Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αρμόδια υπηρεσία για την επίβλεψη της νόμιμης και υπεύθυνης διαχείρισης των χρηματοοικονομικών λειτουργιών του Δημοσίου.

Κάλυψη Δεδομένων

Κλίμακες Μισθοδοσίας Μονίμων Κρατικών Υπαλλήλων (Συνοπτικός Πίνακας)

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

1 votes with an average rating of 0.

Πίνακας κλιμάκων μισθοδοσίας μονίμων δημοσίων υπαλλήλων. Στον πίνακα περιλαμβάνονται τα πιο κάτω στοιχεία:

1. Κλίμακα Μισθοδοσίας
2. Βαθμίδα
3. Ακαθάριστος Ετήσιος Μισθός (περιλαμβανομένου 13ου)
4. Ετήσιος Μισθός πριν την αποκοπή Φόρου Εισοδήματος
5. Ετήσιος Μισθός μετά την αποκοπή Φόρου Εισοδήματος
6. Ακαθάριστος Μηνιαίος Μισθός
7. Μηνιαίος Μισθός πριν την αποκοπή Φόρου Εισοδήματος
8. Μηνιαίος Μισθός μετά την αποκοπή Φόρου Εισοδήματος

Σημειώσεις:
(α) Οι αποκοπές αφορούν σε κρατικούς υπαλλήλους που κατέχουν μόνιμη και συντάξιμη θέση.
(β) Η φορολογία υπολογίζεται βασει των  εισοδημάτων και αποκοπών χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τύχον άλλα εισοδήματα ή άλλες φορολογικές απαλλαγές/εκπτώσεις.
(γ) Στον υπολογισμό των ετήσιων αποκοπών δεν γίνεται αποκοπή επί 13ου μισθού για το Σχέδιο Σύνταξης και το Ταμείο Χηρών. Επίσης, δεν αποκόπτεται επί 13ου μισθού ειφορές στο ΤΚΑ, εάν οι ετήσιες απολαβές (12 μηνών) υπερβαίνουν το σχετικό όριο.
(δ) Οι Διευθυντές των Τμημάτων/Υπηρεσιών με κλίμακες Α15 και Α16 λαμβάνουν επιπρόσθετα επίδομα φιλοξενίας ύψους €3.570 το χρόνο και οι Διευθυντές με κλίμακα Α15(Ι) €2.040 το χρόνο.

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
SALARY_SCALE SCALE_POINT GROSS_ANNUAL_SALARY(13MONTHS) ANNUAL_SALARY_AFTER_TAX ANNUAL_SALARY_AFTER_CONTRIBUTIONS GROSS_MONTHLY_SALARY(13MONTHS) MONTHLY_SALARY_AFTER_TAX MONTHLY_SALARY_AFTER_CONTRIBUTIONS
A1 16351.79 14193.63 14193.63 1257.83 1086.98 1086.98
A1 16430.96 14258.29 14258.29 1263.92 1091.93 1091.93
A1 16510.00 14322.81 14322.81 1270.00 1096.87 1096.87
A1 16589.04 14387.59 14387.59 1276.08 1101.83 1101.83
A1 16668.21 14452.12 14452.12 1282.17 1106.77 1106.77
A1 16749.59 14518.60 14518.60 1288.43 1111.86 1111.86
A1 16850.60 14601.15 14601.15 1296.20 1118.18 1118.18
A1 17026.62 14744.43 14744.43 1309.74 1129.15 1129.15
A1 17354.74 15012.59 15012.59 1334.98 1149.68 1149.68
A1 10η 17682.86 15280.48 15280.48 1360.22 1170.19 1170.19
A1 11η 18010.85 15548.37 15548.37 1385.45 1190.70 1190.70
A1 12η 18338.97 15815.87 15815.87 1410.69 1211.18 1211.18
A1 13η 18667.09 16083.77 16083.77 1435.93 1231.69 1231.69
A2 16414.71 14244.96 14244.96 1262.67 1090.91 1090.91
A2 16514.29 14326.47 14326.47 1270.33 1097.15 1097.15
A2 16614.00 14407.84 14407.84 1278.00 1103.38 1103.38
A2 16713.71 14488.95 14488.95 1285.67 1109.59 1109.59
A2 16834.35 14587.70 14587.70 1294.95 1117.15 1117.15
A2 17035.33 14751.88 14751.88 1310.41 1129.72 1129.72
A2 17447.04 15087.95 15087.95 1342.08 1155.45 1155.45
A2 17858.75 15423.77 15423.77 1373.75 1181.16 1181.16
A2 18270.46 15760.23 15760.23 1405.42 1206.92 1206.92
A2 10η 18682.30 16096.30 16096.30 1437.10 1232.65 1232.65
A2 11η 19094.01 16432.12 16432.12 1468.77 1258.36 1258.36
A2 12η 19518.72 16778.90 16778.90 1501.44 1284.91 1284.91
A2 13η 20145.58 17277.78 17277.78 1549.66 1323.10 1323.10
A3 16628.04 14419.33 14419.33 1279.08 1104.26 1104.26
A3 16750.63 14518.87 14518.87 1288.51 1111.88 1111.88
A3 16904.94 14645.43 14645.43 1300.38 1121.57 1121.57
A3 17374.24 15028.65 15028.65 1336.48 1150.91 1150.91
A3 17867.46 15431.21 15431.21 1374.42 1181.73 1181.73
A3 18360.68 15833.77 15833.77 1412.36 1212.55 1212.55
A3 18853.90 16236.46 16236.46 1450.30 1243.38 1243.38
A3 19348.16 16639.93 16639.93 1488.32 1274.27 1274.27
A3 20034.82 17189.73 17189.73 1541.14 1316.36 1316.36
A3 10η 20795.19 17795.08 17795.08 1599.63 1362.70 1362.70
A3 11η 21555.69 18400.94 18400.94 1658.13 1409.08 1409.08
A3 12η 22316.19 19006.29 19006.29 1716.63 1455.42 1455.42
A3 13η 23076.56 19612.02 19589.62 1775.12 1501.79 1500.07
Α4 16757.26 14524.61 14524.61 1289.02 1112.32 1112.32
Α4 17001.66 14724.06 14724.06 1307.82 1127.59 1127.59
Α4 17594.85 15208.77 15208.77 1353.45 1164.70 1164.70
Α4 18187.91 15692.70 15692.70 1399.07 1201.75 1201.75
Α4 18781.10 16176.76 16176.76 1444.70 1238.81 1238.81
Α4 19375.33 16662.13 16662.13 1490.41 1275.97 1275.97
Α4 20235.80 17349.50 17349.50 1556.60 1328.59 1328.59
Α4 21150.48 18078.03 18078.03 1626.96 1384.36 1384.36
Α4 22065.16 18806.69 18806.69 1697.32 1440.14 1440.14
Α4 10η 22979.97 19534.82 19527.86 1767.69 1495.88 1495.34
Α4 11η 23894.65 20263.48 20110.78 1838.05 1551.66 1539.91
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
SALARY_SCALE SCALE_POINT GROSS_ANNUAL_SALARY(13MONTHS) ANNUAL_SALARY_BEFORE_TAX ANNUAL_SALARY_AFTER_TAX GROSS_MONTHLY_SALARY MONTHLY_SALARY_BEFORE_TAX MONTHLY_SALARY_AFTER_TAX
A1 16478.54 14576.71 14576.71 1267.58 1116.41 1116.41
A1 16557.71 14643.18 14643.18 1273.67 1121.5 1121.5
A1 16636.75 14709.53 14709.53 1279.75 1126.58 1126.58
A1 16715.79 14775.87 14775.87 1285.83 1131.66 1131.66
A1 16794.96 14842.35 14842.35 1291.92 1136.75 1136.75
A1 16876.6 14910.91 14910.91 1298.2 1142 1142
A1 16978.39 14996.32 14996.32 1306.03 1148.54 1148.54
A1 17155.71 15144.81 15144.81 1319.67 1159.91 1159.91
A1 17486.3 15422.33 15422.33 1345.1 1181.16 1181.16
A1 10η 17816.76 15699.21 15699.21 1370.52 1202.36 1202.36
A1 11η 18147.35 15976.86 15976.86 1395.95 1223.62 1223.62
A1 12η 18477.94 16254.38 16254.38 1421.38 1244.87 1244.87
A1 13η 18808.53 16531.51 16531.51 1446.81 1266.09 1266.09
A2 16541.46 14629.99 14629.99 1272.42 1120.49 1120.49
A2 16641.04 14713.44 14713.44 1280.08 1126.88 1126.88
A2 16740.75 14796.64 14796.64 1287.75 1133.25 1133.25
A2 16840.46 14880.87 14880.87 1295.42 1139.7 1139.7
A2 16961.88 14982.22 14982.22 1304.76 1147.46 1147.46
A2 17164.42 15152.39 15152.39 1320.34 1160.49 1160.49
A2 17579.25 15500.44 15500.44 1352.25 1187.14 1187.14
A2 17994.08 15848.47 15848.47 1384.16 1213.79 1213.79
A2 18409.04 16196.52 16196.52 1416.08 1240.44 1240.44
A2 10η 18823.87 16544.31 16544.31 1447.99 1267.07 1267.07
A2 11η 19238.7 16892.23 16892.23 1479.9 1293.71 1293.71
A2 12η 19666.66 17247.86 17247.86 1512.82 1320.94 1320.94
A2 13η 20298.33 17765.48 17765.48 1561.41 1360.57 1360.57
A3 16754.79 14808.65 14808.65 1288.83 1134.17 1134.17
A3 16877.64 14911.83 14911.83 1298.28 1142.07 1142.07
A3 17033.12 15042.42 15042.42 1310.24 1152.07 1152.07
A3 17505.93 15438.66 15438.66 1346.61 1182.41 1182.41
A3 18002.92 15855.54 15855.54 1384.84 1214.33 1214.33
A3 18499.78 16272.4 16272.4 1423.06 1246.25 1246.25
A3 18996.77 16689.54 16689.54 1461.29 1278.19 1278.19
A3 19494.8 17106.93 17106.93 1499.6 1310.15 1310.15
A3 20186.66 17673.66 17673.66 1552.82 1353.54 1353.54
A3 10η 20952.88 18301 18301 1611.76 1401.57 1401.57
A3 11η 21719.1 18928.59 18928.59 1670.7 1449.62 1449.62
A3 12η 22485.32 19555.93 19544.74 1729.64 1497.65 1496.79
A3 13η 23251.54 20183.14 20046.51 1788.58 1545.67 1535.16
Α4 16884.27 14917.18 14917.18 1298.79 1142.48 1142.48
Α4 17130.49 15123.65 15123.65 1317.73 1158.29 1158.29
Α4 17728.1 15625.02 15625.02 1363.7 1196.68 1196.68
Α4 18325.84 16126.39 16126.39 1409.68 1235.07 1235.07
Α4 18923.45 16627.76 16627.76 1455.65 1273.46 1273.46
Α4 19522.23 17129.65 17129.65 1501.71 1311.89 1311.89
Α4 20389.07 17839.67 17839.67 1568.39 1366.25 1366.25
Α4 21310.77 18594.36 18594.36 1639.29 1424.03 1424.03
Α4 22232.47 19349.17 19349.17 1710.19 1481.82 1481.82
Α4 10η 23154.04 20103.72 19982.98 1781.08 1539.59 1530.3
Α4 11η 24075.74 20858.41 20586.73 1851.98 1597.37 1576.47
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
SALARY_SCALE SCALE_POINT GROSS_ANNUAL_SALARY(13MONTHS) ANNUAL_SALARY_BEFORE_TAX ANNUAL_SALARY_AFTER_TAX GROSS_MONTHLY_SALARY MONTHLY_SALARY_BEFORE_TAX MONTHLY_SALARY_AFTER_TAX
A1 Μείωση Κλ. Εισδ. 14887.21 13171.96 13171.96 1145.17 1004.68 1004.68
A1 16517.54 14567.15 14567.15 1270.58 1111.07 1111.07
A1 16596.71 14635.06 14635.06 1276.67 1116.25 1116.25
A1 16675.75 14702.59 14702.59 1282.75 1121.4 1121.4
A1 16754.79 14770.37 14770.37 1288.83 1126.57 1126.57
A1 16833.96 14838.16 14838.16 1294.92 1131.73 1131.73
A1 16915.21 14907.85 14907.85 1301.17 1137.05 1137.05
A1 17017 14994.83 14994.83 1309 1143.68 1143.68
A1 17194.71 15146.8 15146.8 1322.67 1155.27 1155.27
A1 17526.08 15430.77 15430.77 1348.16 1176.92 1176.92
A1 10η 17857.32 15713.98 15713.98 1373.64 1198.52 1198.52
A1 11η 18188.69 15997.96 15997.96 1399.13 1220.17 1220.17
A1 12η 18520.06 16281.3 16281.3 1424.62 1241.78 1241.78
A1 13η 18851.3 16565.15 16565.15 1450.1 1263.42 1263.42
A2 Μείωση Κλ. Εισδ. 14943.5 13219.77 13219.77 1149.5 1008.33 1008.33
A2 16580.46 14621.46 14621.46 1275.42 1115.21 1115.21
A2 16680.04 14706.53 14706.53 1283.08 1121.7 1121.7
A2 16779.75 14791.74 14791.74 1290.75 1128.2 1128.2
A2 16879.46 14877.33 14877.33 1298.42 1134.72 1134.72
A2 17000.49 14980.71 14980.71 1307.73 1142.61 1142.61
A2 17203.55 15154.69 15154.69 1323.35 1155.87 1155.87
A2 17619.29 15510.52 15510.52 1355.33 1183 1183
A2 18035.16 15866.6 15866.6 1387.32 1210.16 1210.16
A2 18450.9 16222.3 16222.3 1419.3 1237.28 1237.28
A2 10η 18866.64 16578.25 16578.25 1451.28 1264.42 1264.42
A2 11η 19282.51 16934.08 16934.08 1483.27 1291.55 1291.55
A2 12η 19711.51 17297.19 17297.19 1516.27 1319.24 1319.24
A2 13η 20344.48 17826.19 17826.19 1564.96 1359.57 1359.57
A3 Μείωση Κλ. Εισδ. 15135.25 13384.22 13384.22 1164.25 1020.87 1020.87
A3 16793.79 14803.82 14803.82 1291.83 1129.12 1129.12
A3 16916.25 14908.75 14908.75 1301.25 1137.12 1137.12
A3 17071.86 15041.89 15041.89 1313.22 1147.27 1147.27
A3 17545.84 15447.43 15447.43 1349.68 1178.19 1178.19
A3 18043.87 15873.84 15873.84 1387.99 1210.71 1210.71
A3 18541.9 16300.26 16300.26 1426.3 1243.22 1243.22
A3 19040.06 16726.4 16726.4 1464.62 1275.72 1275.72
A3 19539.26 17153.04 17153.04 1503.02 1308.25 1308.25
A3 20232.55 17732.78 17732.78 1556.35 1352.45 1352.45
A3 10η 21000.59 18374.91 18374.91 1615.43 1401.4 1401.4
A3 11η 21768.5 19016.28 19016.28 1674.5 1450.3 1450.3
A3 12η 22536.41 19658.28 19626.62 1733.57 1499.24 1496.8
A3 13η 23304.45 20300.42 20140.34 1792.65 1548.19 1535.88
Α4 Μείωση Κλ. Εισδ. 15251.21 13483.53 13483.53 1173.17 1028.44 1028.44
Α4 16922.75 14914.08 14914.08 1301.75 1137.52 1137.52
Α4 17169.49 15125.43 15125.43 1320.73 1153.64 1153.64
Α4 17768.53 15638.19 15638.19 1366.81 1192.74 1192.74
Α4 18367.57 16150.7 16150.7 1412.89 1231.82 1231.82
Α4 18966.48 16663.45 16663.45 1458.96 1270.92 1270.92
Α4 19566.69 17176.17 17176.17 1505.13 1310.01 1310.01
Α4 20435.48 17902.33 17902.33 1571.96 1365.37 1365.37
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Γενικό Λογιστήριο
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Εξαμηνιαία
Αναγνωριστικό 2919155f-1460-4569-b4f5-7c36c6a26be5
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.865844726563 34.385096036519, 31.865844726563 35.796373910504, 34.974975585938 35.796373910504, 34.974975585938 34.385096036519))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς -
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Άντρια Στυλιανού
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας astylianou@papd.mof.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

68080