Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η Λευκωσία είναι η πρωτεύουσα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποτελώντας διοικητικό και πολιτιστικό κέντρο της νήσου. Η Μείζων Λευκωσία είναι χωρισμένη σε δήμους αλλά η Μητροπολιτική εξουσία ανήκει στο Δημαρχείο Λευκωσίας.

Κάλυψη Δεδομένων

Πινακοθήκες & Κέντρα Τεχνών Δήμου Λευκωσίας

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Υπηρεσία διάθεσης δεδομένων αναφορικά με τις Πινακοθήκες και τα Κέντρα Τεχνών εντός των ορίων του Δήμου Λευκωσίας. Τα δεδομένα διατίθενται σε μορφή XML και για κάθε σημείο ενδιαφέροντος περιλαμβάνονται:

(α) ονομασία
(β) περιγραφή
(γ) συντεταγμένες Χ
(δ) συντεταγμένες Y

Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Δήμος Λευκωσίας
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό 4150bc93-92b8-4cb2-98a9-33ad78f7d5a0
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((33.381099700928 35.207924602678, 33.385219573975 35.210729724844, 33.393459320068 35.204838856363, 33.398952484131 35.206241482861, 33.407192230225 35.203155672587, 33.406848907471 35.16471348546, 33.403072357178 35.162187449848, 33.399639129639 35.164152150993, 33.396549224854 35.161064742172, 33.392772674561 35.164152150993, 33.387279510498 35.161906774382, 33.382472991943 35.163029470436, 33.376636505127 35.161064742172, 33.37251663208 35.157135143268, 33.365650177002 35.157135143268, 33.360500335693 35.156293061663, 33.353977203369 35.154889572952, 33.347454071045 35.152643940654, 33.346424102783 35.160222701245, 33.349170684814 35.164432818711, 33.344707489014 35.167800755774, 33.341274261475 35.170887908884, 33.341960906982 35.174816843326, 33.336124420166 35.176781239347, 33.341960906982 35.182954746382, 33.351917266846 35.181551717774, 33.353633880615 35.189969526109, 33.35844039917 35.19221412773, 33.359127044678 35.197825360482, 33.362903594971 35.200630831512, 33.367366790771 35.20539990987, 33.370456695557 35.208485634864, 33.372859954834 35.204558328157, 33.375606536865 35.209046663174))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Λευκωσία
Περίοδος Αναφοράς
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Γιάννης Χέπης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας Yiannis.Hepis@nicosiamunicipality.org.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια

Αριθμός Προβολών

121