Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Βασική αποστολή του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας (ΣΑΛΑ) είναι η κατασκευή, λειτουργία και διαχείριση του δημόσιου αποχετευτικού συστήματος της περιοχής της Μείζονος Λεμεσού.

Κάλυψη Δεδομένων

Ποσοτικά Χαρακτηριστικά της Επεξεργασμένης Λάσπης που Παράγεται στον Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων του ΣΑΛΑ στη Μονή

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Πίνακας με τις μηνιαίες ποσότητες χωνευμένης και αφυδατωμένης λάσπης που παράγεται στον σταθμό επεξεργασίας λυμάτων του ΣΑΛΑ στη Μονή. Η χρήση της λάσπης στην γεωργία, καθορίζεται στην Άδεια Απόρριψης Αποβλήτων που έχει εκδοθεί απο το Τμήμα Περιβάλλοντος σαν αρμόδια αρχή, προς το ΣΑΛΑ (Αρ.Άδειας 68/2012).

Δεδομένα και Πόροι

Year Month Quantity (tonnes) TS=20% % Humitidy Quantity (tonnes of dry substance) TS=100%
2016 Ιανουάριος 673 80 135
2016 Φεβρουάριος 786 80 157
2016 Μάρτιος 773 80 155
2016 Απρίλιος 696 80 139
2016 Μάιος 749 80 150
2016 Ιούνιος 798 80 160
2016 Ιούλιος 715 80 143
2016 Αύγουστος 737 80 147
2016 Σεπτέμβριος 744 80 149
2016 Οκτώβριος 716 80 143
2016 Νοέμβριος 760 80 152
2016 Δεκέμβριος 740 80 148
Έτος Μήνας Ποσότητα (Τόνοι) TS=20% % Υγρασία Ποσότητα (Τόνοι, Ξηράς Ουσίας) TS=100%
2017 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 805 80 161
2017 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 854 80 171
2017 ΜΑΡΤΙΟΣ 831 80 166
2017 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 810 80 162
2017 ΜΑΙΟΣ 788 80 158
2017 ΙΟΥΝΙΟΣ 753 80 151
2017 ΙΟΥΛΙΟΣ 831 80 166
2017 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 737 80 147
2017 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 556 80 111
2017 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 808 80 162
2017 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 859 80 172
2017 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 785 80 157
Έτος Μήνας Ποσότητα (Τόνοι) TS=20% % Υγρασία Ποσότητα (Τόνοι, Ξηράς Ουσίας) TS=100%
2018 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 898 21.9 78.1 197
2018 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 603 21.5 78.5 130
2018 ΜΑΡΤΙΟΣ 603 20.5 79.5 124
2018 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1021 20.6 79.4 210
2018 ΜΑΙΟΣ 1055 19.9 80.1 210
2018 ΙΟΥΝΙΟΣ 946 19.7 80.3 186
2018 ΙΟΥΛΙΟΣ 890 20 80 178
2018 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1013 21 79 213
2018 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 675 21.7 78.3 146
2018 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 943 21.5 78.5 203
2018 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1008 19.6 80.4 198
2018 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 787 20.8 79.2 164
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ετήσια
Αναγνωριστικό 0f9b23be-4bb5-493b-bef4-9327baac847e
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((33.010139465332 34.645406982171, 32.991600036621 34.657833712381, 32.990226745605 34.682116941832, 32.995719909668 34.703570614148, 33.003959655762 34.721632550839, 33.034858703613 34.731790656677, 33.058204650879 34.736304969682, 33.080863952637 34.737433509402, 33.118629455566 34.738562033709, 33.14489364624 34.741497888017, 33.149356842041 34.751371467311, 33.166179656982 34.751089381424, 33.180599212646 34.74770427563, 33.198108673096 34.746011670706, 33.210124969482 34.7429084716, 33.209438323975 34.735008893334, 33.202228546143 34.729083714019, 33.197078704834 34.720054052556, 33.19055557251 34.708483357548, 33.169612884521 34.711305627549, 33.167209625244 34.709047819252, 33.165493011475 34.711870069993, 33.147640228271 34.712716726437, 33.141803741455 34.70933004866, 33.123264312744 34.707072186437, 33.088245391846 34.693241435656, 33.077945709229 34.690700842384, 33.061466217041 34.684490174988, 33.045845031738 34.674776251108, 33.042411804199 34.667434909717, 33.032112121582 34.665740661615, 33.02318572998 34.660657709434))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Λεμεσός
Περίοδος Αναφοράς -
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Δημήτρης Μιχαηλίδης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας demetris@sbla.com.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια

Αριθμός Προβολών

206