Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Στατιστικές Αστυνομίας - Χρονοσειρά

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

**Συλλογή στατιστικών δεδομένων που αφορούν την Αστυνομία και το έγκλημα. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο από το 2005 και εντεύθεν. Στη συλλογή περιλαμβάνονται οι πιο κάτω πίνακες:**

**Α. ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΕΣ ΑΠΟ 2005**
Α1. ΣΟΒΑΡΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ
Α2. ΣΟΒΑΡΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ
Α3. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ

**Β. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ (ΕΤΗΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)**
Β1. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Β2. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΜΗΝΑ ΔΙΑΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ, 2015
Β3. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑ ΑΔΙΚΗΜΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ ΟΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΧΘΗΚΕ ΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ
Β4. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑ ΑΔΙΚΗΜΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ
Β5. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΝΤΑΙ
Β6. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΜΕ ΓΝΩΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΝΤΑΙ
Β7. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΑΡΧΙΑ ΟΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΧΘΗΚΕ ΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ/ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Β8. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ, ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΝΑ ΔΙΑΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ
Β9. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ
Β10. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟ ΔΙΑΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ
Β11. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟ ΔΙΑΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ
Β12. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΚΛΟΠΙΜΑΙΩΝ
Β13. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΚΛΟΠΙΜΑΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΕΥΡΕΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΑΞΙΑ

**Γ. ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ (ΕΤΗΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)**
Γ1. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΠΡΑΞΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ (ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ) ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟ
Γ2. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΠΡΑΞΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ (ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ) ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ, ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ
Γ3. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΠΡΑΞΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ (ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ) ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ
Γ4. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΠΡΑΞΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ (ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ) ΚΑΤΑ ΑΔΙΚΗΜΑ, ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ
Γ5. ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ (ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΠΡΑΞΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ (ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ) ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ
Γ6. ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ (ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΠΡΑΞΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ (ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ) ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ, ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ
Γ7. ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ (ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΠΡΑΞΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ (ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ) ΚΑΤΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ, ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ
Γ8. ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ (ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΠΡΑΞΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ (ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ) ΚΑΤΑ EΠΑΡΧΙΑ ΟΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΧΘΗΚΕ ΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ,ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ
Γ9. ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΠΡΑΞΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ (ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ) ΚΑΤΑ ΤΥΠΟ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ (ΣΟΒΑΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΔΙΚΗΜΑΤΑ), ΟΜΑΔΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ, ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ
Γ10. ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΠΡΑΞΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΣΟΒΑΡΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΔΙΚΗΜΑΤΑ)
ΚΑΤΑ ΧΩΡΟ ΔΙΑΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ, ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ
Γ11. ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΠΡΑΞΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΣΟΒΑΡΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΔΙΚΗΜΑΤΑ) ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΚΛΟΠΙΜΑΙΩΝ

**Δ. ΘΥΜΑΤΑ (ΕΤΗΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)**
Δ1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ
Δ2. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ, ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΘΥΜΑΤΟΣ
Δ3. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΔΙΚΗΜΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΘΥΜΑΤΟΣ
Δ4. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΔΙΚΗΜΑ ΚΑΙ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΘΥΜΑΤΟΣ
Δ5. ΣΥΝΟΛΟ ΘΥΜΑΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ
Δ6. ΣΥΝΟΛΟ ΘΥΜΑΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ, ΤΥΠΟ ΘΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΘΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΥΤΗ
Δ7. ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΥΜΑΤΩΝ (ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ, ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΘΥΜΑΤΟΣ
Δ8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΥΜΑΤΩΝ (ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΘΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΥΤΗ, ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΘΥΜΑΤΟΣ
Δ9. ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΥΜΑΤΩΝ (ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΘΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΥΤΗ ΚΑΙ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΘΥΜΑΤΟΣ
Δ10. ΣΥΝΟΛΟ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ

Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Στατιστική Υπηρεσία
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ετήσια
Αναγνωριστικό b52fe9a6-ce04-4f90-b083-9ecac6a257e3
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.887817382813 34.484769010509, 31.887817382813 35.769636353789, 35.007934570313 35.769636353789, 35.007934570313 34.484769010509))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Γεωργία Ιωάννου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας gioannou@cystat.mof.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

126