Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αρμόδιος φορέας για την εφαρμογή της περί Μεταλλείων και Λατομείων Νομοθεσίας και της περί Εκρηκτικών Υλών Νομοθεσίας.

Κάλυψη Δεδομένων

Μεταλλευτικές Μισθώσεις (INSPIRE)

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Υπηρεσίες διάθεσης δεδομένων που αφορούν μεταλλευτικές μισθώσεις οι οποίες αποτελούν μέρος της θεματικής κατηγορίας Εγκαταστάσεις Παραγωγής και Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις της Οδηγίας INSPIRE.

Η διαδικασία λήψης δεδομένων υλοποιείται μέσω αρχείου "GML" στο οποίο περιλαμβάνονται και δεδομένα που αφορούν τους σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων.

Τα δεδομένα διατίθενται επίσης μέσω υπηρεσιών WMS, ersiREST, json και SOAP. Μέσω των υπηρεσιών αυτών επιλέξτε το επίπεδο: PF.ProductionSite_MM_LTM_WGS84 (1)

Field Value
Organization Υπηρεσία Μεταλλείων
Modified
Release Date
Frequency
Ακανόνιστα
Identified
a48d58fe-e215-4ffc-a8c1-bb19ba307e7f
Spatial
POLYGON ((31.964721679688 34.357891873211, 31.964721679688 35.760721836548, 34.920043945313 35.760721836548, 34.920043945313 34.357891873211))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
Language
English
License
Contact Name
Γεωργία Γεωργίου
Contact email
ggeorgiou@mines.moa.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

551