Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Μέσες Μηνιαίες Απολαβές Υπαλλήλων - Χρονοσειρά

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Στατιστικα δεδομένα που αφορούν τις μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων στην Κύπρο. Τα δεδομένα είναι σε τριμηνιαία βάση, αφορούν την περίοδο από το 2003 και εντεύθεν. Τα στοιχεία βασίζονται στο Αρχείο των Κοινωνικών Ασφαλίσεων και καλύπτουν υπαλλήλους σε όλους τους Τομείς της Οικονομίας, εξαιρουμένων των ατόμων που εργοδοτούνται σε ιδιωτικά νοικοκυριά.
Αναλυτικότερα για κάθε τρίμηνο περιλαμβάνονται τα πιο κάτω δεδομένα:

(α) Μέσες Μηνιαίες Απολαβές (Χωρίς διόρθωση) (€)
(β) Μέσες Μηνιαίες Απολαβές (Διορθωμένες ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις) (€)
(γ) Σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (% αλλαγής)
(δ) Σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο (Aπολαβές διορθωμένες ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις) (% αλλαγής)

Στο αρχείο περιλαμβάνονται τρείς συνολικά Πίνακες, οι οποίοι αφορούν:

(α) Άντρες
(β) Γυναίκες
(γ) Σύνολο (αντρες και γυναίκες)

Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Στατιστική Υπηρεσία
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Τριμηνιαία
Αναγνωριστικό ec104712-4744-43c4-97c4-33c515e3c7d3
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.959228515625 34.263458991723, 31.959228515625 35.810574579203, 34.815673828125 35.810574579203, 34.815673828125 34.263458991723))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Φάνη Λαγού, Μαριλένα Λουκαΐδου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας plagou@cystat.mof.gov.cy, mloukaidou@cystat.mof.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια

Αριθμός Προβολών

507