Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αποστολή της Υπηρεσίας είναι η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα των κοινωνικών ασφαλίσεων με την επεξεργασία συγκεκριμένων σχεδίων και μέτρων για υλοποίηση της πολιτικής αυτής.

Κάλυψη Δεδομένων

Συνολική Δαπάνη και Αιτήσεις που αφορούν πληρωμή λόγω Πλεονασμού ανά Έτος

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Πίνακες που παρουσιάζουν τον αριθμό των αιτήσεων που υποβλήθηκαν, εγκρίθηκαν ή απορρίφθηκαν, καθώς και η συνολική δαπάνη από το Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού ανά έτος. Τα στοιχεία είναι ετήσια και αφορούν τα έτη 1995 και μετά.

Σημείωση: Διευκρινίζεται ότι οι αιτήσεις που εγκρίθηκαν ή απορρίφθηκαν ένα συγκεκριμένο χρόνο, δεν αντιστοιχούν στις υποβληθείσες αιτήσεις του ίδιου χρόνου. Επίσης, ο αριθμός των εγκρίσεων, δεν αντιστοιχεί απαραίτητα με το ποσό της δαπάνης, λόγω του χρόνου που μεσολαβεί από την έγκριση μέχρι την έκδοση/εξαργύρωση της επιταγής/εμβάσματος.

Δεδομένα και Πόροι

Year Submitted Applications Approved Applications Rejected Applications Amount Paid ('000 €) Notes
1995 4933 2831 513 9170 Το ποσό πληρωμής είναι με βάση τους τελικούς λογαριασμούς του Ταμείου
1996 5247 4626 1491 20298 Το ποσό πληρωμής είναι με βάση τους τελικούς λογαριασμούς του Ταμείου
1997 6933 3459 1324 17112 Το ποσό πληρωμής είναι με βάση τους τελικούς λογαριασμούς του Ταμείου
1998 5912 4750 903 26046 Το ποσό πληρωμής είναι με βάση τους τελικούς λογαριασμούς του Ταμείου
1999 5616 4999 904 25655 Το ποσό πληρωμής είναι με βάση τους τελικούς λογαριασμούς του Ταμείου
2000 4539 5447 1620 28672 Το ποσό πληρωμής είναι με βάση τους τελικούς λογαριασμούς του Ταμείου
2001 3505 3786 941 25839 Το ποσό πληρωμής είναι με βάση τους τελικούς λογαριασμούς του Ταμείου
2002 3497 2367 486 15283 Το ποσό πληρωμής είναι με βάση τους τελικούς λογαριασμούς του Ταμείου
2003 3516 2165 607 14467 Το ποσό πληρωμής είναι με βάση τους τελικούς λογαριασμούς του Ταμείου
2004 3838 2947 989 19174 Το ποσό πληρωμής είναι με βάση τους τελικούς λογαριασμούς του Ταμείου
2005 3956 3004 738 24766 Το ποσό πληρωμής είναι με βάση τους τελικούς λογαριασμούς του Ταμείου
2006 4101 4621 889 45034 Το ποσό πληρωμής είναι με βάση τους τελικούς λογαριασμούς του Ταμείου
2007 2972 2740 591 26919 Το ποσό πληρωμής είναι με βάση τους τελικούς λογαριασμούς του Ταμείου
2008 2577 2120 549 17817 Το ποσό πληρωμής είναι με βάση τους τελικούς λογαριασμούς του Ταμείου
2009 5177 2129 582 18638 Το ποσό πληρωμής είναι με βάση τους τελικούς λογαριασμούς του Ταμείου
2010 5491 3231 926 27872 Το ποσό πληρωμής είναι με βάση τους τελικούς λογαριασμούς του Ταμείου
2011 7426 3679 1196 30892 Το ποσό πληρωμής είναι με βάση τους τελικούς λογαριασμούς του Ταμείου
2012 9860 5219 1350 54478 Το ποσό πληρωμής είναι με βάση τους τελικούς λογαριασμούς του Ταμείου
2013 13592 10919 1917 88505 Το ποσό πληρωμής είναι με βάση τους τελικούς λογαριασμούς του Ταμείου
2014 6846 10705 2102 99500 Το ποσό πληρωμής είναι με βάση τους τελικούς λογαριασμούς του Ταμείου
2015 5123 5411 878 49978 Το ποσό πληρωμής είναι με βάση τους τελικούς λογαριασμούς του Ταμείου
2016 3779 4558 1278 52045 Το ποσό πληρωμής είναι με βάση τους τελικούς λογαριασμούς του Ταμείου
2017 2647 2583 811 28012 Το ποσό πληρωμής είναι με βάση τους τελικούς λογαριασμούς του Ταμείου
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ετήσια
Αναγνωριστικό aa76dba5-7861-4dea-964b-0a4bc9fd7f66
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.953735351563 34.339750856855, 31.953735351563 35.778549871932, 34.854125976563 35.778549871932, 34.854125976563 34.339750856855))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς -
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Σταύρη Χρίστου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας schristou@cystat.mof.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια

Αριθμός Προβολών

230