Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αποστολή του Τμήματος είναι η προστασία και η αειφόρος και ορθολογική ανάπτυξη και διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Κατάλογος Υδατικών Έργων

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Κατάλογος υδατικών έργων. Ο κατάλογος περιλαμβάνει τα πιο κάτω πεδία:

* Τίτλος
* Περιγραφή
* Πηγές Νερού (ΕΚΜ)
* Έκταση Άρδευσης (εκτάρια)
* URL to HTML
* URL to Map

Δεδομένα και Πόροι

Title Description Water Resources (MCM) Irregation Area (hectars) URL to HTML URL to Map
Αρδευτικό 'Εργο Πάφου Βασικός σκοπός του Έργου είναι η αξιοποίηση των υδατικών πόρων της Επαρχίας Πάφου και η ανάπτυξη της γεωργίας με την παροχή νερού για άρδευση όλης της παραλιακής πεδιάδας, από το Χάποταμι μέχρι τον 'Αγιο Γεώργιο Πέγειας. Το Έργο άρχισε το 1976 και συμπληρώθηκε το 1982 με ολική δαπάνη 25 εκατομμύρια λίρες. Περιλαμβάνει την κατασκευή του φράγματος Ασπρόκρεμμου πάνω στον ποταμό Ξεροπόταμο, του κεντρικού καναλιού και των σωληναγωγών μεταφοράς νερού, αντλητικών συγκροτημάτων, υδατοδεξαμενών, αρδευτικών δικτύων και ανορύξεις γεωτρήσεων. Επιπλέον, εφαρμόστηκε αναδασμός σε ποσοστό περίπου 45% της αρδευόμενης έκτασης, κατασκευάστηκαν αγροτικοί δρόμοι και δημιουργήθηκε Κέντρο Γεωργικής Εκπαίδευσης στη Γεροσκήπου για την επιμόρφωση των γεωργών σε θέματα κυρίως αρδευόμενης γεωργίας 66.38 5000 http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/All/52E5B733F8F5656DC2256D4900470353?OpenDocument http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/All/34F81DF241D91C9CC2256F6600252032/$file/Paphos%20Irr%20Project.pdf
Αρδευτικό 'Εργο Χρυσοχούς Κύριος σκοπός του Έργου είναι η αξιοποίηση της ροής των ποταμών που πηγάζουν από τη βορειοδυτική πλευρά της οροσειράς του Τροόδους και την άρδευση 3 100 εκταρίων της κοιλάδας Χρυσοχούς και της γειτονικής παραλιακής πεδιάδας. Λόγω της φύσης, της έκτασης και της σύνθεσης του το έργο χωρίστηκε σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση του 'Εργου συμπληρώθηκε ουσιαστικά κατά την περίοδο 1984 -1988 με ολική δαπάνη 18 εκατομμύρια λίρες. Περιλάμβανε την κατασκευή του φράγματος Ευρέτου στον ποταμό Σταυρός της Ψώκας, χωμάτινων δεξαμενών, αγωγών μεταφοράς και διανομής, αρδευτικών δικτύων, καθώς και ανορύξεις γεωτρήσεων για μεγαλύτερη εκμετάλλευση των υπόγειων νερών της κοιλάδας Χρυσοχούς. Από την πρώτη φάση του σχεδίου αρδεύονται 2 000 εκτάρια, με βελτιωμένα συστήματα άρδευσης, κατά μήκος της κοιλάδας Χρυσοχούς. Η δεύτερη φάση ολοκληρώθηκε, με τη συμπλήρωση του εκτροπικού αγωγού Γιαλιάς με ολική δαπάνη 3 εκατομμύρια λίρες. H επέκταση του κεντρικού αγωγού μέχρι το φράγμα Πομού για ενίσχυση του αρδευτικού δικτύου, καθώς επίσης και η επέκταση της αρδεύομενης περιοχής κατά 1 100 εκτάρια κατά μήκος της παραλίας, από την Αργάκα μέχρι τον Πομό έχουν ολοκληρωθεί. 33 3100 http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/All/39717284BA78D1E2C2256DE3003932B5?OpenDocument http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/All/34F81DF241D91C9CC2256F6600252032/$file/Map_Chrysochou%20Irr%20Project_grk.pdf
Σχέδιο Βασιλικού-Πεντάσχοινου Σκοπός του Σχεδίου είναι η ανάπτυξη των υδατικών πόρων της περιοχής, η τοπική γεωργική ανάπτυξη και η ενίσχυση της υδατοπρομήθειας των πόλεων Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου. 'Αρχισε το 1980 και συμπληρώθηκε το 1987 με ολική δαπάνη 27 εκατομμύρια λίρες. Περιλαμβάνει την κατασκευή δύο φραγμάτων, το φράγμα Καλαβασού στον ποταμό Βασιλικό και το φράγμα Διπόταμου στον ποταμό Πεντάσχοινο, έργων εκτροπής του ποταμού Μαρωνίου, του διυλιστηρίου πόσιμου νερού Κόρνου, του σωληναγωγού Καλαβασού - Χοιροκοιτίας, του αντλιοστασίου Τόχνης, καθώς και τριών αρδευτικών δικτύων, στις περιοχές Βασιλικού, Πεντάσχοινου και Μαρωνίου. Επιπρόσθετα, εφαρμόστηκε αναδασμός, κατασκευάστηκαν αγροτικοί δρόμοι και ανεγέρθηκε Σταθμός Γεωργικών Ερευνών για σκοπούς πειραμάτων σχετικά με είδη και ποικιλίες φυτών, μεθόδους άρδευσης και ποιότητας νερού. 32.6 1429 http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/All/4DEBCD9ED04867F4C2256DE200319D79?OpenDocument http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/All/34F81DF241D91C9CC2256F6600252032/$file/Plan_Vasilikou%20Pendaskinou.jpg
Σχέδιο Ενιαίας Αγροτικής Ανάπτυξης Πιτσιλιάς Σκοπός του Σχεδίου είναι η ανάπτυξη των υδατικών πόρων της περιοχής, η τοπική γεωργική ανάπτυξη και η ενίσχυση της υδατοπρομήθειας των πόλεων Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου. 'Αρχισε το 1980 και συμπληρώθηκε το 1987 με ολική δαπάνη 27 εκατομμύρια λίρες. Περιλαμβάνει την κατασκευή δύο φραγμάτων, το φράγμα Καλαβασού στον ποταμό Βασιλικό και το φράγμα Διπόταμου στον ποταμό Πεντάσχοινο, έργων εκτροπής του ποταμού Μαρωνίου, του διυλιστηρίου πόσιμου νερού Κόρνου, του σωληναγωγού Καλαβασού - Χοιροκοιτίας, του αντλιοστασίου Τόχνης, καθώς και τριών αρδευτικών δικτύων, στις περιοχές Βασιλικού, Πεντάσχοινου και Μαρωνίου. Επιπρόσθετα, εφαρμόστηκε αναδασμός, κατασκευάστηκαν αγροτικοί δρόμοι και ανεγέρθηκε Σταθμός Γεωργικών Ερευνών για σκοπούς πειραμάτων σχετικά με είδη και ποικιλίες φυτών, μεθόδους άρδευσης και ποιότητας νερού. 5.48 1530 http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/All/E4A411D2DEB0DB99C2256CC5003DB555?OpenDocument http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/All/34F81DF241D91C9CC2256F6600252032/$file/Pitsilias_Plan_grk.pdf
Σχέδιο Νότιου Αγωγού Το Σχέδιο του Νότιου Αγωγού είναι το μεγαλύτερο έργο υδατικής ανάπτυξης που ανέλαβε ποτέ η Κυπριακή Κυβέρνηση. Βασικός σκοπός του Σχεδίου είναι η συλλογή και αποθήκευση πλεονασμάτων νερού που προηγουμένως έρεαν προς τη θάλασσα και η μεταφορά τους, μέσω διαπεριφερειακού αγωγού, στις περιοχές όπου υπάρχει μεγάλη ανάγκη νερού. Το Σχέδιο καλύπτει σχεδόν όλο το μήκος των νότιων περιοχών της Κύπρου, από τον ποταμό Διάριζο της Πάφου, στα δυτικά, μέχρι και τα Κοκκινοχώρια, στα ανατολικά. Λόγω του μεγέθους του Σχεδίου και των ψηλών ετήσιων δαπανών, αποφασίστηκε όπως το έργο αυτό εκτελεστεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση άρχισε το 1984 και περιλάμβανε την κατασκευή του φράγματος του Κούρη, στον ποταμό Κούρη, χωρητικότητας 115 EKM, του κεντρικού αγωγού μήκους 110 χιλιομέτρων, του φράγματος της 'Αχνας, χωρητικότητας 6,8 EKM, των αρδευτικών δικτύων στα Κοκκινοχώρια, στην Αθιένου, στους Τρούλλους και στο Αβδελλερό, που καλύπτουν συνολική έκταση 9 767 εκτάρια και του συστήματος τηλεμετρίας. Η πρώτη φάση συμπληρώθηκε το 1994 με ολική δαπάνη 97 περίπου εκατομμύρια λίρες. Η δεύτερη φάση, περιλαμβάνει τα έργα εκτροπής του ποταμού Διάριζου με σήραγγα μήκους 14,5 χιλιομέτρων, τα έργα εκτροπής του ποταμού Χαποτάμι, τα Διυλιστήρια νερού στη Λεμεσό και Τερσεφάνου, τον αγωγό Τερσεφάνου - Λευκωσίας, μήκους 36,5 χιλιομέτρων, το περιφερειακό σχέδιο υδροδότησης 9 κοινοτήτων δυτικά της Λεμεσού, καθώς και τα αρδευτικά δίκτυα στις περιοχές Ακρωτηρίου, Παρεκκλησιάς, Μαζωτού, Κιτίου και Αραδίππου που καλύπτουν συνολική έκταση 4 159 εκτάρια. Από τα έργα αυτά έχουν συμπληρωθεί η ανέγερση του Διυλιστηρίου Λεμεσού και Τερσεφάνου, το περιφερειακό σχέδιο υδροδότησης των χωριών δυτικά της Λεμεσού, η εγκατάσταση των αρδευτικών δικτύων στο Ακρωτήρι, Παρεκκλησιά και Κίτι, η κατασκευή του έργου εκτροπής των νερών του ποταμού Διάριζου προς τον Κούρη, τα έργα εκτροπής του ποταμού Χα-Ποτάμι και ο αγωγός Τερσεφάνου - Λευκωσίας. Η συνολική δαπάνη για τη δεύτερη φάση υπολογίζεται γύρω στα 66 περίπου εκατομμύρια λίρες. 121.8 13926 http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/All/E3106E134B3440F6C2256DE4002E3A97?OpenDocument http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/All/34F81DF241D91C9CC2256F6600252032/$file/Map_NAgogou_A4.pdf
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό 6da7291f-b612-4ee3-8e8a-e11b170842a0
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.712036132813 34.385096036519, 31.712036132813 35.787462390871, 34.953002929688 35.787462390871, 34.953002929688 34.385096036519))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Αιμίλιος Ιωάννου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας eioannou@wdd.moa.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια

Αριθμός Προβολών

180