Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πληθυσμός κατά Τόπο Διαμονής (Απογραφή Πληθυσμού 2011)

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Συλλογή δεδομένων από την Απογραφή Πληθυσμού 2011 που σχετίζονται με τον τόπο διαμονής. Αναλυτικά στην συλλογή περιλαμβάνονται οι πιο κάτω Πίνακες:

Α. ΕΠΑΡΧΙΑ
Α1. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ, ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ, 2011
Α2. ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2011
Α3. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ, 2011
Α4. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ, ΕΤΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2011
Α5. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 2011
Α6. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΓΛΩΣΣΑ, ΦΥΛΟ, ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 2011

Β. ΑΣΤΙΚΗ /ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Β1. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ, ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ, 2011
Β2. ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ, ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2011
Β3. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 2011
Β4. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ, ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑ, 2011
Β5. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ, 2011
Β6α. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΤΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΣΤΙΚΗ / ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ) ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, 2011 - ΣΥΝΟΛΟ
Β6β. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΤΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΣΤΙΚΗ / ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ) ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, 2011 - ΑΝΤΡΕΣ
Β6γ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΤΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΣΤΙΚΗ / ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ) ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, 2011 - ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Β7α. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΤΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΣΤΙΚΗ / ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ) ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ, 2011 - ΣΥΝΟΛΟ
Β7β. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΤΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΣΤΙΚΗ / ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ) ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ, 2011 - ΑΝΤΡΕΣ
Β7γ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΤΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΑΣΤΙΚΗ / ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ) ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ, 2011 - ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Β8. ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ, ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 2011

Γ. ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ/ΕΝΟΡΙΑ
Γ1. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ, ΔΗΜΟ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΕΝΟΡΙΑ, ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ, 2011
Γ2. ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ, ΔΗΜΟ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΕΝΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2011
Γ3. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ, ΔΗΜΟ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΑ, 2011
Γ4. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ, ΔΗΜΟ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΕΝΟΡΙΑ, ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑ, 2011
Γ5. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΗΜΟΥ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ, 2011
Γ6α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΕΠΑΡΧΙΑ, ΔΗΜΟ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ) - ΣΥΝΟΛΟ, 2011
Γ6β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΕΠΑΡΧΙΑ, ΔΗΜΟ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ) - ΑΝΤΡΕΣ, 2011
Γ6γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΟΙ (15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ) ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΕΠΑΡΧΙΑ, ΔΗΜΟ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ) - ΓΥΝΑΙΚΕΣ, 2011
Γ7. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ, ΔΗΜΟ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΑ, 2011
Γ8. ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ, ΕΠΑΡΧΙΑ, ΔΗΜΟ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΑ, 2011

Δ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ
Δ1. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ , ΕΠΑΡΧΙΑ, ΚΑΙ ΔΗΜΟ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, 2011
Δ2. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ 2011
Δ3. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ, ΕΠΑΡΧΙΑ, ΔΗΜΟ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ , 2011
Δ4. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ, ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, 2011
Δ5. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ, 2011
Δ6. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ, ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑ, 2011
Δ7. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ, 2011

Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Στατιστική Υπηρεσία
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό bbd1ea00-1526-407c-a0b4-0eb55d1023fc
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.909790039063 34.376028963741, 31.909790039063 35.832009993904, 34.898071289063 35.832009993904, 34.898071289063 34.376028963741))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Γεωργία Ιωάννου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας gioannou@cystat.mof.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια

Αριθμός Προβολών

2719