Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εθνικός φορέας και σύμβουλος του Κράτους για γεωλογικά θέματα, περιλαμβανομένων αυτών της σεισμικότητας, της προστασίας των ορυκτών πόρων και της αξιολόγησης των γεωκινδύνων.

Κάλυψη Δεδομένων

Προστατευόμενες Περιοχές - Γεωμορφώματα (INSPIRE)

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Υπηρεσία διάθεσης δεδομένων που προέρχονται από το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης και αφορούν Γεωμορφώματα (πολύγωνα θέσεων που το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης καθορίζει στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως για σκοπούς προστασίας. Η ανάγκη για προστασία τους εξαρτάται από την επιστημονική, πολιτιστική ή/και αισθητική τους αξία. Αυτό πηγάζει από το Νόμο Περί Γεωλογικών Επισκοπήσεων του 2013 που ορίζει τον Διευθυντή του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης να έχει την αρμοδιότητα να ερευνά και να μελετά τις γεωμορφές και τα απολιθώματα και να καθορίζει τους χώρους και τα μέτρα προστασίας τους)

Τα δεδομένα επίσης διατίθενται μέσω υπηρεσιών WFS, WMS, ersiREST, JSON και SOAP. Από τις υπηρεσίες επιλέξετε τα επίπεδα:

Protected Sites - Geological (4)
Protected Sites - Geological [Surface] (5)

Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό 85e71305-162f-4349-b3e0-17a11a09e99c
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.920776367188 34.430416670706, 31.920776367188 35.787462390871, 34.953002929688 35.787462390871, 34.953002929688 34.430416670706))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
Γλώσσα English
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας director@gsd.moa.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

956