Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Μέσες Μηνιαίες Απολαβές Υπαλλήλων - Χρονοσειρά

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Στατιστικα δεδομένα που αφορούν τις μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων στην Κύπρο. Τα δεδομένα είναι σε τριμηνιαία βάση, αφορούν την περίοδο από το 2003 και εντεύθεν. Τα στοιχεία βασίζονται στο Αρχείο των Κοινωνικών Ασφαλίσεων και καλύπτουν υπαλλήλους σε όλους τους Τομείς της Οικονομίας, εξαιρουμένων των ατόμων που εργοδοτούνται σε ιδιωτικά νοικοκυριά.
Αναλυτικότερα για κάθε τρίμηνο περιλαμβάνονται τα πιο κάτω δεδομένα:

(α) Μέσες Μηνιαίες Απολαβές (Χωρίς διόρθωση) (€)
(β) Μέσες Μηνιαίες Απολαβές (Διορθωμένες ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις) (€)
(γ) Σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (% αλλαγής)
(δ) Σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο (Aπολαβές διορθωμένες ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις) (% αλλαγής)

Στο αρχείο περιλαμβάνονται τρείς συνολικά Πίνακες, οι οποίοι αφορούν:

(α) Άντρες
(β) Γυναίκες
(γ) Σύνολο (αντρες και γυναίκες)

Field Value
Organization Στατιστική Υπηρεσία
Modified
Release Date
Frequency
Τριμηνιαία
Identified
ec104712-4744-43c4-97c4-33c515e3c7d3
Spatial
POLYGON ((31.959228515625 34.263458991723, 31.959228515625 35.810574579203, 34.815673828125 35.810574579203, 34.815673828125 34.263458991723))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
Language
Greek
License
Contact Name
Φάνη Λαγού, Μαριλένα Λουκαΐδου
Contact email
plagou@cystat.mof.gov.cy, mloukaidou@cystat.mof.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

508