Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Μηνιαίες Απολαβές Πλήρως Απασχολούμενων Υπαλλήλων (Έρευνα Απολαβών 2014)

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Συλλογή στατιστικών δεδομένων που συλλέχθηκαν μέσω της Έρευνας Απολαβών 2014 και αφορούν στις μηνιαίες απολαβές των πλήρως απασχολούμενων υπαλλήλων. Η Έρευνα Απολαβών (EA) 2014 είναι μέρος σειράς ερευνών που διεξάγονται με συχνότητα κάθε τέσσερα χρόνια, βάσει του Κανονισμού 530/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Κανονισμού 1916/2000 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 1738/2005 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στη συλλογή περιλαμβάνονται οι πιο κάτω πίνακες:

A. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Α1: ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ, ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΒΑΡΔΙΑ, ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2014
Α2: ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ, ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΒΑΡΔΙΑ, ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2014
Α3: ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ, ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΒΑΡΔΙΑ, ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2014
Α4: ΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ, ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ, ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2014
Α5: ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2014

Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Β1: ΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ, ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ, ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2014
Β2: ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ, ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΒΑΡΔΙΑ, ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2014
Β3: ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ, ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΒΑΡΔΙΑ, ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2014
Β4: ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ, ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΒΑΡΔΙΑ, ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2014
Β5: ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ, ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΒΑΡΔΙΑ, ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2014
Β6: ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ, ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΒΑΡΔΙΑ, ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2014
B7: ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ, ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2014
Β8: ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2014
B9: ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2014

Γ. ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
Γ1: ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2014
Γ2: ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2014
Γ3: ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2014
Γ4: ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2014

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Field Value
Organization Στατιστική Υπηρεσία
Modified
Release Date
Frequency
Ακανόνιστα
Identified
c77f1b59-6400-4d13-a6b9-2914f9c82dd8
Spatial
POLYGON ((31.893310546875 34.154431651129, 31.893310546875 35.77492887569, 35.013427734375 35.77492887569, 35.013427734375 34.154431651129))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
Language
Greek
License
Contact Name
Μαριλένα Λουκαΐδου
Contact email
mloukaidou@cystat.mof.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

144