Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Κοινωνική Προστασία - Χρονοσειρά

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Στλλογή στατιστικών δεδομένων και χρονοσειρών σχετικά με την κοινωνική προστάσία στην Κύπρο. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο από το 2012 και εντεύθεν. Αναλυτικά στην συλλογή περιλαμβάνονται οι πιο κάτω Πίνακες:

**Α. ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΕΣ**
Α1: ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
Α2: ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Α3: ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
Α4: ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Α5: ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
Α6: ΕΣΟΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΟΧΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
Α7: ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ / ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ, ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
Α8: ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
Α9: ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΗΡΑΤΟΣ, ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
Α10: ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΖΩΝΤΩΝ, ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
Α11: ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ / ΠΑΙΔΙΟΥ, ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
Α12: ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ, ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
Α13: ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ, ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
Α14: ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ

**Β. ΕΤΗΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙ**Α
Β1: ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ / ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
B2: ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
Β3: ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΗΡΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
Β4: ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΖΩΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
Β5: ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ / ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
Β6: ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
Β7: ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
Β8: ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ

**Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ**
Γ1. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε., ΑΠΟ ΤΟ 2000

Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Στατιστική Υπηρεσία
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ετήσια
Αναγνωριστικό 7ba324aa-92a0-4882-be7b-a2a5fb4e0d01
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.898803710938 34.348821855701, 31.898803710938 35.823102472531, 34.898071289063 35.823102472531, 34.898071289063 34.348821855701))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Δήμητρα Κώστα, Χαράλαμπος Χαραλάμπους
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας dcosta@cystat.mof.gov.cy, chcharalambous@cystat.mof.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

27