Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αρμόδιο Τμήμα για την εποπτεία των αερολιμένων, παροχή υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας και ανάπτυξη, σχεδιασμό και εποπτεία του συστήματος ασφάλειας αερομεταφορών στην Κύπρο.

Κάλυψη Δεδομένων

Μητρώο Εγκεκριμένων Οργανισμών Εκπαίδευσης σύμφωνα με τον Κανονισμό (EU) 1178/2011

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

2 votes with an average rating of 50.

Μητρώο Εγκεκριμένων Οργανισμών Εκπαίδευσης (Training Organisations) σύμφωνα με τον Κανονισμό (EU) 1178/2011 από τον Τομέα Αδειοδότησης του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας.

Δεδομένα και Πόροι

Approved Training Organisation Approval No Website Tel Fax Scope
Aviator Flight Center CY.ATO.002 www.aviator.com.cy 24643330 24643344 LAPL (A) PPL (A) SEP & MEP Night Rating FI (A) FI (A) Refresh Training FI (A) Seminar Class Rating (A) SEP&MEP CRI (A) SEP&MEP MCC (A) MCCI (A) CPL (A) Modular I/R (A) IRI (A) ATPL Theoretical knowledge modular Distance Learning
Nemax Pilot Training Ltd CY.ATO.003 www.nemax.aero n/a 24254648 LAPL (A) PPL (A) SEP Night Rating Banner Towing Rating Flight Instructor (FI) (SEP) Flight Instructor Refresh Seminar ATPL Theoretical knowledge Modular Distance Learning
Griffon Aviation (Avgoustinos) Ltd CY.ATO.004 www.griffonaviation.com 26422350 26422360 LAPL (A) PPL (A) SEP & MEP Night Rating FI (A) FI (A) Refresh Training Class Rating (A) SEP & MEP CRI (A) SEP & MEP Type Rating (A320) Type Rating Instructor (A320) MCC
Dento Training Ltd CY.ATO.005 www.dentoaviation.com 24343454 n/a MCC Type Rating A320 Type Rating A330 Type Rating B737 300-900 Zero Fly Time Training (ZFTT) A320 A330 A340 & B737 300-900 Cross Crew Qualifications (CCQ) A320-A330 A320-A340 A330-A340 A340-A330 A330 & A340 – A320 TRI/SFI A320/A330/A340 B737 300-900 TRE/SFE/ A320/A330/A340 B737 300-900
Crew Academy CY.CCTO.007 www.caams.aero 24323288 24323287 Initial Cabin Crew Attestation Cabin Crew Type Specific and Operator Conversion Training Initial Flight Crew Emergency and Safety Equipment training Cabin Crew Recurrent Training Flight Crew Recurrent Emergency and Safety Equipment Training Dangerous Goods Training for Flight Crew Cabin Crew and Ground Personnel CRM Cabin and Flight Crew SCCM Training SEP Train the Trainer
Cobalt ATO Ltd CY.ATO.008 www.tioa@cobalt.aero n/a n/a Type Rating A320 Aircraft Base Training A320 Cross Crew Qualifications (CCQ) A320-A330 Zero Flight Time Training (ZFTT) A320 A330 Low Visibility Operations (LVO) Initial Cabin Crew Attestation
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό 3d67fa3c-7af4-46ae-9b8f-72e15a70853e
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.721191350371 34.202716361596, 31.721191350371 35.875698032497, 34.973144475371 35.875698032497, 34.973144475371 34.202716361596))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
Γλώσσα English
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Στέφανη Στεφάνου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας sstephanou@dca.mcw.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια

Αριθμός Προβολών

141