Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πληθυσμός ανά Χώρα Γέννησης, Υπηκοότητα, Χώρα Υπηκοότητας, Γλώσσα, Θρήσκευμα, Εθνική/Θρησκευτική Ομάδα (Απογραφή Πληθυσμού 2011)

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Συλλογή δεδομένων από την Απογραφή Πληθυσμού 2011 που σχετίζονται με:

(α) Χώρα Γέννησης
(β) Υπηκοότητα
(γ) Χώρα Υπηκοότητα
(δ) Γλώσσα
(ε) Θρήσκευμα
(στ) Εθνική/Θρησκευτική Ομάδα

Αναλυτικά στην συλλογή περιλαμβάνονται οι πιο κάτω Πίνακες:

**Α. ΧΩΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ**
Α1α. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, ΗΛΙΚΙΑ, ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ - ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΑΡΧΙΩΝ, 2011
Α1β. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, ΗΛΙΚΙΑ, ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ - ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, 2011
Α1γ. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, ΗΛΙΚΙΑ, ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ - ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ, 2011
Α1δ. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, ΗΛΙΚΙΑ, ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ - ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ, 2011
Α1ε. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, ΗΛΙΚΙΑ, ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ - ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ, 2011
Α1στ. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, ΗΛΙΚΙΑ, ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ - ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ, 2011
A2. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΩΡΑΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ, 2011

**Β. ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ**
Β1. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ, ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ, 2011
Β2. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ, ΦΥΛΟ, ΕΠΑΡΧΙΑ, ΔΗΜΟ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΑ, 2011
Β3. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ, ΦΥΛΟ, ΕΠΑΡΧΙΑ, ΔΗΜΟ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ, 2011
Β4. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ, ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ, 2011
Β5. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ, ΦΥΛΟ, ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 2011
Β6. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ, ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ, ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (1.10.2011)
Β7. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ, ΦΥΛΟ, ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 2011
Β8. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ, ΦΥΛΟ, ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ, 2011
Β9. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ, ΦΥΛΟ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΠΑΡΧΙΑ
ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 2011
Β10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΣ Ή ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ), ΚΑΤΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ, ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ, 2011
Β11. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ, ΦΥΛΟ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ, ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 2011
Β12. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ, ΦΥΛΟ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ, 2011
Β13. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ, ΦΥΛΟ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΦΩΣΗΣ, 2011
Β14. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ, ΦΥΛΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 2011
Β15. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ, ΦΥΛΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΦΩΣΗΣ, 2011

**Γ. ΧΩΡΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ**
Γ1α. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ, ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ - ΣΥΝΟΛΟ, 2011
Γ1β. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ, ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ - ΑΝΤΡΕΣ, 2011
Γ1γ. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ, ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ, 2011
Γ2. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ, ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ, 2011
Γ3. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ, ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2011
Γ4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΣ Ή ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2011
Γ5. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ, ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΧΩΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, 2011

**Δ. ΓΛΩΣΣΑ**
Δ1α. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΓΛΩΣΣΑ, ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ - ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΑΡΧΙΩΝ , 2011
Δ1β. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΓΛΩΣΣΑ, ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ - ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, 2011
Δ1γ. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΓΛΩΣΣΑ, ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ - ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ, 2011
Δ1δ. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΓΛΩΣΣΑ, ΦΥΛΟ,ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ - ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ, 2011
Δ1ε. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΓΛΩΣΣΑ, ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ - ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ, 2011
Δ1στ. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΓΛΩΣΣΑ, ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ - ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ, 2011
Δ2. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΓΛΩΣΣΑ, ΦΥΛΟ, ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 2011
Δ3. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΓΛΩΣΣΑ, ΦΥΛΟ, ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ, ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 2011

**Ε. ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ**
Ε1. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ, ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2011
Ε2. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ, ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΩΡΑΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, 2011
Ε3. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ, ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ, 2011

**Στ. ΕΘΝΙΚΗ/ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ**
Στ1. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΕ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗ/ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ, ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ, 2011

Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Στατιστική Υπηρεσία
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό 00e80e37-277e-413c-8902-2c444c50497c
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.849365234375 34.317919744957, 31.849365234375 35.828391433924, 35.123291015625 35.828391433924, 35.123291015625 34.317919744957))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Γεωργία Ιωάννου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας gioannou@cystat.mof.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

408