Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αποστολή του Τμήματος είναι η προστασία και η αειφόρος και ορθολογική ανάπτυξη και διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Θέσεις Σταθμών Επεξεργασίας Λυμάτων (INSPIRE)

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Υπηρεσίες διαθεσης δεδομένων που αφορούν στις θέσεις των σταθμών επεξεργασίας λυμάτων που καθορίστηκαν με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία των Αστικών Λυμάτων.

Η διαδικασία λήψης δεδομένων υλοποιείται μέσω πακέτων αρχείων "GML".Τα αρχεία μπορούν να ληφθούν από το από το directory που είναι προσβάσιμο μέσω του resource "US_UtilityAndGovernmentalServices Directory (gml)". Συνολικά μέσω του directory διατίθενται 15 αρχεία gml, τα τα οποία αφορούν σε διάφορες περιοχές και η ονομασία των οποίων είναι της μορφής:

US2_EnvironmentalManagementFacility [αρ.αρχείου][ονομα περιοχής].gml

Τα δεδομένα διατίθενται επίσης μέσω υπηρεσιών WMS, ersiREST, json και SOAP. Μέσω των υπηρεσιών αυτών επιλέξτε τα επίπεδα/ υποεπίπεδα:

US2 (10)
US2.EnvironmentalManagementFacility_Treatment_Plants

Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό b744ed04-e75d-4f37-9651-812b9c7aa0e7
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.690063476562 34.412291363453, 31.690063476562 35.769636353789, 34.985961914063 35.769636353789, 34.985961914063 34.412291363453))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
Γλώσσα English
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Έλενα Φοινικαρίδου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας hphinikaridou@wdd.moa.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια

Αριθμός Προβολών

319