Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κύρια Χαρακτηριστικά Κατοικιών (Απογραφή Πληθυσμού 2011)

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

**Συλλογή δεδομένων από την Απογραφή Πληθυσμού 2011 που σχετίζονται με τα κύρια χαρακτηριστικά των κατοικιών. Αναλυτικά στην συλλογή περιλαμβάνονται οι πιο κάτω Πίνακες:**

**Α. ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ**
Α1. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ, 2011
Α2. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ, ΕΠΑΡΧΙΑ, ΚΑΙ ΔΗΜΟ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ/ΕΝΟΡΙΑ, 2011
Α3α. ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΥΠΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ - ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΑΡΧΙΩΝ, 2011
Α3β. ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΥΠΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ - ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, 2011
Α3γ. ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΥΠΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ - ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ, 2011
Α3δ. ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΥΠΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ - ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ, 2011
Α3ε. ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΥΠΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ - ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ, 2011
Α3στ. ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΥΠΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ - ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ, 2011
Α4. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ, ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 2011

**Β. ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ**
Β1α. ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ, ΚΑΤΑ ΤΥΠΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ) ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ - ΣΥΝΟΛΟ, 2011
Β1β. ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ, ΚΑΤΑ ΤΥΠΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ) ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ - ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, 2011
Β1γ. ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ, ΚΑΤΑ ΤΥΠΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ) ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ - ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ, 2011
Β1δ. ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ, ΚΑΤΑ ΤΥΠΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ) ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ - ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ, 2011
Β1ε. ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ, ΚΑΤΑ ΤΥΠΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ) ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ - ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ, 2011
Β1στ. ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ, ΚΑΤΑ ΤΥΠΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ) ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ - ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ, 2011
Β2. ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΥΠΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 2011
Β3α. ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ, ΚΑΤΑ ΤΥΠΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ) ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 2011
Β3β. ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ, ΚΑΤΑ ΤΥΠΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ) ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 2011
Β3γ. ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ, ΚΑΤΑ ΤΥΠΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ) ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 2011
Β4. ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΥΠΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, 2011

**Γ. ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ**
Γ1α. ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ) ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ - ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΑΡΧΙΩΝ 2011
Γ1β. ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ) ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ - ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, 2011
Γ1γ. ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ) ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ - ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ, 2011
Γ1δ. ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ) ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ - ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ, 2011
Γ1ε. ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ) ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ - ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ, 2011
Γ1στ. ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ) ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ - ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ, 2011
Γ2. ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ) ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΥΠΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 2011

Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Στατιστική Υπηρεσία
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Αναγνωριστικό 29a34055-e572-4c58-847f-6d4e5df68f94
Κάλυψη Δεδομένων
Περίοδος Αναφοράς
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια

Αριθμός Προβολών

78