Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η Αστυνομία Κύπρου είναι η υπηρεσία αστυνόμευσης στην Κυπριακή Δημοκρατία και από το 1993 υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Κάλυψη Δεδομένων

Σοβαρό Έγκλημα ανά Κατηγορία Αδικημάτων

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

1 votes with an average rating of 75.

Στατιστικά δεδομένα που αφορούν στο σοβαρό έγκλημα κατά κατηγορία αδικημάτων, ανά έτος. Τα δεδομένα περιλαμβάνουν τόσο τις καταχωρημένες όσο και τις εξιχνιασμένες υποθέσεις και αφορούν την περίοδο από το 2010 και εντεύθεν.

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
YEAR OFFENCE CATEGORY CASES FILED TO THE CRIME REGISTRY (RCI) SOLVED CASES % SOLVED CASES
2010 Αδικήματα Κατά Της Κοινής Γαλήνης 26 21 80.8%
2010 Αδικήματα Κατά Της ‘Ασκησης Νομικής Εξουσίας 34 33 97.1%
2010 Αδικήματα Που Παραβλάπτουν Γενικά το Κοινό 88 78 88.6%
2010 Αδικήματα Κατά Προσώπου 220 183 83.2%
2010 Αδικήματα Κατά της Περιουσίας 5349 2052 38.4%
2010 Κακόβουλη Βλάβη Σε Περιουσία 427 78 18.3%
2010 Πλαστογραφία, νομισματοκοπια, παραχάραξη, παρομοια ποινικά αδικήματα και πλαστοπροσωπια 965 842 87.3%
2010 Απόπειρες και Συνωμοσίες Για Τη Διάπραξη Αδικημάτων 131 117 89.3%
2010 Αδικήματα Κατά Παράβαση Άλλων Νόμων 296 242 81.8%
2010 Αδικήματα σχετικά με τα ναρκωτικά και άλλες ψυχότροπες ουσίες 851 817 96.0%
2010 Σύνολο Έτους 8387 4463 53.2%
2011 Αδικήματα Κατά Της Κοινής Γαλήνης 24 20 83.3%
2011 Αδικήματα Κατά Της ‘Ασκησης Νομικής Εξουσίας 33 31 93.9%
2011 Αδικήματα Που Παραβλάπτουν Γενικά το Κοινό 85 75 88.2%
2011 Αδικήματα Κατά Προσώπου 204 176 86.3%
2011 Αδικήματα Κατά της Περιουσίας 5457 1841 33.7%
2011 Κακόβουλη Βλάβη Σε Περιουσία 379 53 14.0%
2011 Πλαστογραφία, νομισματοκοπια, παραχάραξη, παρομοια ποινικά αδικήματα και πλαστοπροσωπια 830 706 85.1%
2011 Απόπειρες και Συνωμοσίες Για Τη Διάπραξη Αδικημάτων 146 139 95.2%
2011 Αδικήματα Κατά Παράβαση Άλλων Νόμων 332 289 87.0%
2011 Αδικήματα σχετικά με τα ναρκωτικά και άλλες ψυχότροπες ουσίες 936 906 96.8%
2011 Σύνολο Έτους 8426 4236 50.3%
2012 Αδικήματα Κατά Της Κοινής Γαλήνης 18 16 88.9%
2012 Αδικήματα Κατά Της ‘Ασκησης Νομικής Εξουσίας 30 28 93.3%
2012 Αδικήματα Που Παραβλάπτουν Γενικά το Κοινό 80 73 91.3%
2012 Αδικήματα Κατά Προσώπου 210 180 85.7%
2012 Αδικήματα Κατά της Περιουσίας 4987 1845 37.0%
2012 Κακόβουλη Βλάβη Σε Περιουσία 435 76 17.5%
2012 Πλαστογραφία, νομισματοκοπια, παραχάραξη, παρομοια ποινικά αδικήματα και πλαστοπροσωπια 712 649 91.2%
2012 Απόπειρες και Συνωμοσίες Για Τη Διάπραξη Αδικημάτων 98 81 82.7%
2012 Αδικήματα Κατά Παράβαση Άλλων Νόμων 373 344 92.2%
2012 Αδικήματα σχετικά με τα ναρκωτικά και άλλες ψυχότροπες ουσίες 1030 999 97.0%
2012 Σύνολο Έτους 7973 4291 53.8%
2013 Αδικήματα Κατά Της Κοινής Γαλήνης 23 15 65.2%
2013 Αδικήματα Κατά Της ‘Ασκησης Νομικής Εξουσίας 44 44 100.0%
2013 Αδικήματα Που Παραβλάπτουν Γενικά το Κοινό 49 46 93.9%
2013 Αδικήματα Κατά Προσώπου 178 155 87.1%
2013 Αδικήματα Κατά της Περιουσίας 4369 1857 42.5%
2013 Κακόβουλη Βλάβη Σε Περιουσία 396 74 18.7%
2013 Πλαστογραφία, νομισματοκοπια, παραχάραξη, παρομοια ποινικά αδικήματα και πλαστοπροσωπια 558 536 96.1%
2013 Απόπειρες και Συνωμοσίες Για Τη Διάπραξη Αδικημάτων 95 87 91.6%
2013 Αδικήματα Κατά Παράβαση Άλλων Νόμων 381 333 87.4%
2013 Αδικήματα σχετικά με τα ναρκωτικά και άλλες ψυχότροπες ουσίες 996 968 97.2%
2013 Σύνολο Έτους 7089 4115 58.0%
2014 Αδικήματα Κατά Της Κοινής Γαλήνης 16 13 81.3%
2014 Αδικήματα Κατά Της ‘Ασκησης Νομικής Εξουσίας 59 57 96.6%
2014 Αδικήματα Που Παραβλάπτουν Γενικά το Κοινό 53 48 90.6%
2014 Αδικήματα Κατά Προσώπου 182 161 88.5%
2014 Αδικήματα Κατά της Περιουσίας 3647 1262 34.6%
2014 Κακόβουλη Βλάβη Σε Περιουσία 395 70 17.7%
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Αστυνομία Κύπρου
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ετήσια
Αναγνωριστικό c650f74a-bfd5-4e73-b4ca-462f98eda9ad
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((32.019653320313 34.475712744361, 32.019653320313 35.814193951437, 34.821166992188 35.814193951437, 34.821166992188 34.475712744361))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς -
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Αστ. 2528 Ματθαίος Σιαμπτάνης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας pressoffice@police.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια

Αριθμός Προβολών

304