Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Το Τμήμα Μετεωρολογίας παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης σχετικά με τον καιρό και το κλίμα σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας στην Κύπρο.

Κάλυψη Δεδομένων

Τελικά ετήσια στοιχεία βροχόπτωσης για συγκεκριμένους σταθμούς στην Κύπρο

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

1 votes with an average rating of 100.

Τελικά στοιχεία βροχόπτωσης για συγκεκριμένους σταθμούς στην Κύπρο, καθώς επίσης συνολικά και αρθροιστικά δεδομένα και σύγκριση με την κανονική (1961-90). Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και αφορούν την περίοδο από Σεπτέμβριο 2014 και εντεύθεν. Στο αρχείο περιλαμβάνονται τα εξής πεδία ανά συγκεκριμένο σταθμό:

α) Κανονική για το μήνα (1961-1990)
β) Ποσότητα τελευταίου 24ώρου (σε mm)
γ) Ολική Ποσότητα από 1η του μήνα
δ) Σύγκριση με την κανονική του μήνα (ποσοστό)
ε) Κανονική ποσότητα από 1/10 (1961-1990)
στ) Συνολική Βροχόπτωση από 1/10
ζ) Ποσοστό της αντίστοιχης κανονικής από 1/10 (αφορά το ποσοστό της συνολικής βροχόπτωσης από 1/10 σε σύγκριση με την αντίστοιχη κανονική μέχρι το τέλος του μήνα).

Δεδομένα και Πόροι

Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
MONTH YEAR STATION AVERAGE QUANTITY FOR MONTH (1961-90) - NORMAL ACTUAL QUANTITY OF LAST 24HOURS ACTUAL CUMULATIVE QUANTITY OF MONTH COMPARISON TO MONTH'S AVERAGE AVERAGE QUANTITY FOR TH PERIOD STARTING AT 1/10 (1961-90) - NORMAL ACTUAL CUMULATIVE QUANTITY FOR PERIOD STARTING AT 1/10 COMPARISON TO AVERAGE FOR THE PERIOD STARTING AT 1/10
Jan 2010 ΛΕΥΚΩΣΙΑ (Αθαλάσσα) 48 0 100.2 209% 159 238 150%
Jan 2010 ΛΕΜΕΣΟΣ 96.1 0.5 125.6 131% 271.9 414.3 152%
Jan 2010 ΑΕΡ. ΛΑΡΝΑΚΑΣ 68 0.2 131.2 193% 215 317.2 148%
Jan 2010 ΑΕΡ. ΠΑΦΟΥ 94 0.6 106.2 113% 275 405.6 147%
Jan 2010 ΠΟΛΙΣ 97.4 6 147.2 151% 300.8 413.3 137%
Jan 2010 ΠΑΝΩ ΠΑΝΑΓΙΑ 153.1 4.7 188.7 123% 439.7 484.2 110%
Jan 2010 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΨΩΚΑΣ 167.2 2.8 269.2 161% 463.8 630 136%
Jan 2010 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 192.9 4.4 239.4 124% 506 564.3 112%
Jan 2010 ΠΛΑΤΑΝΙΑ 188.9 1.3 246.6 131% 505.1 679 134%
Jan 2010 ΣΑΪΤΤΑΣ 145.3 3.2 172.5 119% 392.2 513.4 131%
Jan 2010 ΚΕΛΛΑΚΙ 115.8 2.6 137.1 118% 332.6 441 133%
Jan 2010 ΚΟΡΝΟΣ 87.7 0.5 135.9 155% 262.5 334.2 127%
Jan 2010 ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ 88.9 0 147.3 166% 255.6 313.8 123%
Jan 2010 ΓΕΦΥΡΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 77.9 0 209.8 269% 224.4 320.5 143%
Jan 2010 ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ 50.2 0.2 143.3 285% 158.6 259.6 164%
Jan 2010 ΑΘΗΕΝΟΥ 55.8 0 100.4 180% 166.1 248.4 150%
Jan 2010 ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 59.3 12 135 228% 202.1 333.2 165%
Jan 2010 ΦΡΕΝΑΡΟΣ 60.9 5.9 104 171% 209.6 310.6 148%
Jan 2010 ΜΕΣΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 102.4 16.6 149.5 146% 294 386.4 131%
Feb 2010 ΛΕΥΚΩΣΙΑ (Αθαλάσσα) 47 6.6 105.4 224% 206 343.4 167%
Feb 2010 ΛΕΜΕΣΟΣ 76.3 0.6 73.6 96% 348.2 487.9 140%
Feb 2010 ΑΕΡ. ΛΑΡΝΑΚΑΣ 58 0.3 119.5 206% 273 436.7 160%
Feb 2010 ΑΕΡ. ΠΑΦΟΥ 69 0.2 48.4 70% 344 454 132%
Feb 2010 ΠΟΛΙΣ 73 0 69.2 95% 373.8 482.5 129%
Feb 2010 ΠΑΝΩ ΠΑΝΑΓΙΑ 115.2 0.2 135.2 117% 554.9 619.4 112%
Feb 2010 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΨΩΚΑΣ 135.4 4.5 140.7 104% 599.2 770.7 129%
Feb 2010 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 145.3 7.6 137.1 94% 651.3 701.4 108%
Feb 2010 ΠΛΑΤΑΝΙΑ 147.4 11.7 199.8 136% 652.5 878.8 135%
Feb 2010 ΣΑΪΤΤΑΣ 111.2 0 136.3 123% 503.4 649.7 129%
Feb 2010 ΚΕΛΛΑΚΙ 96.9 0.5 100.1 103% 429.5 541.1 126%
Feb 2010 ΚΟΡΝΟΣ 72.8 3.8 102.6 141% 335.3 436.8 130%
Feb 2010 ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ 68.4 6.1 98.7 144% 324 412.5 127%
Feb 2010 ΓΕΦΥΡΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 62.4 9.5 122.4 196% 286.8 442.9 154%
Feb 2010 ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ 45.1 6.5 133 295% 203.7 392.6 193%
Feb 2010 ΑΘΗΕΝΟΥ 50.1 5 134.4 268% 216.2 382.8 177%
Feb 2010 ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 53.1 6.4 157 296% 255.2 490.2 192%
Feb 2010 ΦΡΕΝΑΡΟΣ 57.9 5.3 120.4 208% 267.5 431 161%
Feb 2010 ΜΕΣΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 81.6 41.1 107.5 132% 375.6 493.9 131%
Mar 2010 ΛΕΥΚΩΣΙΑ (Αθαλάσσα) 37 0 3.5 9% 243 346.9 143%
Mar 2010 ΛΕΜΕΣΟΣ 49.1 0 8 16% 397.3 495.9 125%
Mar 2010 ΑΕΡ. ΛΑΡΝΑΚΑΣ 39 0 1 3% 312 437.7 140%
Mar 2010 ΑΕΡ. ΠΑΦΟΥ 49 0 0.6 1% 393 454.6 116%
Mar 2010 ΠΟΛΙΣ 62.5 0 0 0% 436.3 482.5 111%
Mar 2010 ΠΑΝΩ ΠΑΝΑΓΙΑ 102 0 3.4 3% 656.9 622.8 95%
Mar 2010 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΨΩΚΑΣ 116.6 0 1.7 1% 715.8 772.4 108%
Mar 2010 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 120.4 0 0.7 1% 771.7 702.1 91%
Mar 2010 ΠΛΑΤΑΝΙΑ 112.5 0 0.5 0% 765 879.3 115%
Mar 2010 ΣΑΪΤΤΑΣ 83.3 0 3.8 5% 586.7 653.5 111%
Mar 2010 ΚΕΛΛΑΚΙ 66.4 0 5.2 8% 495.9 546.3 110%
Mar 2010 ΚΟΡΝΟΣ 57.9 0 2.2 4% 393.2 439 112%
Field Value
Organization Τμήμα Μετεωρολογίας
Modified
Release Date
Frequency
Ετήσια
Identified
84364ad0-481a-4544-9dc3-c19cadd89df2
Spatial
POLYGON ((31.966552706435 34.381979340988, 31.966552706435 35.820040281161, 34.81201169081 35.820040281161, 34.81201169081 34.381979340988))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
-
Language
Greek
License
Contact Name
Γιάννα Αναστασίου
Contact email
yanastasiou@dom.moa.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

4388