Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας έχει ως αποστολή να σχεδιάζει και υλοποιεί πολιτικές στους τομείς της ενέργειας, του εμπορίου, της βιομηχανίας, του ανταγωνισμού και της προστασίας των καταναλωτών.

Κάλυψη Δεδομένων

Μέσες Τιμές Διάθεσης Πετρελαιοειδών

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Εβδομαδιαίες μέσες τιμές διάθεσης, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, 9 κατηγοριών καυσίμων στην Κύπρο. Τα δεδομένα αφορούν τις πιο κάττω κατηγορίες καυσίμων:

* Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων
* Αμόλυβδη βενζίνη 98 οκτανίων
* Αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων
* Ντίζελ κίνησης 10ppm
* Ντίζελ θέρμανσης
* Φωτιστικό πετρέλαιο θέρμανσης
* Υγραέριο (LPG) σε φιάλες
* Υγραέριο χύμα
* Ελαφρύ μαζούτ, θείο

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
DATE FUEL NAME FUEL CATEGORY UNIT AVERAGE PRICE (incl VAT)
4/1/2016 Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων Καύσιμα οδικών μεταφορών: € / 1000 Λίτρα 1152
4/1/2016 Αμόλυβδη βενζίνη 98 οκτανίων Καύσιμα οδικών μεταφορών: € / 1000 Λίτρα 1209
4/1/2016 Αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων Καύσιμα οδικών μεταφορών: € / 1000 Λίτρα :
4/1/2016 Ντίζελ κίνησης 10ppm Καύσιμα οδικών μεταφορών: € / 1000 Λίτρα 1117
4/1/2016 Ντίζελ θέρμανσης Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: € / 1000 Λίτρα 665
4/1/2016 Φωτιστικό πετρέλαιο θέρμανσης Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: € / 1000 Λίτρα 823
4/1/2016 Υγραέριο (LPG) σε φιάλες Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: € / 1000 Κιλά 978
4/1/2016 Υγραέριο χύμα Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: € / 1000 Κιλά 978
4/1/2016 Ελαφρύ μαζούτ, θείο<1% Καύσιμα βιομηχανίας ή για άλλους σκοπούς: € / 1000 Κιλά 568
11/1/2016 Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων Καύσιμα οδικών μεταφορών: € / 1000 Λίτρα 1147
11/1/2016 Αμόλυβδη βενζίνη 98 οκτανίων Καύσιμα οδικών μεταφορών: € / 1000 Λίτρα 1203
11/1/2016 Αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων Καύσιμα οδικών μεταφορών: € / 1000 Λίτρα :
11/1/2016 Ντίζελ κίνησης 10ppm Καύσιμα οδικών μεταφορών: € / 1000 Λίτρα 1105
11/1/2016 Ντίζελ θέρμανσης Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: € / 1000 Λίτρα 664
11/1/2016 Φωτιστικό πετρέλαιο θέρμανσης Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: € / 1000 Λίτρα 778
11/1/2016 Υγραέριο (LPG) σε φιάλες Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: € / 1000 Κιλά 978
11/1/2016 Υγραέριο χύμα Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: € / 1000 Κιλά 978
11/1/2016 Ελαφρύ μαζούτ, θείο<1% Καύσιμα βιομηχανίας ή για άλλους σκοπούς: € / 1000 Κιλά 568
18/1/2016 Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων Καύσιμα οδικών μεταφορών: € / 1000 Λίτρα 1121
18/1/2016 Αμόλυβδη βενζίνη 98 οκτανίων Καύσιμα οδικών μεταφορών: € / 1000 Λίτρα 1183
18/1/2016 Αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων Καύσιμα οδικών μεταφορών: € / 1000 Λίτρα :
18/1/2016 Ντίζελ κίνησης 10ppm Καύσιμα οδικών μεταφορών: € / 1000 Λίτρα 1079
18/1/2016 Ντίζελ θέρμανσης Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: € / 1000 Λίτρα 647
18/1/2016 Φωτιστικό πετρέλαιο θέρμανσης Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: € / 1000 Λίτρα 739
18/1/2016 Υγραέριο (LPG) σε φιάλες Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: € / 1000 Κιλά 962
18/1/2016 Υγραέριο χύμα Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: € / 1000 Κιλά 957
18/1/2016 Ελαφρύ μαζούτ, θείο<1% Καύσιμα βιομηχανίας ή για άλλους σκοπούς: € / 1000 Κιλά 568
25/1/2016 Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων Καύσιμα οδικών μεταφορών: € / 1000 Λίτρα 1116
25/1/2016 Αμόλυβδη βενζίνη 98 οκτανίων Καύσιμα οδικών μεταφορών: € / 1000 Λίτρα 1176
25/1/2016 Αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων Καύσιμα οδικών μεταφορών: € / 1000 Λίτρα :
25/1/2016 Ντίζελ κίνησης 10ppm Καύσιμα οδικών μεταφορών: € / 1000 Λίτρα 1076
25/1/2016 Ντίζελ θέρμανσης Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: € / 1000 Λίτρα 646
25/1/2016 Φωτιστικό πετρέλαιο θέρμανσης Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: € / 1000 Λίτρα 736
25/1/2016 Υγραέριο (LPG) σε φιάλες Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: € / 1000 Κιλά 916
25/1/2016 Υγραέριο χύμα Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: € / 1000 Κιλά 912
25/1/2016 Ελαφρύ μαζούτ, θείο<1% Καύσιμα βιομηχανίας ή για άλλους σκοπούς: € / 1000 Κιλά 568
1/2/2016 Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων Καύσιμα οδικών μεταφορών: € / 1000 Λίτρα 1115
1/2/2016 Αμόλυβδη βενζίνη 98 οκτανίων Καύσιμα οδικών μεταφορών: € / 1000 Λίτρα 1172
1/2/2016 Αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων Καύσιμα οδικών μεταφορών: € / 1000 Λίτρα :
1/2/2016 Ντίζελ κίνησης 10ppm Καύσιμα οδικών μεταφορών: € / 1000 Λίτρα 1066
1/2/2016 Ντίζελ θέρμανσης Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: € / 1000 Λίτρα 616
1/2/2016 Φωτιστικό πετρέλαιο θέρμανσης Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: € / 1000 Λίτρα 669
1/2/2016 Υγραέριο (LPG) σε φιάλες Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: € / 1000 Κιλά 904
1/2/2016 Υγραέριο χύμα Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: € / 1000 Κιλά 899
1/2/2016 Ελαφρύ μαζούτ, θείο<1% Καύσιμα βιομηχανίας ή για άλλους σκοπούς: € / 1000 Κιλά 568
8/2/2016 Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων Καύσιμα οδικών μεταφορών: € / 1000 Λίτρα 1116
8/2/2016 Αμόλυβδη βενζίνη 98 οκτανίων Καύσιμα οδικών μεταφορών: € / 1000 Λίτρα 1175
8/2/2016 Αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων Καύσιμα οδικών μεταφορών: € / 1000 Λίτρα :
8/2/2016 Ντίζελ κίνησης 10ppm Καύσιμα οδικών μεταφορών: € / 1000 Λίτρα 1058
8/2/2016 Ντίζελ θέρμανσης Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: € / 1000 Λίτρα 616
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
DATE FUEL NAME FUEL CATEGORY UNIT AVERAGE PRICE (incl VAT)
2/1/2017 Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων Καύσιμα οδικών μεταφορών: € / 1000 Λίτρα 1203
2/1/2017 Αμόλυβδη βενζίνη 98 οκτανίων Καύσιμα οδικών μεταφορών: € / 1000 Λίτρα 1261
2/1/2017 Αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων Καύσιμα οδικών μεταφορών: € / 1000 Λίτρα :
2/1/2017 Ντίζελ κίνησης 10ppm Καύσιμα οδικών μεταφορών: € / 1000 Λίτρα 1212
2/1/2017 Ντίζελ θέρμανσης Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: € / 1000 Λίτρα 789
2/1/2017 Φωτιστικό πετρέλαιο θέρμανσης Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: € / 1000 Λίτρα 805
2/1/2017 Υγραέριο (LPG) σε φιάλες Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: € / 1000 Κιλά 1056
2/1/2017 Υγραέριο χύμα Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: € / 1000 Κιλά 1056
2/1/2017 Ελαφρύ μαζούτ, θείο<1% Καύσιμα βιομηχανίας ή για άλλους σκοπούς: € / 1000 Κιλά 639
9/1/2017 Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων Καύσιμα οδικών μεταφορών: € / 1000 Λίτρα 1224
9/1/2017 Αμόλυβδη βενζίνη 98 οκτανίων Καύσιμα οδικών μεταφορών: € / 1000 Λίτρα 1276
9/1/2017 Αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων Καύσιμα οδικών μεταφορών: € / 1000 Λίτρα :
9/1/2017 Ντίζελ κίνησης 10ppm Καύσιμα οδικών μεταφορών: € / 1000 Λίτρα 1221
9/1/2017 Ντίζελ θέρμανσης Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: € / 1000 Λίτρα 806
9/1/2017 Φωτιστικό πετρέλαιο θέρμανσης Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: € / 1000 Λίτρα 818
9/1/2017 Υγραέριο (LPG) σε φιάλες Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: € / 1000 Κιλά 1056
9/1/2017 Υγραέριο χύμα Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: € / 1000 Κιλά 1056
9/1/2017 Ελαφρύ μαζούτ, θείο<1% Καύσιμα βιομηχανίας ή για άλλους σκοπούς: € / 1000 Κιλά 639
16/1/2017 Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων Καύσιμα οδικών μεταφορών: € / 1000 Λίτρα 1238
16/1/2017 Αμόλυβδη βενζίνη 98 οκτανίων Καύσιμα οδικών μεταφορών: € / 1000 Λίτρα 1283
16/1/2017 Αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων Καύσιμα οδικών μεταφορών: € / 1000 Λίτρα :
16/1/2017 Ντίζελ κίνησης 10ppm Καύσιμα οδικών μεταφορών: € / 1000 Λίτρα 1227
16/1/2017 Ντίζελ θέρμανσης Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: € / 1000 Λίτρα 805
16/1/2017 Φωτιστικό πετρέλαιο θέρμανσης Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: € / 1000 Λίτρα 821
16/1/2017 Υγραέριο (LPG) σε φιάλες Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: € / 1000 Κιλά 1119
16/1/2017 Υγραέριο χύμα Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: € / 1000 Κιλά 1119
16/1/2017 Ελαφρύ μαζούτ, θείο<1% Καύσιμα βιομηχανίας ή για άλλους σκοπούς: € / 1000 Κιλά 639
23/1/2017 Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων Καύσιμα οδικών μεταφορών: € / 1000 Λίτρα 1243
23/1/2017 Αμόλυβδη βενζίνη 98 οκτανίων Καύσιμα οδικών μεταφορών: € / 1000 Λίτρα 1286
23/1/2017 Αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων Καύσιμα οδικών μεταφορών: € / 1000 Λίτρα :
23/1/2017 Ντίζελ κίνησης 10ppm Καύσιμα οδικών μεταφορών: € / 1000 Λίτρα 1228
23/1/2017 Ντίζελ θέρμανσης Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: € / 1000 Λίτρα 805
23/1/2017 Φωτιστικό πετρέλαιο θέρμανσης Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: € / 1000 Λίτρα 821
23/1/2017 Υγραέριο (LPG) σε φιάλες Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: € / 1000 Κιλά 1119
23/1/2017 Υγραέριο χύμα Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: € / 1000 Κιλά 1119
23/1/2017 Ελαφρύ μαζούτ, θείο<1% Καύσιμα βιομηχανίας ή για άλλους σκοπούς: € / 1000 Κιλά 656
30/1/2017 Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων Καύσιμα οδικών μεταφορών: € / 1000 Λίτρα 1243
30/1/2017 Αμόλυβδη βενζίνη 98 οκτανίων Καύσιμα οδικών μεταφορών: € / 1000 Λίτρα 1287
30/1/2017 Αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων Καύσιμα οδικών μεταφορών: € / 1000 Λίτρα :
30/1/2017 Ντίζελ κίνησης 10ppm Καύσιμα οδικών μεταφορών: € / 1000 Λίτρα 1228
30/1/2017 Ντίζελ θέρμανσης Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: € / 1000 Λίτρα 805
30/1/2017 Φωτιστικό πετρέλαιο θέρμανσης Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: € / 1000 Λίτρα 821
30/1/2017 Υγραέριο (LPG) σε φιάλες Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: € / 1000 Κιλά 1119
30/1/2017 Υγραέριο χύμα Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: € / 1000 Κιλά 1119
30/1/2017 Ελαφρύ μαζούτ, θείο<1% Καύσιμα βιομηχανίας ή για άλλους σκοπούς: € / 1000 Κιλά 656
6/2/2017 Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων Καύσιμα οδικών μεταφορών: € / 1000 Λίτρα 1243
6/2/2017 Αμόλυβδη βενζίνη 98 οκτανίων Καύσιμα οδικών μεταφορών: € / 1000 Λίτρα 1286
6/2/2017 Αμόλυβδη βενζίνη 100 οκτανίων Καύσιμα οδικών μεταφορών: € / 1000 Λίτρα :
6/2/2017 Ντίζελ κίνησης 10ppm Καύσιμα οδικών μεταφορών: € / 1000 Λίτρα 1228
6/2/2017 Ντίζελ θέρμανσης Καύσιμα θέρμανσης ή για άλλους σκοπούς: € / 1000 Λίτρα 805
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Εβδομαδιαία
Αναγνωριστικό 4c6f4401-8c0c-4f62-b4dd-11d0a5d6e8d7
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.931762695313 34.385096036519, 31.931762695313 35.840916515454, 34.942016601563 35.840916515454, 34.942016601563 34.385096036519))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Υπηρεσία Ενέργειας
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας EnergyService@mcit.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια

Αριθμός Προβολών

1772