Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

H Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας αποτελεί συνταγματικό, ανεξάρτητο, συλλογικό όργανο και ασκεί τις εξουσίες και αρμοδιότητες που κατ΄ αποκλειστικότητα ανατίθενται σ΄ αυτήν από το Σύνταγμα και το ισχύον νομικό πλαίσιο. Κυριότερες αρμοδιότητές της: διορισμοί, προαγωγές, μεταθέσεις, αποσπάσεις, αφυπηρετήσεις κ.ά.

Κάλυψη Δεδομένων

Μόνιμοι Δημόσιοι Υπάλληλοι στη Δημόσια Υπηρεσία

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Κατάλογος μονίμων δημοσίων υπαλλήλων της Δημόσιας Υπηρεσίας, σύμφωνα με τον ορισμό του περί της Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου. Για κάθε υπάλληλο περιλαμβάνονται: ηλικία, φύλο, κλίμακα, επίπεδο μόρφωσης και χρόνια υπηρεσίας.

Τα δεδομένα αφορούν την περίοδο από το 2017 και εντεύθεν, και λαμβάνονται κατά το τέλος του κάθε έτους.

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
AGE GENDER O_SAL_SCALE EDUCATION_LEVEL YEARS_IN_SEVICE YEAR
56 Α Α1 ΜΕΣΗ 27 2017
61 Α Α1 ΜΕΣΗ 27 2017
55 Α Α1 ΜΕΣΗ 27 2017
55 Α Α1 ΜΕΣΗ 27 2017
64 Α Α1 ΜΕΣΗ 27 2017
57 Α Α2-Α5 ΜΕΣΗ 18 2017
45 Θ Α1-Α2-Α5+2 ΜΕΣΗ 10 2017
34 Α Α1-Α2-Α5+2 ΜΕΣΗ 8 2017
32 Α Α1-Α2-Α5+2 ΜΕΣΗ 8 2017
37 Α Α1-Α2-Α5+2 ΜΕΣΗ 8 2017
49 Α Α1-Α2-Α5+2 ΜΕΣΗ 8 2017
44 Θ Α1-Α2-Α5+2 ΜΕΣΗ 8 2017
46 Θ Α1-Α2-Α5+2 ΜΕΣΗ 8 2017
34 Θ Α1-Α2-Α5+2 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ 7 2017
37 Α Α1-Α2-Α5+2 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ 6 2017
35 Α Α1-Α2-Α5+2 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ 6 2017
58 Α Α1-Α2-Α5+2 ΜΕΣΗ 6 2017
30 Θ Α1-Α2-Α5+2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ 6 2017
30 Θ Α1-Α2-Α5+2 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ 6 2017
32 Θ Α1-Α2-Α5+2 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ 6 2017
35 Θ Α1-Α2-Α5+2 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ 6 2017
32 Θ Α1-Α2-Α5+2 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ 6 2017
52 Α Α1-Α2-Α5+2 ΜΕΣΗ 18 2017
53 Α Α1-Α2-Α5+2 ΜΕΣΗ 22 2017
49 Α Α1-Α2-Α5+2 ΜΕΣΗ 20 2017
51 Α Α1-Α2-Α5+2 ΜΕΣΗ 20 2017
57 Α Α1-Α2-Α5+2 ΜΕΣΗ 20 2017
34 Θ Α1-Α2-Α5+2 ΜΕΣΗ 11 2017
52 Θ Α1-Α2-Α5+2 ΜΕΣΗ 12 2017
53 Α Α1-Α2-Α5+2 ΜΕΣΗ 12 2017
30 Θ Α1-Α2-Α5+2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ 6 2017
45 Α Α1-Α2-Α5+2 ΜΕΣΗ 12 2017
58 Θ Α1-Α2-Α5+2 ΜΕΣΗ 12 2017
51 Θ Α1-Α2-Α5+2 ΜΕΣΗ 12 2017
42 Α Α1-Α2-Α5+2 ΜΕΣΗ 11 2017
38 Α Α1-Α2-Α5+2 ΜΕΣΗ 11 2017
41 Α Α1-Α2-Α5+2 ΜΕΣΗ 18 2017
30 Θ Α1-Α2-Α5+2 ΜΕΣΗ 8 2017
55 Α Α1-Α2-Α5+2 ΜΕΣΗ 32 2017
51 Θ Α1-Α2-Α5+2 ΑΛΛΗ 23 2017
61 Θ Α1-Α2-Α5+2 ΜΕΣΗ 22 2017
46 Α Α1-Α2-Α5+2 ΜΕΣΗ 22 2017
49 Α Α1-Α2-Α5+2 ΜΕΣΗ 24 2017
54 Α Α1-Α2-Α5+2 ΜΕΣΗ 27 2017
48 Α Α1-Α2-Α5+2 ΜΕΣΗ 14 2017
38 Α Α1-Α2-Α5+2 ΜΕΣΗ 14 2017
52 Θ Α1-Α2-Α5+2 ΜΕΣΗ 30 2017
57 Α Α1-Α2-Α5+2 ΜΕΣΗ 20 2017
52 Α Α1-Α2-Α5+2 ΜΕΣΗ 20 2017
53 Α Α1-Α2-Α5+2 ΑΛΛΗ 13 2017
Field Value
Organization Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας
Modified
Release Date
Frequency
Ετήσια
Identified
6c5eac2d-d992-4af6-8fcc-0b20db4cc393
Spatial
POLYGON ((31.964721679688 34.357891873211, 31.964721679688 35.751806320311, 35.073852539063 35.751806320311, 35.073852539063 34.357891873211))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
Language
Greek
License
Contact Name
Αντρέας Σάββα
Contact email
asavva@dits.mof.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

997