Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αρμόδιο για την αειφορική διαχείριση και προστασία των κρατικών δασών και άλλων κρατικών δασοκαλυμμένων εκτάσεων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Οικότοποι 9590 (Κέδρος) και 9290 (Κυπαρίσσι)

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Υπηρεσίες διάθεσης δεδομένων που αφορούν στην κατανομή είδών χλωρίδας στην Κύπρο. Τα δεδομένα προέρχονται από το Τμήμα Δασών και αφορούν:

1. Οικότοπος 9590 (Κέδρος)
2. Οικότοπος 9290 (Κυπαρίσσι)

Η διαδικασία λήψης δεδομένων υλοποιείται μέσω πακέτων αρχείων "GML".

Τα δεδομένα διατίθενται επίσης μέσω υπηρεσιών WMS, ersiREST, json και SOAP. Μέσω των υπηρεσιών αυτών επιλέξτε τα επίπεδα:

SD.SpeciesDistribution_CEDAR (0)
SD.SpeciesDistribution_CYPRESS (1)

Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Τμήμα Δασών
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό 2bf34fd9-284e-4dca-ad3f-32e569c9f142
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.843872070313 34.348821855701, 31.843872070313 35.769636353789, 35.095825195313 35.769636353789, 35.095825195313 34.348821855701))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
Γλώσσα English
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Κωνσταντίνος Παπασάββας
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας kpapasavvas@fd.moa.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια

Αριθμός Προβολών

479