Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αρμόδιο για την αειφορική διαχείριση και προστασία των κρατικών δασών και άλλων κρατικών δασοκαλυμμένων εκτάσεων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Μεμονωμένα Δέντρα Μνημεία της Φύσης εκτός των Κρατικών Δασών

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Κατάλογος μεμονωμένων δέντρων, εκτός των κρατικών δασών, που έχουν χαρακτηριστεί από το Τμήμα Δασών ως μνημεία της φύσης.

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
A/A Name/Species Location/Area Village Circumference_at_chest_height (m) Height (m) Age Proclamation_Date
1 Πλάτανος Λευκωσίας Νήσου 4.65 12.00 313 27/8/1999
2 Κυπαρίσσι Λευκωσίας Νήσου 4.65 28.00 513 27/8/1999
3 Δρυς Λευκωσίας Φτερικούδι 3.00 16.00 213 27/8/1999
4 Καζουαρίνα Λευκωσίας Ψημολόφου 3.25 24.00 133 27/8/1999
5 Δρυς Λεμεσού Πέρα Πεδί 2.88 22.00 213 27/8/1999
6 Δρυς Λεμεσού Κουκά 4.45 16.00 413 27/8/1999
7 Δρυς Πάφου Χούλου 5.00 18.00 413 27/8/1999
8 Λατζιά Λευκωσίας Απλίκι 2.40 12.00 258 30/1/2004
9 Περνιά Λευκωσίας Καλοπαναγιώτης 3.85 17.00 708 30/1/2004
10 Δρυς Λευκωσίας Κάμπος 4.80 22.00 358 30/1/2004
11 Δρυς Λευκωσίας Κάτω Πύργος 4.00 20.00 113 30/1/2004
12 Πεύκος Λευκωσίας Πολιτικό (Φιλάνι) 3.65 20.00 158 30/1/2004
13 Πλάτανος Λεμεσού Αγία Μαύρη (Κοιλάνι) 5.55 36.00 808 30/1/2004
14 Τρέμιθος Λεμεσού Απαισιά 6.80 10.00 1,508 30/1/2004
15 Μαχαίριο Λεμεσού Κολόσσι 4.55 26.00 208 30/1/2004
16 Δρυς Λεμεσού Λάνια 6.10 7.00 608 30/1/2004
17 Τρέμιθος Λεμεσού Λιμνάτης 4.80 16.00 608 30/1/2004
18 Δάφνη Λεμεσού Όμοδος 8.00 10.00 1,008 30/1/2004
19 Δρυς Λεμεσού Πάνω Πλάτρες 1.40 20.00 208 30/1/2004
20 Ελιά Λάρνακας Αγγλισίδες 10.35 6.00 708 30/1/2004
21 Κληματαριά Πάφου Αργάκα 1.46 2.50 110 30/1/2004
22 Τρέμιθος Πάφου Κρήτου Μαρόττου 4.29 10.00 510 30/1/2004
23 Τρέμιθος Πάφου Πόλη Χρυσοχού 8.60 8.00 1,108 30/1/2004
24 Δρυς Πάφου Προδρόμι 3.90 26.00 158 30/1/2004
25 Στερατζιά Πάφου Σαλαμιού 1.93 8.00 158 30/1/2004
26 Τρέμιθος Πάφου Σίμου 6.15 16.00 1,008 30/1/2004
27 Συκαμινιά Πάφου Στενή 3.07 9.00 158 30/1/2004
28 Χαρουπιά Πάφου Στενή 5.02 16.00 218 30/1/2004
29 Ελιά Πάφου Στενή 4.80 4.00 208 30/1/2004
30 Συκαμινιά Πάφου Τραχυπέδουλα 2.32 8.00 148 30/1/2004
31 Δρυς Πάφου Φοίτη 9.60 20.00 808 30/1/2004
32 Συκομουριά (Τουμπεζιά) Αμμοχώστου Αγία Νάπα 7.05 26.00 608 30/1/2004
33 Κυπαρίσσι Λευκωσίας Αγία Ειρήνη 3.10 12.00 206 31/3/2006
34 Δρυς Λευκωσίας Μουτουλλάς 3.51 18.00 306 31/3/2006
35 Τρεμιθιά Λεμεσού Άγιος Θεόδωρος 1.72 6.00 206 31/3/2006
36 Δρυς Λεμεσού Άγιος Θεόδωρος 3.56 16.00 306 31/3/2006
37 Πεύκος Λεμεσού Άγιος Θεόδωρος 2.47 18.00 126 31/3/2006
38 Ελιά Λεμεσού Επταγώνεια 6.92 5.00 606 31/3/2006
39 Δρυς Λεμεσού Κλωνάρι 4.13 14.00 306 31/3/2006
40 Περνιά Λεμεσού Πάχνα 2.75 14.00 356 31/3/2006
41 Δρυς Λεμεσού Πάχνα 3.65 16.00 306 31/3/2006
42 Πεύκος Λεμεσού Χανδριά 4.48 16.00 356 31/3/2006
43 Δρυς Πάφου Άγιος Νικόλαος 4.30 10.00 406 31/3/2006
44 Συκομουριά (Τουμπεζιά) Αμμοχώστου Αγία Νάπα 3.41 18.00 256 31/3/2006
45 Συκομουριά (Τουμπεζιά) Αμμοχώστου Αγία Νάπα 4.52 18.00 356 31/3/2006
46 Χαρουπιά Πάφου Αργάκα 4.20 9.00 156 31/3/2006
47 Αόρατος Αμμοχώστου Αγία Νάπα 1.96 5.00 156 31/3/2006
48 Δρυς Λευκωσίας Λαγουδερά 4.55 16.00 700 28/1/2011
49 Δρυς Λευκωσίας Μουτουλλάς 3.90 26.00 350 28/1/2011
50 Αμυγδαλιά Λάρνακας Πάνω Λεύκαρα 4.20 8.00 150 28/1/2011
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Τμήμα Δασών
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό 18a577ff-d689-423a-a0d8-7d137a3e4080
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.832885742188 34.43947785076, 31.832885742188 35.894334642716, 34.963989257813 35.894334642716, 34.963989257813 34.43947785076))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Τάκης Παπαχριστοφόρου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας tpapachristoforou@fd.moa.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια

Αριθμός Προβολών

116