Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πληθυσμός, Συνοπτικά Στοιχεία - Χρονοσειρά

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Χρονοσειρά συλλογής συνοπτικών στοιχείων για τον πληθυσμό, σε ετήσια βάση από το 1995. Στην συλλογή περιλαμβάνονται οι πιο κάτω επιμέρους χρονοσειρές:

(α) Πληθυσμός στις περιοχές που ελέγχει το Κράτος (ανά φύλο)
(β) Κατανομή πληθυσμού κατά ηλικία (%) - τρεις ηλικιακές κατηγορίες (0-14, 15-64, 65+)
(γ) Κατανομή πληθυσμού κατά επαρχία
(δ) Ποσοστό πληθυσμού στις αστικές περιοχές (%)
(ε) Νοικοκυριά (χιλιάδες)
(στ) Μέσος αριθμός προσώπων ανά νοικοκυριό

Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Στατιστική Υπηρεσία
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ετήσια
Αναγνωριστικό 3251f39b-5e86-4bd7-b77f-930dadeab721
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.865844726563 34.448538048272, 31.865844726563 35.769636353789, 35.007934570313 35.769636353789, 35.007934570313 34.448538048272))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς -
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Λουκία Μακρή, Γεωργία Ιωάννου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας lmakri@cystat.mof.gov.cy, gioannou@cystat.mof.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια

Αριθμός Προβολών

108