Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Κάλυψη Δεδομένων

Μέσες Δαπάνες Τουριστών Κατά Μήνα

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Στατιστικά που αφορούν τις μέσες δαπάνες τουριστών κατά μήνα. Τα δεδομένα είναι σε μηνιαία βάση, αφορούν την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2001 και εντέυθεν, και για κάθε μήνα περιλαμβάνουν τα πιο κάτω πεδία:

* Month

* Amount_in_Accommodation

* Extra_out_Accommodation

* Total_Expenditure

* Per_Day_Expenditure

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
MONTH Amount_in_Accommodation Extra_out_Accommodation Total_Expenditure Per_Day_Expenditure
Jan-01 262.95 408.44 671.39 59.99
Feb-01 239.46 343.62 583.08 57.36
Mar-01 251.56 355.94 607.49 60.62
Apr-01 302.03 344.44 646.47 69.75
May-01 302.99 407.21 710.20 75.67
Jun-01 347.79 459.31 807.09 79.96
Jul-01 361.93 488.90 850.83 78.34
Aug-01 376.32 525.26 901.58 82.44
Sep-01 356.29 539.59 895.89 83.11
Oct-01 321.22 488.71 809.93 80.83
Nov-01 286.07 501.47 787.55 77.83
Dec-01 203.78 454.40 658.19 60.50
Jan-02 194.56 481.01 675.56 63.75
Feb-02 198.52 478.15 676.67 68.48
Mar-02 225.23 505.30 730.53 70.84
Apr-02 326.94 406.70 733.64 66.46
May-02 274.09 457.82 731.91 73.20
Jun-02 320.89 490.98 811.88 72.36
Jul-02 315.60 522.97 838.56 71.80
Aug-02 338.97 531.77 870.74 69.15
Sep-02 324.07 552.51 876.58 77.60
Oct-02 305.28 487.84 793.12 77.04
Nov-02 311.41 477.59 789.00 74.34
Dec-02 271.68 509.52 781.21 61.80
Jan-03 255.83 480.08 735.91 59.56
Feb-03 260.78 427.89 688.67 58.50
Mar-03 290.15 415.28 705.43 62.57
Apr-03 266.83 407.57 674.40 68.63
May-03 254.31 428.45 682.76 71.33
Jun-03 280.13 468.14 748.26 72.36
Jul-03 310.93 507.66 818.59 74.46
Aug-03 357.87 510.09 867.95 68.17
Sep-03 305.91 491.48 797.39 72.55
Oct-03 280.96 425.42 706.39 68.65
Nov-03 272.06 399.66 671.72 61.24
Dec-03 229.41 439.64 669.05 54.25
Jan-04 216.04 442.75 658.79 55.22
Feb-04 217.85 355.61 573.46 54.25
Mar-04 261.98 379.89 641.87 58.08
Apr-04 266.29 377.55 643.84 63.61
May-04 260.12 389.54 649.66 65.51
Jun-04 303.35 401.86 705.21 67.75
Jul-04 326.22 428.23 754.45 69.61
Aug-04 382.54 444.54 827.08 69.49
Sep-04 344.51 450.44 794.94 73.45
Oct-04 330.65 379.34 709.99 71.81
Nov-04 269.86 375.93 645.78 61.29
Dec-04 230.35 394.74 625.09 55.14
Jan-05 208.84 391.58 600.42 51.45
Feb-05 225.67 326.80 552.48 52.57
Field Value
Organization Υπουργείο Οικονομικών
Modified
Release Date
Frequency
Μηνιαία
Identified
fd360c2d-aa17-4a04-909e-6357e300cc96
Spatial
POLYGON ((31.909790039063 34.466655495193, 31.909790039063 35.769636353789, 35.018920898438 35.769636353789, 35.018920898438 34.466655495193))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
-
Language
English
License
Contact Name
Μαρία Μάτση
Contact email
mmatsi@mof.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

941