Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Βασική αποστολή του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας (ΣΑΛΑ) είναι η κατασκευή, λειτουργία και διαχείριση του δημόσιου αποχετευτικού συστήματος της περιοχής της Μείζονος Λεμεσού.

Κάλυψη Δεδομένων

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά της Επεξεργασμένης Λάσπης που Παράγεται στον Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων του ΣΑΛΑ στη Μονή

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Πίνακας με τις μέσες μηνιαίες τιμές των αποτελεσμάτων των αναλύσεων για διάφορες παραμέτρους, που γίνονται σε αντιπροσωπευτικά δείγματα χωνευμένης και αφυδατωμένης λάσπης που παράγεται στον σταθμό επεξεργασίας λυμάτων του ΣΑΛΑ στη Μονή. Η ποιότητα της λάσπης καθορίζεται στην Άδεια Απόρριψης Αποβλήτων που έχει εκδοθεί απο το Τμήμα Περιβάλλοντος σαν αρμόδια αρχή, προς το ΣΑΛΑ (Αρ.Άδειας 68/2012).

Δεδομένα και Πόροι

Έτος Μήνας Ολικά Πτητικά Στερεά (VTS) (%) Ολικά Στερεά (ΤS) (%) Αμμωνιακό Άζωτο (NH3-N) (mg/kg) Ολικό Άζωτο (Τot-Ν) (mg/kg) Ολικός Φωσφόρος (Tot-P) (mg/kg) Ηλεκτρική Αγωγιμότητα (EC) (μS/cm) pH () Αυγά Εντερ. Παρασίτων (Helminth Eggs) (count/1000ml) Ψευδάργυρος (Ζn) (mg/kg) Χαλκός (Cu) (mg/kg) Μόλυβδος (Pb) (mg/kg) Κάδμιο (Cd) (mg/kg) Υδράργυρος (Hg) (mg/kg) Χρώμιο (Cr) (mg/kg) Νικέλιο (Ni) (mg/kg)
2016 Ιανουάριος 62 20.9 1830 10718 8400 840 7.6 0 873 183 8.09 5.08 0.17 45.85 15.19
2016 Φεβρουάριος 62.8 20.9 865 174 9.14 5.37 0.17 52.46 13.2
2016 Μάρτιος 62.9 21.6 959 184 9.12 4.28 0.19 46.92 15.76
2016 Απρίλιος 64.1 21.6 890 221 8.1 4.06 0.16 46.6 14.22
2016 Μάιος 64.3 22.2 828 187 6.39 5.82 0.2 33.6 16.64
2016 Ιούνιος 62.3 21.8 761 190 2.84 4.88 0.22 34.29 16.09
2016 Ιούλιος 62.5 21.6 572 404 1.86 4.48 0.4 24.18 9.15
2016 Αύγουστος 62.5 21.1 839 193 2.63 4.17 0.18 40.67 16.75
2016 Σεπτέμβριος 62.6 21.1 45500 34000 1990 7.97 0 796 191 2.46 4.88 0.19 45.31 14.88
2016 Οκτώβριος 62.9 21.1 1190 185 2.26 3.69 0.17 39.64 16.87
2016 Νοέμβριος 63.1 21.5 1106 161 8.82 6.64 0.22 31.5 18.2
2016 Δεκέμβριος 62.3 22.2 941 167 8.91 6.88 0.17 37.42 19.78
ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ VTS (%) ΤS (%) NH3-N (mg/kg) Τot-Ν (mg/kg) Tot-P (mg/kg) EC (μS/cm) pH Helminth Eggs (count/1000m) Ζn (mg/kg) Cu (mg/kg) Pb (mg/kg) Cd (mg/kg) Hg (mg/kg) Cr (mg/kg) Ni (mg/kg)
ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ VTS (%) ΤS (%) NH3-N (mg/kg) Τot-Ν (mg/kg) Tot-P (mg/kg) EC (μS/cm) pH Helminth Eggs (count/1000m) Ζn (mg/kg) Cu (mg/kg) Pb (mg/kg) Cd (mg/kg) Hg (mg/kg) Cr (mg/kg) Ni (mg/kg)
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ετήσια
Αναγνωριστικό e702b2ff-cb13-4779-a6f2-d96a54980a41
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((33.010139465332 34.645406982171, 32.991600036621 34.657833712381, 32.990226745605 34.682116941832, 32.995719909668 34.703570614148, 33.003959655762 34.721632550839, 33.034858703613 34.731790656677, 33.058204650879 34.736304969682, 33.080863952637 34.737433509402, 33.118629455566 34.738562033709, 33.14489364624 34.741497888017, 33.149356842041 34.751371467311, 33.166179656982 34.751089381424, 33.180599212646 34.74770427563, 33.198108673096 34.746011670706, 33.210124969482 34.7429084716, 33.209438323975 34.735008893334, 33.202228546143 34.729083714019, 33.197078704834 34.720054052556, 33.19055557251 34.708483357548, 33.169612884521 34.711305627549, 33.167209625244 34.709047819252, 33.165493011475 34.711870069993, 33.147640228271 34.712716726437, 33.141803741455 34.70933004866, 33.123264312744 34.707072186437, 33.088245391846 34.693241435656, 33.077945709229 34.690700842384, 33.061466217041 34.684490174988, 33.045845031738 34.674776251108, 33.042411804199 34.667434909717, 33.032112121582 34.665740661615, 33.02318572998 34.660657709434))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Λεμεσός
Περίοδος Αναφοράς -
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Δημήτρης Μιχαηλίδης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας demetris@sbla.com.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

83