Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Κοινωνία της Πληροφορίας - Χρονοσειρά

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Στατιστικά στοιχεία που αφορούν την κοινωνία της πληροφορίας στην Κύπρο. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και καλύπτουν την περίοδο από το 1996 και εντεύθεν. Περιλαμβάνονται μια σειρά από επιμέρους χρονοσειρές οι οποίες αφορούν:

(α) Τηλεπικοινωνίες (κινητή τηλεφωνία, αναλογικές γραμμές, ISDN)
(β) Διαδίκτυο και Υπολογιστές (συνδρομές, πρόσβαση στο διαδίκτυο, dial-up, ευρυζωνική)
(γ) Νοικοκυριά και υπολογιστές / διαδίκτυο / ευρυζωνική σύνδεση (αστικές, αγροτικές περιοχές)
(δ) Επιχειρήσεις και διαδίκτυο
(ε) Ηλεκτρονική Διακυνέρνηση (% ατόμων / επιχειρήσεων που εξυπηρετούνται μέσω διαδικτύου)
(στ) Εκπαίδευση (ανά επίπεδο, ΗΥ/μαθητή, διαδίκτυο/μαθητή, υψηλής ταχυτ. διαδίκτυο/μαθητή)

Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Στατιστική Υπηρεσία
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ετήσια
Αναγνωριστικό d05ca77a-beb7-42cf-8b21-6c009757b059
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.942749023438 34.376028963741, 31.942749023438 35.787462390871, 34.832153320313 35.787462390871, 34.832153320313 34.376028963741))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Κωνσταντίνος Μηνά, Ανδρέας Χαραλάμπους
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας cmina@cystat.mof.gov.cy, ancharalambous@cystat.mof.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια

Αριθμός Προβολών

335