Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Οδικές Μεταφορές Φορτίου εντός Κύπρου, Τριμηνιαία

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

2 votes with an average rating of 100.

Στατιστικά στοιχεία που αφορούν στις εθνικές οδικές μεταφορές σε τριμηνιαία βάση από το 2008 και εντεύθεν. 

Τα δεδομένα παρέχονται μέσω βάσης δεδομένων pxWeb και μπορούν να εξαχθούν σε μορφές xlsx, csv, px, json, κλπ.

Field Value
Organization Στατιστική Υπηρεσία
Modified
Release Date
Frequency
Τριμηνιαία
Identified
f374c1bf-7c5a-4fe1-96b5-af2a8522ffbb
Spatial
POLYGON ((31.931762695313 34.433342830258, 31.931762695313 35.78142802741, 34.898071289063 35.78142802741, 34.898071289063 34.433342830258))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
Language
Greek
License
Contact Name
Άντρη Μηλιδώνη
Contact email
amilidoni@cystat.mof.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

107