Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αποστολή της Υπηρεσίας είναι η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα των κοινωνικών ασφαλίσεων με την επεξεργασία συγκεκριμένων σχεδίων και μέτρων για υλοποίηση της πολιτικής αυτής.

Κάλυψη Δεδομένων

Τελικοί Λογαριασμοί Ταμείου Πλεονάζοντος Προσωπικού

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Οικονομικές καταστάσεις Ταμείου Πλεονάζοντος Προσωπικού. Τα στοιχεία είναι ετήσια και αφορούν τα έτη 2006 και μετά.

Δεδομένα και Πόροι

Description Category 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Αποθεματικό στην αρχή του έτους Αποθεματικό 159739179 168809658 202222071 252448849 300625040 341482977 381916871 396071181 368897898 328950281 338832518 348998027
Σύνολο εισφορών Έσοδα 60508789 67245609 75766121 80555876 83537061 85555624 83688510 76206123 73251259 74121641 77045288 84570165
Άλλα έσοδα Έσοδα 117685 132261 137505 101894 60198 111077 73955 79981 66167 70434 164961 74974
Τόκος (μετά την αφαίρεση της εισφοράς για την άμυνα η οποία από 29/4/2013 ανέρχεται στο 30%) Έσοδα 5666018 6352380 7084881 1913052 1466141 2398376 1297655 247205 688427 118141 24178 -134
Σύνολο εσόδων Έσοδα 66292492 73730250 82988507 82570822 85063400 88065077 85060120 76533309 74005853 74310216 77234427 84645005
Πληρωμές λόγω πλεονασμού Έξοδα 45033055 26919404 17817333 18638204 27871737 30891712 54477920 88505472 99499308 49977847 52045316 28011873
Μεταφορά στο Ταμείο Αφερεγγυότητας Έξοδα 10044359 11138680 12601267 13372277 13867152 14202234 13892293 12650216 12159709 12304192 12789518 14038647
Διοικητικά και λειτουργικά έξοδα Έξοδα 2144599 2259753 2343129 2384150 2466574 2537237 2535597 2550904 2294452 2145941 2234084 2031975
Σύνολο εξόδων Έξοδα 57222013 40317837 32761729 34394631 44205463 47631183 70905810 103706592 113953469 64427980 67068918 44082495
Διαφορά εσόδων - εξόδων Διαφορά 9070479 33412413 50226778 48176191 40857937 40433894 14154310 -27173283 -39947616 9882236 10165509 40562510
Αποθεματικό στο τέλος του έτους Αποθεματικό 168809658 202222071 252448849 300625040 341482977 381916871 396071181 368897898 328950281 338832518 348998027 389560537
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ετήσια
Αναγνωριστικό 9d834b63-5729-45dc-80db-4c0e267d5078
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.810913085938 34.43947785076, 31.810913085938 35.760721836548, 34.931030273438 35.760721836548, 34.931030273438 34.43947785076))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς -
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Σταύρη Χρίστου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας schristou@cystat.mof.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

202