
30 1980 Droushiotis, D.N. 1980. Effect of seed rate and method of sowing on yield of irrigated lucerne. Technical Bulletin 30, II p. http://news.ari.gov.cy/publications/tb30-droushiotis.pdf
31 1980 Droushiotis, D.N. 1980. The effects of stage of growth and of cutting height on the yield of irrigated lucerne. Technical Bulletin 36, 11 p. http://news.ari.gov.cy/publications/tb36-droushiotis.pdf
32 1980 Economides, S., and Georghiades, E. 1980.Grape marc as a substitute for barley grain indiets of fattening lambs. Technical Bulletin 29, 8p. http://news.ari.gov.cy/publications/tb29-economides.pdf
33 1980 Hadjipanayiotou, M., and Louca, A. 1980.Feeding urea to lactating Chios ewes. Technical Bulletin 31, 9p. http://news.ari.gov.cy/publications/tb31-hadjipanayiotou.pdf
34 1980 Hadjichristodoulou, A., Josephides, C.M., and Della, Athena. 1980. Improvement of grain barley varieties in Cyprus - Kantara a new variety. Technical Bulletin 32, 14p. http://news.ari.gov.cy/publications/tb32-hadjichristodoulou.pdf
35 1980 Mavrogenis, A.P., and Economides, S. 1980.Relationships between ewe milk production and lamb growth. Technical Bulletin 33, 9p. http://news.ari.gov.cy/publications/tb33-mavrogenis.pdf
36 1980 Vakis, N.J. 1980. Production of seed potatoes in Cyprus. Technical Bulletin 34, 16p. http://news.ari.gov.cy/publications/tb34-vakis.pdf
37 1981 Economides, S., Hadjipanayiotou, M., and Georghiades, E. 1981. The nutritive value of straw, and barley and lucerne hay, and the effect of nitrogen supplementation on the nutritive value of straw to sheep. Technical Bulletin 39, 9p. http://news.ari.gov.cy/publications/tb39-economides.pdf
38 1981 Economides, S. 1981. The energy requirements of the Chios sheep. 1. Requirements for maintenance and late pregnancy. Technical Bulletin 40, 12p. http://news.ari.gov.cy/publications/tb40-economides.pdf
39 1981 Hadjipanayiotou, M., Economides, S., and Koumas, A. 1981. Intake and nutritive value of hay produced from awned and hooded barley cut at different growth stages. Technical Bulletin 37, 12p. http://news.ari.gov.cy/publications/tb37-hadjipanayiotou.pdf
40 1981 Hadjichristodoulou, A. 1981. Cereal diseases in Cyprus - Control strategies. Technical Bulletin38, 12p. http://news.ari.gov.cy/publications/tb38-hadjichristodoulou.pdf
41 1982 Americanos, P.G. 1982. Chemical control of weeds in deciduous fruit trees. Technical Bulletin44, 9p. http://news.ari.gov.cy/publications/tb44-americanos.pdf
42 1982 Hadjichristodoulou, A., Josephides, C.M., and Kari, A.G. 1982. Performance of the new durum wheat variety Mesaoria under rainfed conditions. Technical Bulletin 41, 11 p. http://news.ari.gov.cy/publications/tb41-hadjichristodoulou.pdf
43 1982 Hadjipanayiotou, M. 1982. Protein levels for early-weaned Damascus kids given highconcentratediets. Technical Bulletin 43, 8p. http://news.ari.gov.cy/publications/tb43-hadjipanayiotou.pdf
44 1982 Serghiou, CS. 1982. The effectiveness of synthetic pyrethroids against Spodoptera Iittoralis (Boisd) larvae. Technical Bulletin 42, 5p. http://news.ari.gov.cy/publications/tb42-serghiou.pdf
45 1983 Americanos, P.G. 1983. Herbicides for celery. Technical Bulletin 49, 6p. http://news.ari.gov.cy/publications/tb49-americanos.pdf
46 1983 Americanos, P.G. 1983. Control of orobanche in broad beans. Technical Bulletin 50. 4p. http://news.ari.gov.cy/publications/tb50-americanos.pdf
47 1983 Economides, S., and Koumas, A. 1983. A pilot biogas plant running on cow manure. Technical Bulletin 51, 7p. http://news.ari.gov.cy/publications/tb51-economides.pdf
48 1983 Economides, S., and Georghiades, E. 1983.The effects of weaning age, quantity of milk, once daily feeding and form of concentrates on the performance of Friesian calves. Technical Bulletin 52, 9p. http://news.ari.gov.cy/publications/tb52-economides.pdf
49 1983 Economides, S. 1983. Growth and carcass traits and efficiency of gain of Friesian bull calves under intensive feeding systems. Technical Bulletin 54, 7p. http://news.ari.gov.cy/publications/tb54-economides.pdf
50 1983 Economides, S., and Georghiades, E. 1983.Growth, feed intake, feed efficiency, and feeding costs of early weaned calves. Technical Bulletin 55, 6p. http://news.ari.gov.cy/publications/tb55-economides.pdf
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό 801c0cd8-5809-40d7-a2fa-c227cc514cda
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.69189450331 34.421260197725, 31.69189450331 35.724960962969, 35.09765622206 35.724960962969, 35.09765622206 34.421260197725))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
Γλώσσα English
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Γιώργος Αδαμίδης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας gadamides@ari.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια

Αριθμός Προβολών

81