Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Παραγωγή και Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων, Ετήσια

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Στατιστικά στοιχεία αναφορικά με την παραγωγή και διαχείρηση Αστικών Στερεών Αποβλήτων στην Κύπρο. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και καλύπτουν την περίοδο από το 1996 και εντεύθεν. Τα δεδομένα αφορούν τις πιο κάτω κατηγορίες :

 • Συνολικά παραχθέντα απόβλητα
 • Συνολικά απόβλητα που έτυχαν επεξεργασίας
 • Ποσότητα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών
 • Ποσότητα αποβλήτων που προωθήθηκε για ανακύκλωση, σύνολο
 • Ποσότητα αποβλήτων που προωθήθηκε για ανακύκλωση κατά είδος: χαρτί, χαρτόνι και προϊόντα του,πλαστικό,γυαλί,μέταλλο,ξύλο,κλωστοϋφαντουργικές ύλες και προϊόντα,σύμμεικτα ανακυκλώσιμα υλικά
 • Ποσότητα αποβλήτων που χρησιμοποιήθηκε και ανάκτηση ενέργειας, σύνολο
 • Ποσότητα αποβλήτων που χρησιμοποιήθηκε και ανάκτηση ενέργειας, εκ της οποίας: υπολείμματα από χωριστή συλλογή αποβλήτων
 • Ποσότητα αποβλήτων από χωριστή διαλογή για κομποστοποίηση
 • Ποσότητα αποβλήτων από χωριστή διαλογή για κομποστοποίηση, εκ της οποίας: ποσότητα που χρησιμοποιήθηκε για παραγωγή κόμποστοποίηση
 • Ποσότητα βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων που έτυχε διαχείρισης σε μονάδες επεξεργασίας αστικών αποβλήτων
 • Ποσότητα αποβλήτων που κατέληξε σε χώρους απόρριψης

Τα δεδομένα παρέχονται μέσω βάσης δεδομένων pxWeb και μπορούν να εξαχθούν σε μορφές xlsx, csv, px, json, κλπ.

Field Value
Organization Στατιστική Υπηρεσία
Modified
Release Date
Frequency
Ετήσια
Identified
68cee1dc-796b-4859-9308-fa46b743f070
Spatial
POLYGON ((31.761474609375 34.436646337534, 31.761474609375 35.820318667076, 35.057373046875 35.820318667076, 35.057373046875 34.436646337534))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
Language
Greek
License
Contact Name
Μαριλένα Κυθραιώτου
Contact email
mkythreotou@cystat.mof.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

261