Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η Λευκωσία είναι η πρωτεύουσα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποτελώντας διοικητικό και πολιτιστικό κέντρο της νήσου. Η Μείζων Λευκωσία είναι χωρισμένη σε δήμους αλλά η Μητροπολιτική εξουσία ανήκει στο Δημαρχείο Λευκωσίας.

Κάλυψη Δεδομένων

Όλα τα σημεία ενδιαφέροντος Δήμου Λευκωσίας

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Υπηρεσία διάθεσης δεδομένων αναφορικά με τα σημεία ενδιαφέροντος εντός των ορίων του Δήμου Λευκωσίας. Στα σημεία ενδιαφέροντος περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, μουσεία, γκαλερί, αξιοθέατα, βιβλιοθήκες, πλατείες, χώροι λατρειάς κλπ.

Τα δεδομένα διατίθενται σε μορφή XML και για κάθε σημείο ενδιαφέροντος περιλαμβάνονται:

(α) ονομασία
(β) περιγραφή
(γ) συντεταγμένες Χ
(δ) συντεταγμένες Υ

Field Value
Organization Δήμος Λευκωσίας
Modified
Release Date
Frequency
Ακανόνιστα
Identified
c0cb5c9f-8147-4f35-87cf-296c81a7c439
Spatial
POLYGON ((-326.65529251099 35.182393537845, -326.64911270142 35.181271109147, -326.6477394104 35.191372409389, -326.64293289185 35.19221412773, -326.64190292358 35.196142031353, -326.63846969604 35.199508654728, -326.6388130188 35.202594603576, -326.63366317749 35.203436205639, -326.6298866272 35.208205119256, -326.62645339966 35.20539990987, -326.62473678589 35.209607687607, -326.61855697632 35.208205119256, -326.61478042603 35.210729724844, -326.60997390747 35.20988819837, -326.60242080688 35.206241482861, -326.59349441528 35.203155672587, -326.59383773804 35.165274816053, -326.59624099731 35.162468124346, -326.60070419312 35.165274816053, -326.60242080688 35.161626097947, -326.60619735718 35.16471348546, -326.61100387573 35.162187449848, -326.61581039429 35.163310142028, -326.6209602356 35.161906774382, -326.6254234314 35.1593806516, -326.62576675415 35.157977216157, -326.62954330444 35.157135143268, -326.63366317749 35.156854450368, -326.63915634155 35.156012365858, -326.64499282837 35.155170272631, -326.65323257446 35.152082522895, -326.65391921997 35.161345420544, -326.65117263794 35.164432818711, -326.65460586548 35.167800755774, -326.65838241577 35.170326617036, -326.656665802 35.174536211448, -326.66318893433 35.176781239347))
Spatial / Geographical Coverage Location
Λευκωσία
Temporal Coverage
Language
Greek
License
Contact Name
Γιάννης Χέπης
Contact email
Yiannis.Hepis@nicosiamunicipality.org.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

285