Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αρμόδια υπηρεσία για την επίβλεψη της νόμιμης και υπεύθυνης διαχείρισης των χρηματοοικονομικών λειτουργιών του Δημοσίου.

Κάλυψη Δεδομένων

Μισθοδοσία Κρατικών Αξιωματούχων

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Πίνακας μισθοδοσίας των Κρατικών Αξιωματούχων (σε ευρώ). Στον πίνακα περιλαμβάνονται τα πιο κάτω στοιχεία:

 1. Θέση
 2. Ακαθάριστος ετήσιος μισθός χωρίς επιδόματα
 3. Επίδομα παραστάσεως
 4. Τιμάριθμος Επιδόματος Παραστάσεως
 5. Επίδομα Γραμματειακών Υπηρεσιών
 6. Μηνιαίο Επίδομα Γραμματειακών Υπηρεσιών
 7. Επίδομα Φιλοξενίας
 8. Ολικό (12 μηνών)
 9. Ακαθάριστος ετήσιος μισθός με επιδόματα (13 μηνών)
 10. Ετήσιες Αποκοπές πριν από Φόρο Εισοδήματος
 11. Καθαρός ετήσιος μισθός πριν από Φόρο Εισοδήματος
 12. Φόρος Εισοδήματος (Σημ.)
 13. Καθαρός ετήσιος μισθός μετά από Φόρο Εισοδήματος
 14. Ακαθάριστος μηνιαίος μισθός χωρίς επιδόματα (βασικός + αύξηση + τιμάριθμος)
 15. Ολικός μηνιαίος μισθός με επιδόματα
 16. Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων-ΤΚΑ: 3.95% όσοι δικαιούνται επαγγελματική σύνταξη και δεν συμπληρώνουν 400 μήνες υπηρεσίας / 7,8% όσοι δεν δικαιούνται επαγγελματική σύνταξη
 17. Ταμείο Χηρών: 2% για όσους δεν συμπληρώνουν 400 μηνιαίες εισφορές / 3% για περιπτώσεις με * 
 18. Σχέδιο Σύνταξης / Φιλοδώρημα:  3% / 6,8% για περιπτώσεις με *
 19. Μείωση Απολαβών (με κλιμάκωση +3%)
 20. Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη / ΓΕΣΥ
 21. Καθαρός Μηνιαίος Μισθός πριν από Φόρο Εισοδήματος
 22. Φόρος Εισοδήματος (Σημ.)
 23. Καθαρός Μηνιαίος Μισθός μετά από Φόρο Εισοδήματος

Σημείωση:

Η φορολογία υπολογίζεται βασει των πιο πάνω εισοδημάτων και αποκοπών χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τύχον άλλα εισοδήματα ή άλλες φορολογικές απαλλαγές/εκπτώσεις. 

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Code Description
POSITION ΘΕΣΗ
ANNUAL_SAL ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ
ANNUAL_COLA ΕΤΗΣΙΟΣ ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΣ
GROSS_ANNUAL_SAL_EXCL_AL ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
REPR_AL ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ
REPR_AL_COLA ΤΙΜΑΡΙΘΜ_ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ
CL_SERV_AL ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
HOSP_AL ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
TOTAL(12M) ΟΛΙΚΟ (12 ΜΗΝΩΝ)
GROSS_ANNUAL_SAL_INCL_AL(13M) ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ (13 ΜΗΝΩΝ)
ANNUAL_RED_BF_TAX ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ Φ_ΕΙΣ_
GROSS_ANNUAL_SAL_AFT_TAX ΚΑΘΑΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ Φ_ΕΙΣ_
ANNUAL_TAX ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜ_ (Σημ_1)
ANNUAL_SAL_AFT_TAX ΚΑΘΑΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ Φ_ΕΙΣ_
GROSS_MONTH_SAL_EXCL_AL(sal+cola) ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ (βασικός + τιμάριθμος)
TOTAL_MONTH_SAL_INCL_AL ΟΛΙΚΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
SOC_INS_CONTRIB ΤΚΑ _4.2% όσοι δικαιούνται επαγγ_σύνταξη & δεν συμπληρ_ 400 μήνες υπ_8.3% όσοι δεν δικαιούνται επαγγ_σύνταξη
WIDOW_CONTRIB Τ_ΧΗΡΩΝ_2% για όσους δεν συμπληρ_ 400 μην_εισφορές(3% για περιπτώσεις με *)
PENS_CONTRIB ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ/ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑ 3% (6.8% για περιπτώσεις με *)
SAL_REDUCT ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΛΑΒ_με κλιμάκωση
HEALTH_CONTRIB ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΕΣΥ
MONTH_SAL_BF_TAX ΚΑΘΑΡΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ Φ_ΕΙΣ_
MONTH_INC_TAX ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Σημ_1)
MONTH_SAL_AFT_TAX ΚΑΘΑΡΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ Φ_ΕΙΣ_
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
POSITION GROSS_ANNUAL_SAL_EXCL_AL REPR_AL REPR_AL_COLA CL_SERV_AL MONTHLY_CL_SERV_AL HOSP_AL TOTAL(12M) GROSS_ANNUAL_SAL_INCL_AL(13M) ANNUAL_RED_BF_TAX GROSS_ANNUAL_SAL_AFT_TAX ANNUAL_INC_TAX ANNUAL_SAL_AFT_TAX GROSS_MONTH_SAL_EXCL_AL TOTAL_MONTH_SAL_INCL_AL SOC_INS_CONTRIB WIDOW_CONTRIB PENS_CONTRIB SAL_REDUCT HEALTH_CONTRIB MONTH_SAL_BF_TAX MONTH_INC_TAX MONTH_SAL_AFT_TAX
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ* 117847 30755 5204 0 0 0 153806 163626 41807 121819 32522 89297 9820 12817 0 385 872 1949 147 9464 2502 6962
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ* 93074 25629 3639 0 0 0 122342 130098 32439 97659 24066 73593 7756 10195 0 306 693 1490 116 7590 1851 5739
ΥΠΟΥΡΓΟΣ / ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ / ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ / ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ* 75805 20503 3469 0 0 0 99777 106094 27894 78200 17255 60945 6317 8315 179 249 565 1161 95 6066 1327 4739
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ / ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ * 42198 20503 2911 12302 1025 0 77914 81431 18766 62665 11818 50847 3517 6494 0 195 442 842 53 4962 909 4053
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 69230 0 0 0 0 0 69230 74999 14687 60312 10994 49318 5769 5769 354 0 0 716 87 4612 846 3766
ΜΕΛΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 55384 0 0 0 0 0 55384 59999 11827 48172 7337 40835 4615 4615 354 0 0 514 69 3678 564 3114
ΕΦΟΡΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 92566 12000 0 0 0 0 104566 112280 24356 87924 20658 67266 7714 8714 354 0 231 1231 116 6782 1589 5193
ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 77756 6000 0 0 0 0 83756 90236 19801 70435 14537 55898 6480 6980 354 0 194 927 97 5408 1118 4290
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ* 75805 20503 3469 0 0 0 99777 106094 27894 78200 17255 60945 6317 8315 179 249 565 1161 95 6066 1327 4739
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 64448 3570 0 0 0 0 68018 73389 14323 59066 10605 48461 5371 5669 354 0 0 698 81 4536 816 3720
ΜΕΛΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 57072 0 0 0 0 0 57072 61828 12165 49663 7784 41879 4756 4756 354 0 0 538 71 3793 599 3194
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 63231 0 0 0 0 0 63231 68500 13439 55061 9403 45658 5269 5269 354 0 0 628 79 4208 723 3485
ΜΕΛΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 54277 0 0 0 0 0 54277 58800 11603 47197 7044 40153 4523 4523 353 0 0 498 68 3604 542 3062
ΕΦΟΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ* 83286 0 0 0 0 0 83286 90226 23620 66606 13197 53409 6940 6940 179 208 472 920 104 5057 1015 4042
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 80658 0 0 0 0 2040 82698 89420 19811 69609 14248 55361 6722 6892 354 0 202 912 101 5323 1096 4227
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 80658 0 0 0 0 2040 82698 89420 19811 69609 14248 55361 6722 6892 354 0 202 912 101 5323 1096 4227
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 80658 0 0 0 0 2040 82698 89420 19811 69609 14248 55361 6722 6892 354 0 202 912 101 5323 1096 4227
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ε/Κ ΠΛΕΥΡΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ 57600 0 0 0 0 0 57600 62400 12282 50118 7920 42198 4800 4800 354 0 0 546 72 3828 609 3219
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΕΩΝ 71219 0 0 0 0 3570 74789 80724 15714 65010 12639 52371 5935 6233 354 0 0 797 89 4993 972 4021
ΕΦΟΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 64894 0 0 0 0 0 64894 70302 13777 56525 9843 46682 5408 5408 354 0 0 652 81 4321 757 3564
ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 53406 0 0 0 0 0 53406 57856 11418 46438 6816 39622 4450 4450 347 0 0 485 67 3551 524 3027
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ 126590 18000 0 0 0 144590 155139 4140 150999 42735 108264 10549 12049 179 166 0 0 0 11704 3287 8417
ΒΟΗΘΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ 126590 18000 0 0 0 144590 155139 4140 150999 42735 108264 10549 12049 179 166 0 0 0 11704 3287 8417
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 126590 18000 0 0 0 144590 155139 4140 150999 42735 108264 10549 12049 179 166 0 0 0 11704 3287 8417
ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 126590 18000 0 0 0 144590 155139 4140 150999 42735 108264 10549 12049 179 166 0 0 0 11704 3287 8417
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 96936 18000 0 0 0 114936 123014 3612 119402 31676 87726 8078 9578 179 122 0 0 0 9277 2437 6840
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΛΛΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 93118 0 0 0 0 93118 100878 3228 97650 24063 73587 7760 7760 179 90 0 0 0 7491 1851 5640
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ 93118 0 0 0 0 93118 100878 3228 97650 24063 73587 7760 7760 179 90 0 0 0 7491 1851 5640
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ* 104498 18000 0 0 0 122498 131206 34985 96221 23562 72659 8708 10208 179 306 694 1492 131 7406 1812 5594
ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ* 89558 0 0 0 0 89558 97021 25532 71489 14906 56583 7463 7463 179 224 507 1012 112 5429 1147 4282
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ* 98600 18000 0 0 0 116600 124817 33199 91618 21951 69667 8217 9717 179 292 661 1406 123 7056 1689 5367
ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ* 82275 0 0 0 0 82275 89131 23329 65802 12916 52886 6856 6856 179 206 466 906 103 4996 994 4002
ΑΡΧΙΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ 96761 18000 0 0 0 114761 122825 27134 95691 23377 72314 8064 9564 179 191 287 1380 121 7406 1798 5608
ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 96761 18000 0 0 0 114761 122825 27134 95691 23377 72314 8064 9564 179 191 287 1380 121 7406 1798 5608
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΥΠ 96761 18000 0 0 0 114761 122825 27134 95691 23377 72314 8064 9564 179 191 287 1380 121 7406 1798 5608
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 96761 18000 0 0 0 114761 122825 27134 95691 23377 72314 8064 9564 179 191 287 1380 121 7406 1798 5608
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 96761 18000 0 0 0 114761 122825 27134 95691 23377 72314 8064 9564 179 191 287 1380 121 7406 1798 5608
ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 96761 18000 0 0 0 114761 122825 27134 95691 23377 72314 8064 9564 179 191 287 1380 121 7406 1798 5608
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ 96761 18000 0 0 0 114761 122825 27134 95691 23377 72314 8064 9564 179 191 287 1380 121 7406 1798 5608
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ* 96761 18000 0 0 0 114761 122825 32642 90183 21449 68734 8064 9564 179 287 650 1380 121 6947 1650 5297
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 96761 18000 0 0 0 114761 122825 21398 101427 25384 76043 8064 9564 179 0 0 1380 121 7884 1953 5931
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ * 75805 20503 3469 0 0 0 99777 106094 22506 83588 19141 64447 6317 8315 354 0 190 1161 95 6515 1472 5043
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ 89411 0 0 0 0 89411 96862 21210 75652 16363 59289 7451 7451 179 149 224 1010 112 5777 1259 4518
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 89411 0 0 0 5100 94511 101962 22098 79864 17837 62027 7451 7876 179 149 224 1084 112 6128 1372 4756
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 89411 0 0 0 5100 94511 101962 19722 82240 18669 63571 7451 7876 354 0 0 1084 112 6326 1436 4890
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Code Description
GROSS_ANNUAL_SAL_EXCL_AL ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
REPR_AL ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ
REPR_AL_COLA ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ
CL_SERV_AL ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
MONTHLY_CL_SERV_AL MHNIAIO ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
HOSP_AL ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
TOTAL(12M) ΟΛΙΚΟ (12 ΜΗΝΩΝ)
GROSS_ANNUAL_SAL_INCL_AL(13M) ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ (13 ΜΗΝΩΝ)
ANNUAL_RED_BF_TAX ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ
GROSS_ANNUAL_SAL_AFT_TAX ΚΑΘΑΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ANNUAL_INC_TAX ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Σημ.)
ANNUAL_SAL_AFT_TAX ΚΑΘΑΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ Φ.ΕΙΣ.
GROSS_MONTH_SAL_EXCL_AL ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ (βασικός + αύξηση + τιμάριθμος)
TOTAL_MONTH_SAL_INCL_AL ΟΛΙΚΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
SOC_INS_CONTRIB ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ_3,95% όσοι δικαιούνται επαγγελματική σύνταξη και δεν συμπληρώνουν 400 μήνες υπηρεσίας_7,8% όσοι δεν δικαιούνται επαγγ.σύνταξη
WIDOW_CONTRIB ΤΑΜΕΙΟ ΧΗΡΩΝ_2% για όσους δεν συμπληρώνουν 400 μηνιαίες εισφορές_3% για περιπτώσεις με *
PENS_CONTRIB ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ/ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑ_3%_6,8% για περιπτώσεις με *
SAL_REDUCT ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΛΑΒΩΝ με κλιμάκωση + 3%
HEALTH_CONTRIB ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 1,5%
MONTH_SAL_BF_TAX ΚΑΘΑΡΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
MONTH_INC_TAX ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Σημ.)
MONTH_SAL_AFT_TAX ΚΑΘΑΡΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
POSITION ANNUAL_SAL ANNUAL_COLA GROSS_ANNUAL_SAL_EXCL_AL REPR_AL REPR_AL_COLA CL_SERV_AL HOSP_AL TOTAL(12M) GROSS_ANNUAL_SAL_INCL_AL(13M) ANNUAL_RED_BF_TAX GROSS_ANNUAL_SAL_AFT_TAX ANNUAL_INC_TAX ANNUAL_SAL_AFT_TAX GROSS_MONTH_SAL_EXCL_AL TOTAL_MONTH_SAL_INCL_AL SOC_INS_CONTRIB WIDOW_CONTRIB PENS_CONTRIB SAL_REDUCT HEALTH_CONTRIB MONTH_SAL_BF_TAX MONTH_INC_TAX MONTH_SAL_AFT_TAX
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ* 100,793 24,987 125,780 30,755 7,624 0 0 164,159 174,640 20,702 153,938 43,763 110,175 10,481 13,679 0 410 930 0 362 11,977 3,366 8,611
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ* 81,501 17,832 99,333 25,629 5,608 0 0 130,570 138,848 16,467 122,381 32,718 89,663 8,278 10,881 0 326 740 0 288 9,527 2,517 7,010
ΥΠΟΥΡΓΟΣ / ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ / ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ/ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ* 64,835 16,073 80,908 20,503 5,083 0 0 106,494 113,236 15,959 97,277 23,932 73,345 6,742 8,875 210 266 604 0 235 7,560 1,841 5,719
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ / ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ * 48,616 0 48,616 20,503 4,486 12,302 0 85,907 89,958 10,811 79,147 17,586 61,561 4,051 7,159 0 215 487 0 190 6,267 1,353 4,914
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 78,461 0 78,461 0 0 0 0 78,461 84,999 7,229 77,770 17,105 60,665 6,538 6,538 415 0 0 0 173 5,950 1,316 4,634
ΜΕΛΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 60,000 0 60,000 0 0 0 0 60,000 65,000 6,714 58,286 10,371 47,915 5,000 5,000 415 0 0 0 133 4,452 798 3,654
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ* 64,835 16,073 80,908 20,503 5,083 0 0 106,494 113,236 15,959 97,277 23,932 73,345 6,742 8,875 210 266 604 0 235 7,560 1,841 5,719
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 64,835 16,073 80,908 20,503 5,083 0 0 106,494 113,236 15,959 97,277 23,932 73,345 6,742 8,875 210 266 604 0 235 7,560 1,841 5,719
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 63,231 0 63,231 0 0 0 0 63,231 68,500 6,800 61,700 11,480 50,220 5,269 5,269 415 0 0 0 140 4,714 883 3,831
ΜΕΛΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 54,277 0 54,277 0 0 0 0 54,277 58,800 6,435 52,365 8,595 43,770 4,523 4,523 375 0 0 0 120 4,028 661 3,367
ΕΦΟΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ* 83,053 5,839 88,892 0 0 0 0 88,892 96,300 13,780 82,520 18,767 63,753 7,408 7,408 210 222 504 0 196 6,276 1,444 4,832
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 80,433 5,654 86,087 0 0 0 2,040 88,127 95,301 10,090 85,211 19,709 65,502 7,174 7,344 415 0 215 0 195 6,519 1,516 5,003
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 80,433 5,654 86,087 0 0 0 2,040 88,127 95,301 10,090 85,211 19,709 65,502 7,174 7,344 415 0 215 0 195 6,519 1,516 5,003
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 80,433 5,654 86,087 0 0 0 2,040 88,127 95,301 10,090 85,211 19,709 65,502 7,174 7,344 415 0 215 0 195 6,519 1,516 5,003
ΕΚΠ.Ε/Κ ΠΛΕΥΡΑΣ ΔΙΕΡ.ΕΠΙΤΡ.ΑΓΝΟΟΥΜ. 57,600 0 57,600 0 0 0 2,040 59,640 64,440 8,430 56,010 9,688 46,322 4,800 4,970 413 0 144 0 132 4,281 745 3,536
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΕΩΝ 71,020 4,993 76,013 0 0 0 3,570 79,583 85,917 7,260 78,657 17,415 61,242 6,334 6,632 415 0 0 0 176 6,041 1,340 4,701
ΕΦΟΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 64,713 4,549 69,262 0 0 0 0 69,262 75,034 6,969 68,065 13,708 54,357 5,772 5,772 415 0 0 0 153 5,204 1054 4,150
ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 53,257 3,744 57,001 0 0 0 0 57,001 61,751 6,620 55,131 9,424 45,707 4,750 4,750 394 0 0 0 126 4,230 725 3,505
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 89,161 6,268 95,429 0 0 0 5,100 100,529 108,481 7,855 100,626 25,104 75,522 7,952 8,377 415 0 0 0 222 7,740 1,931 5,809
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 96,491 6,783 103,274 18,000 0 0 0 121,274 129,880 8,424 121,456 32,395 89,061 8,606 10,106 415 0 0 0 268 9,423 2,492 6,931
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ 72,000 5,062 77,062 0 0 0 2,040 79,102 85,524 9,566 75,958 16,470 59,488 6,422 6,592 415 0 193 0 175 5,809 1,267 4,542
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 56,310 3,959 60,269 0 0 0 0 60,269 65,292 8,521 56,771 9,916 46,855 5,023 5,023 415 0 151 0 133 4,324 763 3,561
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ 126,237 8,874 135,111 18,000 0 0 0 153,111 164,371 8,950 155,421 44,282 111,139 11,260 12,760 210 173 0 0 338 12,039 3,406 8,633
ΒΟΗΘΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ 126,237 8,874 135,111 18,000 0 0 0 153,111 164,371 8,950 155,421 44,282 111,139 11,260 12,760 210 173 0 0 338 12,039 3,406 8,633
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 126,237 8,874 135,111 18,000 0 0 0 153,111 164,371 8,950 155,421 44,282 111,139 11,260 12,760 210 173 0 0 338 12,039 3,406 8,633
ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 126,237 8,874 135,111 18,000 0 0 0 153,111 164,371 8,950 155,421 44,282 111,139 11,260 12,760 210 173 0 0 338 12,039 3,406 8,633
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 96,665 6,796 103,461 18,000 0 0 0 121,461 130,082 7,488 122,594 32,793 89,801 8,621 10,121 210 127 0 0 268 9,516 2,523 6,993
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΛΛΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 92,858 6,528 99,386 0 0 0 0 99,386 107,668 6,507 101,161 25,291 75,870 8,282 8,282 210 95 0 0 219 7,758 1,945 5,813
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ 92,858 6,528 99,386 0 0 0 0 99,386 107,668 6,507 101,161 25,291 75,870 8,282 8,282 210 95 0 0 219 7,758 1,945 5,813
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ* 104,206 7,326 111,532 18,000 0 0 0 129,532 138,826 18,894 119,932 31,861 88,071 9,294 10,794 210 324 734 0 286 9,240 2,451 6,789
ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ* 89,308 6,278 95,586 0 0 0 0 95,586 103,551 14,635 88,916 21,006 67,910 7,965 7,965 210 239 542 0 211 6,763 1,616 5,147
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ* 98,325 6,912 105,237 18,000 0 0 0 123,237 132,007 18,088 113,919 29,757 84,162 8,770 10,270 210 308 698 0 272 8,782 2,289 6,493
ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ* 82,045 5,768 87,813 0 0 0 0 87,813 95,131 13,658 81,473 18,401 63,072 7,318 7,318 210 220 498 0 194 6,196 1,415 4,781
ΑΡΧΙΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ 96,491 6,783 103,274 18,000 0 0 0 121,274 129,880 12,024 117,856 31,135 86,721 8,606 10,106 210 202 303 0 268 9,123 2,395 6,728
ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 96,491 6,783 103,274 18,000 0 0 0 121,274 129,880 12,024 117,856 31,135 86,721 8,606 10,106 210 202 303 0 268 9,123 2,395 6,728
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΥΠ 96,491 6,783 103,274 18,000 0 0 0 121,274 129,880 12,024 117,856 31,135 86,721 8,606 10,106 210 202 303 0 268 9,123 2,395 6,728
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 96,491 6,783 103,274 18,000 0 0 0 121,274 129,880 12,024 117,856 31,135 86,721 8,606 10,106 210 202 303 0 268 9,123 2,395 6,728
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 96,491 6,783 103,274 18,000 0 0 0 121,274 129,880 12,024 117,856 31,135 86,721 8,606 10,106 210 202 303 0 268 9,123 2,395 6,728
ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 96,491 6,783 103,274 18,000 0 0 0 121,274 129,880 12,024 117,856 31,135 86,721 8,606 10,106 210 202 303 0 268 9,123 2,395 6,728
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ 96,491 6,783 103,274 18,000 0 0 0 121,274 129,880 12,024 117,856 31,135 86,721 8,606 10,106 210 202 303 0 268 9,123 2,395 6,728
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ* 96,491 6,783 103,274 18,000 0 0 0 121,274 129,880 17,844 112,036 29,098 82,938 8,606 10,106 210 303 687 0 268 8,638 2,238 6,400
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 96,491 6,783 103,274 18,000 0 0 0 121,274 129,880 8,424 121,456 32,395 89,061 8,606 10,106 415 0 0 0 268 9,423 2,492 6,931
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 64,835 16,073 80,908 20,503 5,083 0 0 106,494 113,236 10,403 102,833 25,877 76,956 6,742 8,875 415 0 202 0 235 8,023 1,991 6,032
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ 89,161 6,268 95,429 0 0 0 0 95,429 103,381 10,039 93,342 22,555 70,787 7,952 7,952 210 159 239 0 211 7,133 1,735 5,398
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 89,161 6,268 95,429 0 0 0 5,400 100,829 108,781 10,183 98,598 24,394 74,204 7,952 8,402 210 159 239 0 223 7,571 1,876 5,695
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 80,433 5,654 86,087 0 0 0 2,040 88,127 95,301 10,090 85,211 19,709 65,502 7,174 7,344 415 0 215 0 195 6,519 1,516 5,003
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 64835 16073 80908 20503 5083 0 0 106494 113236 10403 102833 25877 76956 6742 8875 415 0 202 0 235 8023 1991 6032
ΜΕΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 73846 0 73846 0 0 0 0 73846 80000 9319 70681 14623 56058 6154 6154 415 0 185 0 163 5391 1125 4266
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Code Description
POSITION ΘΕΣΗ
ANNUAL_SAL ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ
ANNUAL_COLA ΕΤΗΣΙΟΣ ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΣ
GROSS_ANNUAL_SAL_EXCL_AL ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
REPR_AL ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ
REPR_AL_COLA ΤΙΜΑΡΙΘΜ_ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ
CL_SERV_AL ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
HOSP_AL ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
TOTAL(12M) ΟΛΙΚΟ (12 ΜΗΝΩΝ)
GROSS_ANNUAL_SAL_INCL_AL(13M) ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ (13 ΜΗΝΩΝ)
ANNUAL_RED_BF_TAX ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ Φ_ΕΙΣ_
GROSS_ANNUAL_SAL_AFT_TAX ΚΑΘΑΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ Φ_ΕΙΣ_
ANNUAL_TAX ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜ_ (Σημ_1)
ANNUAL_SAL_AFT_TAX ΚΑΘΑΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ Φ_ΕΙΣ_
GROSS_MONTH_SAL_EXCL_AL(sal+cola) ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ (βασικός + τιμάριθμος)
TOTAL_MONTH_SAL_INCL_AL ΟΛΙΚΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
SOC_INS_CONTRIB ΤΚΑ _4.2% όσοι δικαιούνται επαγγ_σύνταξη & δεν συμπληρ_ 400 μήνες υπ_8.3% όσοι δεν δικαιούνται επαγγ_σύνταξη
WIDOW_CONTRIB Τ_ΧΗΡΩΝ_2% για όσους δεν συμπληρ_ 400 μην_εισφορές(3% για περιπτώσεις με *)
PENS_CONTRIB ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ/ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑ 3% (6.8% για περιπτώσεις με *)
SAL_REDUCT ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΛΑΒ_με κλιμάκωση
HEALTH_CONTRIB ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΕΣΥ
MONTH_SAL_BF_TAX ΚΑΘΑΡΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ Φ_ΕΙΣ_
MONTH_INC_TAX ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Σημ_1)
MONTH_SAL_AFT_TAX ΚΑΘΑΡΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ Φ_ΕΙΣ_
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
POSITION ANNUAL_SAL ANNUAL_COLA GROSS_ANNUAL_SAL_EXCL_AL REPR_AL REPR_AL_COLA CL_SERV_AL HOSP_AL TOTAL(12M) GROSS_ANNUAL_SAL_INCL_AL(13M) ANNUAL_RED_BF_TAX GROSS_ANNUAL_SAL_AFT_TAX ANNUAL_INC_TAX ANNUAL_SAL_AFT_TAX GROSS_MONTH_SAL_EXCL_AL TOTAL_MONTH_SAL_INCL_AL SOC_INS_CONTRIB WIDOW_CONTRIB PENS_CONTRIB SAL_REDUCT HEALTH_CONTRIB MONTH_SAL_BF_TAX MONTH_INC_TAX MONTH_SAL_AFT_TAX
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ* 100793 17951 118744 30755 5477 0 0 154976 164871 41575 123296 33039 90257 9895 12914 0 387 878 1923 148 9578 2541 7037
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ* 81501 12282 93783 25629 3862 0 0 123274 131090 32168 98922 24508 74414 7816 10274 0 308 699 1461 117 7689 1885 5804
ΥΠΟΥΡΓΟΣ / ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ / ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ / ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ* 64835 11547 76382 20503 3652 0 0 100537 106902 27704 79198 17604 61594 6365 8378 191 251 570 1129 95 6142 1354 4788
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ / ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ * 42697 0 42697 20503 3090 12302 0 78592 82150 18393 63757 12200 51557 3558 6550 0 197 445 809 53 5046 938 4108
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 69230 0 69230 0 0 0 0 69230 74999 14416 60583 11089 49494 5769 5769 378 0 0 673 87 4631 853 3778
ΜΕΛΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 55384 0 55384 0 0 0 0 55384 59999 11556 48443 7418 41025 4615 4615 378 0 0 471 69 3697 571 3126
ΕΦΟΡΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 92308 960 93268 12000 0 0 0 105268 113040 24252 88788 20961 67827 7772 8772 378 0 233 1198 117 6846 1612 5234
ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 77539 806 78345 6000 0 0 0 84345 90874 19684 71190 14802 56388 6529 7029 378 0 196 893 98 5464 1139 4325
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ* 64835 11547 76382 20503 3652 0 0 100537 106902 27704 79198 17604 61594 6365 8378 191 251 570 1129 95 6142 1354 4788
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 64448 0 64448 3570 0 0 0 68018 73389 14052 59337 10686 48651 5371 5669 378 0 0 655 81 4555 822 3733
ΜΕΛΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 57072 0 57072 0 0 0 0 57072 61828 11894 49934 7865 42069 4756 4756 378 0 0 495 71 3812 605 3207
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 63231 0 63231 0 0 0 0 63231 68500 13168 55332 9485 45847 5269 5269 378 0 0 585 79 4227 730 3497
ΜΕΛΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 54277 0 54277 0 0 0 0 54277 58800 11330 47470 7126 40344 4523 4523 375 0 0 455 68 3625 548 3077
ΕΦΟΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ* 83053 864 83917 0 0 0 0 83917 90910 23420 67490 13507 53983 6993 6993 191 210 476 887 105 5124 1039 4085
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 80433 837 81270 0 0 0 2040 83310 90083 19682 70401 14525 55876 6773 6943 378 0 203 878 102 5382 1117 4265
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 80433 837 81270 0 0 0 2040 83310 90083 19682 70401 14525 55876 6773 6943 378 0 203 878 102 5382 1117 4265
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 80433 837 81270 0 0 0 2040 83310 90083 19682 70401 14525 55876 6773 6943 378 0 203 878 102 5382 1117 4265
ΕΚΠ.Ε/Κ ΠΛΕΥΡΑΣ ΔΙΕΡ.ΕΠΙΤΡ.ΑΓΝΟΟΥΜ. 57600 0 57600 0 0 0 0 57600 62400 12011 50389 8002 42387 4800 4800 378 0 0 503 72 3847 616 3231
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΕΩΝ 71020 739 71759 0 0 0 3570 75329 81309 15559 65750 12898 52852 5980 6278 378 0 0 762 90 5048 992 4056
ΕΦΟΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 64713 673 65386 0 0 0 0 65386 70835 13623 57212 10049 47163 5449 5449 378 0 0 617 82 4372 773 3599
ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 53257 554 53811 0 0 0 0 53811 58295 11229 47066 7005 40061 4484 4484 372 0 0 448 67 3597 539 3058
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ 126237 1313 127550 18000 0 0 0 145550 156179 4296 151883 43044 108839 10629 12129 191 167 0 0 0 11771 3311 8460
ΒΟΗΘΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ 126237 1313 127550 18000 0 0 0 145550 156179 4296 151883 43044 108839 10629 12129 191 167 0 0 0 11771 3311 8460
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 126237 1313 127550 18000 0 0 0 145550 156179 4296 151883 43044 108839 10629 12129 191 167 0 0 0 11771 3311 8460
ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 126237 1313 127550 18000 0 0 0 145550 156179 4296 151883 43044 108839 10629 12129 191 167 0 0 0 11771 3311 8460
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 96665 1005 97670 18000 0 0 0 115670 123809 3768 120041 31899 88142 8139 9639 191 123 0 0 0 9325 2454 6871
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΛΛΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 92858 966 93824 0 0 0 0 93824 101642 3384 98258 24275 73983 7818 7818 191 91 0 0 0 7536 1867 5669
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ 92858 966 93824 0 0 0 0 93824 101642 3384 98258 24275 73983 7818 7818 191 91 0 0 0 7536 1867 5669
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ* 104206 1084 105290 18000 0 0 0 123290 132064 34822 97242 23920 73322 8774 10274 191 308 699 1461 132 7483 1840 5643
ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ* 89308 929 90237 0 0 0 0 90237 97756 25332 72424 15233 57191 7519 7519 191 226 511 979 113 5499 1172 4327
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ* 98325 1023 99348 18000 0 0 0 117348 125627 33000 92627 22304 70323 8279 9779 191 293 665 1374 124 7132 1716 5416
ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ* 82045 853 82898 0 0 0 0 82898 89806 23104 66702 13231 53471 6908 6908 191 207 470 872 104 5064 1018 4046
ΑΡΧΙΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ 96491 1004 97495 18000 0 0 0 115495 123620 26911 96709 23733 72976 8125 9625 191 193 289 1347 122 7483 1826 5657
ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 96491 1004 97495 18000 0 0 0 115495 123620 26911 96709 23733 72976 8125 9625 191 193 289 1347 122 7483 1826 5657
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΥΠ 96491 1004 97495 18000 0 0 0 115495 123620 26911 96709 23733 72976 8125 9625 191 193 289 1347 122 7483 1826 5657
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 96491 1004 97495 18000 0 0 0 115495 123620 26911 96709 23733 72976 8125 9625 191 193 289 1347 122 7483 1826 5657
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 96491 1004 97495 18000 0 0 0 115495 123620 26911 96709 23733 72976 8125 9625 191 193 289 1347 122 7483 1826 5657
ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 96491 1004 97495 18000 0 0 0 115495 123620 26911 96709 23733 72976 8125 9625 191 193 289 1347 122 7483 1826 5657
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ 96491 1004 97495 18000 0 0 0 115495 123620 26911 96709 23733 72976 8125 9625 191 193 289 1347 122 7483 1826 5657
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ* 96491 1004 97495 18000 0 0 0 115495 123620 32455 91165 21793 69372 8125 9625 191 289 655 1347 122 7021 1676 5345
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 96491 1004 97495 18000 0 0 0 115495 123620 23371 100249 24972 75277 8125 9625 378 0 0 1347 122 7778 1921 5857
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗΣ ΕΛΛΗΝ.ΚΟΙΝ.ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡ. 96491 1004 97495 18000 0 0 0 115495 123620 23371 100249 24972 75277 8125 9625 378 0 0 1347 122 7778 1921 5857
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ * 64835 11547 76382 20503 3652 0 0 100537 106902 22388 84514 19465 65049 6365 8378 378 0 191 1129 95 6585 1497 5088
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ 89161 927 90088 0 0 0 0 90088 97595 20962 76633 16707 59926 7507 7507 191 150 225 977 113 5851 1285 4566
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 89161 927 90088 0 0 0 5100 95188 102695 21850 80845 18181 62664 7507 7932 191 150 225 1051 113 6202 1399 4803
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 89161 927 90088 0 0 0 5100 95188 102695 19594 83101 18970 64131 7507 7932 378 0 0 1051 113 6390 1459 4931
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Code Description
POSITION ΘΕΣΗ
ANNUAL_SAL ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ
ANNUAL_COLA ΕΤΗΣΙΟΣ ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΣ
GROSS_ANNUAL_SAL_EXCL_AL ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
REPR_AL ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ
REPR_AL_COLA ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ
CL_SERV_AL ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
HOSP_AL ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
TOTAL(12M) ΟΛΙΚΟ (12 ΜΗΝΩΝ)
GROSS_ANNUAL_SAL_INCL_AL(13M) ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ (13 ΜΗΝΩΝ)
ANNUAL_RED_BF_TAX ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ Φ.ΕΙΣ.
GROSS_ANNUAL_SAL_AFT_TAX ΚΑΘΑΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ Φ.ΕΙΣ.
ANNUAL_INC_TAX ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Σημ.1)
ANNUAL_SAL_AFT_TAX ΚΑΘΑΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ Φ.ΕΙΣ.
GROSS_MONTH_SAL_EXCL_AL ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ(βασικός+αύξηση+τιμάριθμος)
TOTAL_MONTH_SAL_INCL_AL ΟΛΙΚΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
SOC_INS_CONTRIB ΤΚΑ 4,2% όσοι δικαιούνται επαγγ.σύνταξη & δεν συμπληρ.400 μήνες υπ. 8,3% όσοι δεν δικαιούνται επαγγ.σύνταξη
WIDOW_CONTRIB Τ.ΧΗΡΩΝ 2% για όσους δεν συμπληρ. 400 μην.εισφορές (3% για περιπτώσεις με *)
PENS_CONTRIB ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ/ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑ 3% (6,8% για περιπτώσεις με *)
SAL_REDUCT ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΛΑΒΩΝ με κλιμάκωση
HEALTH_CONTRIB ΙΑΤΡΟΦ.ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 1,5%
MONTH_SAL_BF_TAX ΚΑΘΑΡΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ Φ.ΕΙΣ.
MONTH_INC_TAX ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Σημ.1)
MONTH_SAL_AFT_TAX ΚΑΘΑΡΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ Φ.ΕΙΣ.
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
POSITION ANNUAL_SAL ANNUAL_COLA GROSS_ANNUAL_SAL_EXCL_AL REPR_AL REPR_AL_COLA CL_SERV_AL HOSP_AL TOTAL(12M) GROSS_ANNUAL_SAL_INCL_AL(13M) ANNUAL_RED_BF_TAX GROSS_ANNUAL_SAL_AFT_TAX ANNUAL_INC_TAX ANNUAL_SAL_AFT_TAX GROSS_MONTH_SAL_EXCL_AL TOTAL_MONTH_SAL_INCL_AL SOC_INS_CONTRIB WIDOW_CONTRIB PENS_CONTRIB SAL_REDUCT HEALTH_CONTRIB MONTH_SAL_BF_TAX MONTH_INC_TAX MONTH_SAL_AFT_TAX
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ* 100793 17951 118744 30755 5477 0 0 154976 164871 41575 123296 33039 90257 9895 12914 0 387 878 1923 148 9578 2541 7037
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ* 81501 12282 93783 25629 3862 0 0 123274 131090 32168 98922 24508 74414 7816 10274 0 308 699 1461 117 7689 1885 5804
ΥΠΟΥΡΓΟΣ / ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ / ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ / ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ* 64835 11547 76382 20503 3652 0 0 100537 106902 27704 79198 17604 61594 6365 8378 191 251 570 1129 95 6142 1354 4788
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ / ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ * 42697 0 42697 20503 3090 12302 0 78592 82150 18393 63757 12200 51557 3558 6550 0 197 445 809 53 5046 938 4108
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 69230 0 69230 0 0 0 0 69230 74999 14416 60583 11089 49494 5769 5769 378 0 0 673 87 4631 853 3778
ΜΕΛΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 55384 0 55384 0 0 0 0 55384 59999 11556 48443 7418 41025 4615 4615 378 0 0 471 69 3697 571 3126
ΕΦΟΡΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 92308 960 93268 12000 0 0 0 105268 113040 24252 88788 20961 67827 7772 8772 378 0 233 1198 117 6846 1612 5234
ΒΟΗΘΟΣ ΕΦΟΡΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 77539 806 78345 6000 0 0 0 84345 90874 19684 71190 14802 56388 6529 7029 378 0 196 893 98 5464 1139 4325
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ* 64835 11547 76382 20503 3652 0 0 100537 106902 27704 79198 17604 61594 6365 8378 191 251 570 1129 95 6142 1354 4788
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 64448 0 64448 3570 0 0 0 68018 73389 14052 59337 10686 48651 5371 5669 378 0 0 655 81 4555 822 3733
ΜΕΛΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 57072 0 57072 0 0 0 0 57072 61828 11894 49934 7865 42069 4756 4756 378 0 0 495 71 3812 605 3207
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 63231 0 63231 0 0 0 0 63231 68500 13168 55332 9485 45847 5269 5269 378 0 0 585 79 4227 730 3497
ΜΕΛΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 54277 0 54277 0 0 0 0 54277 58800 11330 47470 7126 40344 4523 4523 375 0 0 455 68 3625 548 3077
ΕΦΟΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ* 83053 864 83917 0 0 0 0 83917 90910 23420 67490 13507 53983 6993 6993 191 210 476 887 105 5124 1039 4085
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 80433 837 81270 0 0 0 2040 83310 90083 19682 70401 14525 55876 6773 6943 378 0 203 878 102 5382 1117 4265
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 80433 837 81270 0 0 0 2040 83310 90083 19682 70401 14525 55876 6773 6943 378 0 203 878 102 5382 1117 4265
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 80433 837 81270 0 0 0 2040 83310 90083 19682 70401 14525 55876 6773 6943 378 0 203 878 102 5382 1117 4265
ΕΚΠ.Ε/Κ ΠΛΕΥΡΑΣ ΔΙΕΡ.ΕΠΙΤΡ.ΑΓΝΟΟΥΜ. 57600 0 57600 0 0 0 0 57600 62400 12011 50389 8002 42387 4800 4800 378 0 0 503 72 3847 616 3231
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΕΩΝ 71020 739 71759 0 0 0 3570 75329 81309 15559 65750 12898 52852 5980 6278 378 0 0 762 90 5048 992 4056
ΕΦΟΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 64713 673 65386 0 0 0 0 65386 70835 13623 57212 10049 47163 5449 5449 378 0 0 617 82 4372 773 3599
ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 53257 554 53811 0 0 0 0 53811 58295 11229 47066 7005 40061 4484 4484 372 0 0 448 67 3597 539 3058
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ 126237 1313 127550 18000 0 0 0 145550 156179 4296 151883 43044 108839 10629 12129 191 167 0 0 0 11771 3311 8460
ΒΟΗΘΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ 126237 1313 127550 18000 0 0 0 145550 156179 4296 151883 43044 108839 10629 12129 191 167 0 0 0 11771 3311 8460
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 126237 1313 127550 18000 0 0 0 145550 156179 4296 151883 43044 108839 10629 12129 191 167 0 0 0 11771 3311 8460
ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 126237 1313 127550 18000 0 0 0 145550 156179 4296 151883 43044 108839 10629 12129 191 167 0 0 0 11771 3311 8460
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 96665 1005 97670 18000 0 0 0 115670 123809 3768 120041 31899 88142 8139 9639 191 123 0 0 0 9325 2454 6871
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΛΛΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 92858 966 93824 0 0 0 0 93824 101642 3384 98258 24275 73983 7818 7818 191 91 0 0 0 7536 1867 5669
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ 92858 966 93824 0 0 0 0 93824 101642 3384 98258 24275 73983 7818 7818 191 91 0 0 0 7536 1867 5669
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ* 104206 1084 105290 18000 0 0 0 123290 132064 34822 97242 23920 73322 8774 10274 191 308 699 1461 132 7483 1840 5643
ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ* 89308 929 90237 0 0 0 0 90237 97756 25332 72424 15233 57191 7519 7519 191 226 511 979 113 5499 1172 4327
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ* 98325 1023 99348 18000 0 0 0 117348 125627 33000 92627 22304 70323 8279 9779 191 293 665 1374 124 7132 1716 5416
ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ* 82045 853 82898 0 0 0 0 82898 89806 23104 66702 13231 53471 6908 6908 191 207 470 872 104 5064 1018 4046
ΑΡΧΙΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ 96491 1004 97495 18000 0 0 0 115495 123620 26911 96709 23733 72976 8125 9625 191 193 289 1347 122 7483 1826 5657
ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 96491 1004 97495 18000 0 0 0 115495 123620 26911 96709 23733 72976 8125 9625 191 193 289 1347 122 7483 1826 5657
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΥΠ 96491 1004 97495 18000 0 0 0 115495 123620 26911 96709 23733 72976 8125 9625 191 193 289 1347 122 7483 1826 5657
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 96491 1004 97495 18000 0 0 0 115495 123620 26911 96709 23733 72976 8125 9625 191 193 289 1347 122 7483 1826 5657
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 96491 1004 97495 18000 0 0 0 115495 123620 26911 96709 23733 72976 8125 9625 191 193 289 1347 122 7483 1826 5657
ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 96491 1004 97495 18000 0 0 0 115495 123620 26911 96709 23733 72976 8125 9625 191 193 289 1347 122 7483 1826 5657
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ 96491 1004 97495 18000 0 0 0 115495 123620 26911 96709 23733 72976 8125 9625 191 193 289 1347 122 7483 1826 5657
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ* 96491 1004 97495 18000 0 0 0 115495 123620 32455 91165 21793 69372 8125 9625 191 289 655 1347 122 7021 1676 5345
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 96491 1004 97495 18000 0 0 0 115495 123620 23371 100249 24972 75277 8125 9625 378 0 0 1347 122 7778 1921 5857
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗΣ ΕΛΛΗΝ.ΚΟΙΝ.ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡ. 96491 1004 97495 18000 0 0 0 115495 123620 23371 100249 24972 75277 8125 9625 378 0 0 1347 122 7778 1921 5857
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ * 64835 11547 76382 20503 3652 0 0 100537 106902 22388 84514 19465 65049 6365 8378 378 0 191 1129 95 6585 1497 5088
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ 89161 927 90088 0 0 0 0 90088 97595 20962 76633 16707 59926 7507 7507 191 150 225 977 113 5851 1285 4566
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 89161 927 90088 0 0 0 5100 95188 102695 21850 80845 18181 62664 7507 7932 191 150 225 1051 113 6202 1399 4803
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
Column1 Column2
Column1 Column2
Code Description
POSITION ΘΕΣΗ
ANNUAL_SAL ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ
ANNUAL_COLA ΕΤΗΣΙΟΣ ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΣ
GROSS_ANNUAL_SAL_EXCL_AL ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
REPR_AL ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ
REPR_AL_COLA ΤΙΜΑΡΙΘΜ. ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ
CL_SERV_AL ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
HOSP_AL ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
TOTAL(12M) ΟΛΙΚΟ (12 ΜΗΝΩΝ)
GROSS_ANNUAL_SAL_INCL_AL(13M) ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ (13 ΜΗΝΩΝ)
ANNUAL_RED_BF_TAX ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ Φ.ΕΙΣ.
ANNUAL_SAL_BF_TAX ΚΑΘΑΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ Φ.ΕΙΣ.
ANNUAL_TAX ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜ. (Σημ.1)
ANNUAL_SAL_AFT_TAX ΚΑΘΑΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ Φ.ΕΙΣ.
GROSS_MONTH_SAL_EXCL_AL ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ (βασικός + τιμάριθμος)
TOTAL_MONTH_SAL_INCL_AL ΟΛΙΚΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
SOC_INS_CONTRIB ΤΚΑ 4.2% όσοι δικαιούνται επαγγ.σύνταξη & δεν συμπληρ. 400 μήνες υπ.8.3% όσοι δεν δικαιούνται επαγγ.σύνταξη
WIDOW_CONTRIB Τ.ΧΗΡΩΝ 2% για όσους δεν συμπληρ. 400 μην.εισφορές (3% για περιπτώσεις με *)
PENS_CONTRIB ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ/ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑ 3% (6.8% για περιπτώσεις με *)
SAL_REDUCT ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΛΑΒ.με κλιμάκωση
HEALTH_CONTRIB ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΕΣΥ
MONTH_SAL_BF_TAX ΚΑΘΑΡΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ Φ.ΕΙΣ.
MONTH_INC_TAX ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Σημ.1)
MONTH_SAL_AFT_TAX ΚΑΘΑΡΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ Φ.ΕΙΣ.
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
POSITION ANNUAL_SAL ANNUAL_COLA GROSS_ANNUAL_SAL_EXCL_AL REPR_AL REPR_AL_COLA CL_SERV_AL HOSP_AL TOTAL(12M) GROSS_ANNUAL_SAL_INCL_AL(13M) ANNUAL_RED_BF_TAX GROSS_ANNUAL_SAL_AFT_TAX ANNUAL_INC_TAX ANNUAL_SAL_AFT_TAX GROSS_MONTH_SAL_EXCL_AL TOTAL_MONTH_SAL_INCL_AL SOC_INS_CONTRIB WIDOW_CONTRIB PENS_CONTRIB SAL_REDUCT HEALTH_CONTRIB MONTH_SAL_BF_TAX MONTH_INC_TAX MONTH_SAL_AFT_TAX
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ* 100,793 19,735 120,528 30,755 6,022 0 0 157,305 167,349 31,847 135,502 37,311 98,191 10,044 13,109 0 393 891 945 347 10,533 2,870 7,663
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ* 81,501 13,684 95,185 25,629 4,303 0 0 125,117 133,049 24,701 108,348 27,807 80,541 7,932 10,427 0 313 709 703 276 8,426 2,139 6,287
ΥΠΟΥΡΓΟΙ / ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ / ΥΦΥΠΟΥΡΓΟI / ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ* 64,835 12,695 77,530 20,503 4,014 0 0 102,047 108,508 22,009 86,499 20,160 66,339 6,461 8,505 203 255 578 530 225 6,714 1,551 5,163
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ / ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ * 45,404 0.00 45,404 20,503 3,442 12,302 0 81,651 85,435 14,897 70,538 14,573 55,965 3,784 6,805 0 204 463 377 180 5,581 1,121 4,460
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 78,461 0.00 78,461 0 0 0 0 78,461 84,999 11,662 73,337 15,553 57,784 6,538 6,538 402 0 0 353 173 5,610 1,196 4,414
ΜΕΛΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 60,000 0.00 60,000 0 0 0 0 60,000 65,000 9,348 55,652 9,581 46,071 5,000 5,000 402 0 0 215 133 4,250 737 3,513
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ* 64,835 12,695 77,530 20,503 4,014 0 0 102,047 108,508 22,009 86,499 20,160 66,339 6,461 8,505 203 255 578 530 225 6,714 1,551 5,163
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 64,835 12,695 77,530 20,503 4,014 0 0 102,047 108,508 22,009 86,499 20,160 66,339 6,461 8,505 203 255 578 530 225 6,714 1,551 5,163
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 63,231 0.00 63,231 0 0 0 0 63,231 68,500 9,751 58,749 10,510 48,239 5,269 5,269 402 0 0 239 140 4,488 808 3,680
ΜΕΛΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 54,277 0.00 54,277 0 0 0 0 54,277 58,800 8,612 50,188 7,941 42,247 4,523 4,523 375 0 0 172 120 3,856 611 3,245
ΕΦΟΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ* 83,053 2,126 85,179 0 0 0 0 85,179 92,277 18,484 73,793 15,713 58,080 7,098 7,098 203 213 483 404 188 5,607 1,209 4,398
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 80,433 2,059 82,492 0 0 0 2,040 84,532 91,407 14,894 76,513 16,665 59,848 6,875 7,045 402 0 206 399 187 5,851 1,282 4,569
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 80,433 2,059 82,492 0 0 0 2,040 84,532 91,407 14,894 76,513 16,665 59,848 6,875 7,045 402 0 206 399 187 5,851 1,282 4,569
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 80,433 2,059 82,492 0 0 0 2,040 84,532 91,407 14,894 76,513 16,665 59,848 6,875 7,045 402 0 206 399 187 5,851 1,282 4,569
ΕΚΠ.Ε/Κ ΠΛΕΥΡΑΣ ΔΙΕΡ.ΕΠΙΤΡ.ΑΓΝΟΟΥΜ. 57,600 0.00 57,600 0 0 0 2,040 59,640 64,440 11,004 53,436 8,916 44,520 4,800 4,970 402 0 144 212 132 4,080 686 3,394
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΕΩΝ 71,020 1,818 72,838 0 0 0 3,570 76,408 82,478 11,380 71,098 14,769 56,329 6,070 6,368 402 0 0 338 169 5,459 1,136 4,323
ΕΦΟΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 64,713 1,657 66,370 0 0 0 0 66,370 71,901 10,154 61,747 11,496 50,251 5,531 5,531 402 0 0 263 147 4,719 884 3,835
ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 53,257 1,363 54,620 0 0 0 0 54,620 59,172 8,671 50,501 8,035 42,466 4,552 4,552 378 0 0 175 121 3,878 618 3,260
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 89,161 2,283 91,444 0 0 0 5,100 96,544 104,164 13,901 90,263 21,477 68,786 7,620 8,045 402 0 0 489 213 6,941 1,652 5,289
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 96,491 2,470 98,961 18,000 0 0 0 116,961 125,208 16,350 108,858 27,985 80,873 8,247 9,747 402 0 0 642 258 8,445 2,153 6,292
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 80,433 2,059 82,492 0 0 0 2,040 84,532 91,407 14,894 76,513 16,665 59,848 6,875 7,045 402 0 206 399 187 5,851 1,282 4,569
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ 72,000 1,843 73,843 0 0 0 2,040 75,883 82,037 13,550 68,487 13,855 54,632 6,154 6,324 402 0 185 334 168 5,235 1,066 4,169
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 56,310 1,442 57,752 0 0 0 0 57,752 62,565 10,781 51,784 8,420 43,364 4,813 4,813 399 0 144 198 128 3,944 648 3,296
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ 126,237 3,232 129,469 18,000 0 0 0 147,469 158,258 9,022 149,236 42,118 107,118 10,789 12,289 402 0 0 0 326 11,561 3,240 8,321
ΒΟΗΘΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ 126,237 3,232 129,469 18,000 0 0 0 147,469 158,258 9,022 149,236 42,118 107,118 10,789 12,289 402 0 0 0 326 11,561 3,240 8,321
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 126,237 3,232 129,469 18,000 0 0 0 147,469 158,258 8,638 149,620 42,252 107,368 10,789 12,289 203 167 0 0 326 11,593 3,250 8,343
ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 126,237 3,232 129,469 18,000 0 0 0 147,469 158,258 8,638 149,620 42,252 107,368 10,789 12,289 203 167 0 0 326 11,593 3,250 8,343
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 96,665 2,475 99,140 18,000 0 0 0 117,140 125,401 7,227 118,174 31,246 86,928 8,261 9,761 203 122 0 0 259 9,177 2,404 6,773
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΛΛΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 92,858 2,377 95,235 0 0 0 0 95,235 103,171 6,246 96,925 23,809 73,116 7,936 7,936 203 90 0 0 210 7,433 1,831 5,602
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ 92,858 2,377 95,235 0 0 0 0 95,235 103,171 6,246 96,925 23,809 73,116 7,936 7,936 203 90 0 0 210 7,433 1,831 5,602
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ* 104,206 2,668 106,874 18,000 0 0 0 124,874 133,780 27,215 106,565 27,183 79,382 8,906 10,406 203 312 708 702 276 8,205 2,091 6,114
ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ* 89,308 2,286 91,594 0 0 0 0 91,594 99,227 19,914 79,313 17,645 61,668 7,633 7,633 203 229 519 452 202 6,028 1,357 4,671
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ* 98,325 2,517 100,842 18,000 0 0 0 118,842 127,246 25,836 101,410 25,379 76,031 8,404 9,904 203 297 673 656 262 7,813 1,952 5,861
ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ* 82,045 2,100 84,145 0 0 0 0 84,145 91,157 18,246 72,911 15,404 57,507 7,012 7,012 203 210 477 396 186 5,540 1,185 4,355
ΑΡΧΙΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ 96,491 2,470 98,961 18,000 0 0 0 116,961 125,208 19,806 105,402 26,776 78,626 8,247 9,747 203 195 292 642 258 8,157 2,060 6,097
ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 96,491 2,470 98,961 18,000 0 0 0 116,961 125,208 19,806 105,402 26,776 78,626 8,247 9,747 203 195 292 642 258 8,157 2,060 6,097
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΥΠ 96,491 2,470 98,961 18,000 0 0 0 116,961 125,208 19,806 105,402 26,776 78,626 8,247 9,747 203 195 292 642 258 8,157 2,060 6,097
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 96,491 2,470 98,961 18,000 0 0 0 116,961 125,208 19,806 105,402 26,776 78,626 8,247 9,747 203 195 292 642 258 8,157 2,060 6,097
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 96,491 2,470 98,961 18,000 0 0 0 116,961 125,208 19,806 105,402 26,776 78,626 8,247 9,747 203 195 292 642 258 8,157 2,060 6,097
ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 96,491 2,470 98,961 18,000 0 0 0 116,961 125,208 19,806 105,402 26,776 78,626 8,247 9,747 203 195 292 642 258 8,157 2,060 6,097
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ 96,491 2,470 98,961 18,000 0 0 0 116,961 125,208 19,806 105,402 26,776 78,626 8,247 9,747 203 195 292 642 258 8,157 2,060 6,097
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ* 96,491 2,470 98,961 18,000 0 0 0 116,961 125,208 25,422 99,786 24,810 74,976 8,247 9,747 203 292 663 642 258 7,689 1,908 5,781
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 96,491 2,470 98,961 18,000 0 0 0 116,961 125,208 16,350 108,858 27,985 80,873 8,247 9,747 402 0 0 642 258 8,445 2,153 6,292
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 64,835 12,695 77,530 20,503 4,014 0 0 102,047 108,508 16,729 91,779 22,008 69,771 6,461 8,505 402 0 194 530 225 7,154 1,693 5,461
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ 89,161 2,283 91,444 0 0 0 0 91,444 99,064 15,497 83,567 19,133 64,434 7,620 7,620 203 152 229 451 202 6,383 1,472 4,911
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 89,161 2,283 91,444 0 0 0 5,100 96,544 104,164 16,085 88,079 20,713 67,366 7,620 8,045 203 152 229 489 213 6,759 1,593 5,166
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 80,433 2,059 82,492 0 0 0 2,040 84,532 91,407 14,894 76,513 16,665 59,848 6,875 7,045 402 0 206 399 187 5,851 1,282 4,569
Field Value
Organization Γενικό Λογιστήριο
Modified
Release Date
Frequency
Ετήσια
Identified
d945fe61-41a0-4630-a063-8d08b9bf6f8c
Spatial
POLYGON ((31.761474609375 34.317919744957, 31.761474609375 35.846204289522, 35.057373046875 35.846204289522, 35.057373046875 34.317919744957))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
-
Language
Greek
License
Contact Name
Άντρια Στυλιανού
Contact email
astylianou@papd.mof.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

2907