Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αποστολή του Τμήματος είναι η αποτελεσματική, αξιόπιστη διαχείριση όλων των διεργασιών σχετικά με την ακίνητη ιδιοκτησία.

Κάλυψη Δεδομένων

Σκίαση Ανάγλυφου (1993) - Hillshade

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Σκίαση Ανάγλυφου (1993) - Hillshade. Το επίθεμα έχει παραχθεί από το Digital Terrain Model (DTM) για το έτος 1993 και περιλαμβάνεται στη συλλογή χαρτών υποβάθρου του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Τα δεδομένα διατίθενται μέσω υπηρεσίας WMS.

Field Value
Organization Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Modified
Release Date
Frequency
Ακανόνιστα
Identified
979d36ef-f801-4c8a-a236-43976463f3cd
Spatial
POLYGON ((31.865844726563 34.366960909265, 31.865844726563 35.796373910504, 34.931030273438 35.796373910504, 34.931030273438 34.366960909265))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
Language
Greek
License
Contact Name
DLS Helpdesk
Contact email
dls_portal_Helpdesk@moi.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

239