Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η Λευκωσία είναι η πρωτεύουσα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποτελώντας διοικητικό και πολιτιστικό κέντρο της νήσου. Η Μείζων Λευκωσία είναι χωρισμένη σε δήμους αλλά η Μητροπολιτική εξουσία ανήκει στο Δημαρχείο Λευκωσίας.

Κάλυψη Δεδομένων

Πολιτιστικά Κέντρα Δήμου Λευκωσίας

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Υπηρεσία διάθεσης δεδομένων αναφορικά με τα Πολιτιστικά Κέντρα εντός των ορίων του Δήμου Λευκωσίας. Τα δεδομένα διατίθενται σε μορφή XML και για κάθε σημείο ενδιαφέροντος περιλαμβάνονται:

(α) ονομασία
(β) περιγραφή
(γ) συντεταγμένες Χ
(δ) συντεταγμένες Y

Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Δήμος Λευκωσίας
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό acfb9d4f-70be-4f4e-b8e2-73d215391f6e
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((33.407535552979 35.165555479896, 33.405818939209 35.203436205639, 33.4006690979 35.204277798981, 33.396892547607 35.205680435169, 33.386936187744 35.210168708164, 33.381786346436 35.208205119256, 33.377323150635 35.209327175875, 33.374919891357 35.204558328157, 33.370800018311 35.207924602678, 33.365993499756 35.203997268836, 33.362560272217 35.202033530688, 33.360500335693 35.198947560522, 33.358097076416 35.191372409389, 33.352603912354 35.191091834671, 33.35054397583 35.181271109147, 33.345050811768 35.181832325434, 33.336811065674 35.177342486634, 33.34264755249 35.174536211448, 33.341274261475 35.169204021717, 33.351230621338 35.163029470436, 33.346767425537 35.161626097947, 33.346080780029 35.152643940654, 33.353290557861 35.156293061663, 33.364963531494 35.1565737565, 33.372859954834 35.157135143268, 33.375263214111 35.161064742172, 33.38041305542 35.161064742172, 33.393802642822 35.163871482307, 33.398609161377 35.161345420544, 33.4006690979 35.164432818711))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Λευκωσία
Περίοδος Αναφοράς
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Γιάννης Χέπης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας YHepis@nicosiamunicipality.org.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια

Αριθμός Προβολών

121