Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Το Ινστιτούτο διεξάγει έρευνα προς δημιουργία και μεταφορά γνώσης για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής και την επίλυση προβλημάτων του αγροτικού κόσμου.

Κάλυψη Δεδομένων

Κατάλογος Technical Papers Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Οι δημοσιεύσεις του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών στο Technical Papers παραθέτουν πληροφορίες για τις τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου, καθώς και πληθώρα συγγραμμάτων, που αφορούν εκδόσεις και ολοκληρωμένα επιστημονικά άρθρα. Οι δημοσιεύσεις εξυπηρετούν τόσο τους γεωπόνους των γεωργικών εφαρμογών, όσο και τους παραγωγούς, με στόχο την άμεση και εύκολη παροχή πληροφοριών και την προσφορά κάθε δυνατής βοήθειας και εξυπηρέτησης.

Δεδομένα και Πόροι

AA Title Year
1 Papachristoforou, Chr., and Mavrogenis, A.P. 1981. Udder characteristics of Chios sheep and their relation to milk production and machine milking. Technical Paper 20, 9p. 1981
2 Philis, J. 1981. Chemical control of the potato cyst nematode, Globodera rostochiensis (Woll.), in Cyprus. Technical Paper 21, 6p. 1981
3 Orphanos, P.I., and Stylianou, Y. 1980. The moisture characteristics of terra rossa soil. Technical Paper 19, lOp. 1980
4 Georghiades, E., Economides, S., and Hadjipanayiotou, M. 1979. The use of soyabean meal and urea in diets of growing heifers. Technical Paper 18, 8p. 1979
5 Metochis, Chr. 1979. The agroclimatology of Athalassa farm. Technical Paper 17, 6p. 1979
6 Americanos, P.G. 1977. Post-emergence control of wild oats in wheat. Technical Paper 16, lOp. 1977
7 Americanos, P.G. 1976. Weed control in peppers, eggplants, beans, squash, melons and watermelons. Technical Paper 14, 11 p. 1976
8 Vakis, N.J. 1976. Banana ripening trials. Technical Paper 15, 11 p. 1976
9 Americanos, P.G. 1975. New herbicides for citrus orchards. Technical Paper 9, 15p. 1975
10 Kokkalos, T.I. 1975. Control of potato sprouting. Technical Paper 8, 7p. 1975
11 Kokkalos, T., and Vakis, N.J. 1975. Control of apple scald. Technical Paper 11, 6p. 1975
12 Myrianthousis, T.S. 1975. Maturation of Mavro grapes. Technical Paper 13, 9p. 1975
13 Philis, J. 1975. Control of the citrus nematode, Tylenchulus semipenetrans (Cobb), in a grapefruit orchards in Cyprus. Technical Paper 10, 7p. 1975
14 Vakis, N.J., Gregoriou, C., and Ioannou. A. 1975. Trials on asparagus blanching and earliness. Technical Paper 12, 14p. 1975
15 Economides, S. 1974. The effect of dried citrus pulp and grape marc on milk yield and milk composition of dairy cows. Technical Paper 7, 9p. 1974
16 Iordanou. NT 1974. Chemical control of grape berry moth. Technical Paper 5, 7p. 1974
17 Orphanos, P.I. 1974. Nitrogen fertilization of peach trees. Technical Paper 6. 9p. 1974
18 Philis. J. 1974. Chemical control of the root knot nematode, Meloidogyne javanica (Treub.), on tomato. Technical Paper 4, 9p. 1974
19 Kokkalos. T.I. 1973. Control of penicillium decay of citrus fruit in Cyprus. Technical Paper 3. 9p. 1973
20 Americanos. P.G. 1972. Chemical weed control in potatoes. Technical Paper I, 16p. 1972
21 lordanou, N.T. 1972. Chemicals for the control of leopard moth, Zcuzera pyrina L. and their effect against codling moth. Carpocapsa pomonella L., on apple trees in Cyprus. Technical Paper 2, 11p. 1972
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό 8c1d00c3-f1f9-47d9-8228-de59c73b4ad6
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.856689425185 34.363843538831, 31.856689425185 35.748741380898, 34.779052706435 35.748741380898, 34.779052706435 34.363843538831))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
Γλώσσα English
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Γιώργος Αδαμίδης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας gadamides@ari.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια

Αριθμός Προβολών

46