Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Βασική αποστολή του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας (ΣΑΛΑ) είναι η κατασκευή, λειτουργία και διαχείριση του δημόσιου αποχετευτικού συστήματος της περιοχής της Μείζονος Λεμεσού.

Κάλυψη Δεδομένων

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά των Ανεπεξέργαστων Λυμάτων που Εισέρχονται στην Είσοδο του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων του ΣΑΛΑ στη Μονή

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Πίνακας με τις μέσες μηνιαίες τιμές αποτελεσμάτων των αναλύσεων για διάφορες παραμέτρους, που γίνονται σε ενοποιημένο ημερήσιο δείγμα (composite sample - 24 hours, το οποίο λαμβάνεται με αυτόματη συσκευή-automatic sampler) , ανεπεξέργαστων λυμάτων (οικιστικών και βιομηχανικών λυμάτων της Λεμεσού) που εισέρχονται στην είσοδο του σταθμού επεξεργασίας λυμάτων του ΣΑΛΑ στη Μονή.

Δεδομένα και Πόροι

Έτος Μήνας Βιοχημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (BOD5) (mg/lt) Χημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (COD) (mg/lt) Αιωρούμενα Στερεά (SS) (mg/lt) Ολικό Άζωτο (Τot-Ν) (mg/lt) Ολικός Φωσφόρος (Tot-P) (mg/lt) Χλωριούχα (Cl) (mg/lt) Ηλεκτρική Αγωγιμότητα (EC) (μS/cm) Λίπη και Έλαια (FOG) (mg/lt) Ψευδάργυρος (Ζn) (mg/lt) Χαλκός (Cu) (mg/lt) Μόλυβδος (Pb) (mg/lt) Κάδμιο (Cd) (mg/lt) Υδράργυρος (Hg) (mg/lt) Χρώμιο (Cr) (mg/lt) Νικέλιο (Ni) (mg/lt) Βόριο (Β) (mg/lt) pH
2016 Ιανουάριος 425 858 444 77 9.94 277 1860 67 0.176 0.058 0.0038 0.0025 0.0008 0.0079 0.0106 0.44 7.61
2016 Φεβρουάριος 469 903 510 84.6 10.95 277 1869 178 0.21 0.0387 0.0012 0.0002 0.0008 0.0046 0.0057 0.48 7.59
2016 Μάρτιος 458 946 503 80.75 11.1 295 1906 143 0.0659 0.0188 0.0036 0.0025 0.0008 0.006 0.0091 0.53 7.63
2016 Απρίλιος 457 933 502 76.16 11.59 293 1979 227 0.129 0.0396 0.0025 0.0025 0.0008 0.0084 0.0071 0.47 7.75
2016 Μάιος 396 960 557 79.29 10.98 296 1926 92 0.125 0.0384 0.0025 0.0025 0.0008 0.0064 0.0107 0.37 7.73
2016 Ιούνιος 341 946 566 78.14 12.1 321 1997 71 0.162 0.0516 0.0012 0.0025 0.0008 0.0077 0.0135 0.42 7.8
2016 Ιούλιος 338 872 470 70.95 10.15 321 1948 87 0.177 0.182 0.0012 0.0025 0.0008 0.0116 0.01 0.42 7.76
2016 Αύγουστος 356 764 423 63.62 9.55 340 1897 71 0.13 0.0365 0.0031 0.0002 0.0008 0.0071 0.0071 0.39 7.66
2016 Σεπτέμβριος 328 847 490 70.71 10.56 326 1990 52 0.16 0.0186 0.0012 0.0025 0.0008 0.003 0.0071 0.33 7.72
2016 Οκτώβριος 394 920 546 73.57 10.24 349 2023 42 0.35 0.077 0.0012 0.0025 0.0008 0.0231 0.0194 0.43 7.7
2016 Νοέμβριος 425 938 546 78.23 10.89 339 1934 53 0.12 0.066 0.0012 0.0025 0.0008 0.0035 0.0142 0.45 7.69
2016 Δεκέμβριος 438 966 562 76.89 10.85 291 1762 38 0.0722 0.0048 0.0025 0.0025 0.0008 0.0069 0.0093 0.4 7.55
ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ BOD5 (mg/lt) COD (mg/lt) SS (mg/lt) Τot-Ν (mg/lt) Tot-P (mg/lt) Cl (mg/lt) EC (μS/cm) FOG (mg/lt) Ζn (mg/lt) Cu (mg/lt) Pb (mg/lt) Cd (mg/lt) Hg (mg/lt) Cr (mg/lt) Ni (mg/lt) Β (mg/lt) pH
2017 Ιανουάριος 460 1022 541 87.00 11.33 246 1791 135 0.1200 0.0300 0.0025 0.0025 0.0055 0.0077 0.0076 0.48 7.52
2017 Φεβρουάριος 502 1049 617 86.95 12.23 270 1853 61 0.1790 0.0475 0.0015 0.0013 0.0003 0.0084 0.0119 0.56 7.57
2017 Μάρτιος 575 1114 681 84.67 12.36 296 1906 71 0.1620 0.0520 0.0013 0.0025 0.0008 0.0102 0.0112 0.51 7.59
2017 Απρίλιος 470 1060 560 84.59 11.81 315 2034 51 0.1470 0.0450 0.0012 0.0025 0.0008 0.0077 0.0107 0.57 7.61
2017 Μάιος 453 949 498 79.52 11.25 343 2117 56 0.1070 0.0383 0.0037 0.0002 0.0008 0.0612 0.0363 0.51 7.61
2017 Ιούνιος 401 1001 583 74.95 11.31 337 2063 81 0.1000 0.0460 0.0025 0.0025 0.0008 0.0094 0.0140 0.42 7.63
2017 Ιούλιος 360 878 549 73.55 10.86 367 2117 109 0.1000 0.0331 0.0034 0.0025 0.0008 0.0075 0.0067 0.48 7.66
2017 Αύγουστος 451 888 468 69.32 10.62 372 2128 53 0.0677 0.0295 0.0012 0.0002 0.0008 0.0036 0.0083 0.52 7.74
2017 Σεπτέμβιος 386 893 520 70.00 10.77 395 2242 55 0.1380 0.0468 0.0012 0.0025 0.0008 0.0085 0.0102 0.54 7.77
2017 Οκτώβριος 429 867 468 74.27 11.08 362 2209 196 0.0980 0.0340 0.0025 0.0025 0.0008 0.0066 0.0085 0.50 7.77
2017 Νοέμβριος 393 895 476 75.74 10.86 350 2129 40 0.0980 0.0340 0.0025 0.0025 0.0008 0.0066 0.0085 0.43 7.68
2017 Δεκέμβριος 561 1055 527 91.06 13.01 333 2120 187 0.1360 0.0740 0.0031 0.0025 0.0008 0.0077 0.0104 0.49 7.65
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ετήσια
Αναγνωριστικό 4c578d56-2f7a-4029-9307-9ee490d3b279
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((33.010139465332 34.645406982171, 32.991600036621 34.657833712381, 32.990226745605 34.682116941832, 32.995719909668 34.703570614148, 33.003959655762 34.721632550839, 33.034858703613 34.731790656677, 33.058204650879 34.736304969682, 33.080863952637 34.737433509402, 33.118629455566 34.738562033709, 33.14489364624 34.741497888017, 33.149356842041 34.751371467311, 33.166179656982 34.751089381424, 33.180599212646 34.74770427563, 33.198108673096 34.746011670706, 33.210124969482 34.7429084716, 33.209438323975 34.735008893334, 33.202228546143 34.729083714019, 33.197078704834 34.720054052556, 33.19055557251 34.708483357548, 33.169612884521 34.711305627549, 33.167209625244 34.709047819252, 33.165493011475 34.711870069993, 33.147640228271 34.712716726437, 33.141803741455 34.70933004866, 33.123264312744 34.707072186437, 33.088245391846 34.693241435656, 33.077945709229 34.690700842384, 33.061466217041 34.684490174988, 33.045845031738 34.674776251108, 33.042411804199 34.667434909717, 33.032112121582 34.665740661615, 33.02318572998 34.660657709434))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Λεμεσός
Περίοδος Αναφοράς -
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Δημήτρης Μιχαηλίδης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας demetris@sbla.com.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια

Αριθμός Προβολών

220