Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αποστολή του Τμήματος είναι η αποτελεσματική, αξιόπιστη διαχείριση όλων των διεργασιών σχετικά με την ακίνητη ιδιοκτησία.

Κάλυψη Δεδομένων

Θέσεις των χώρων απόθεσης υλικών βυθοκόρησης στον θαλάσσιο χώρο της Κύπρου (INSPIRE)

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Υπηρεσίες διαθεσης δεδομένων που αφορούν στις θέσεις των χώρων απόθεσης υλικών βυθοκόρησης στον θαλάσσιο χώρο της Κύπρου. Η θέση τους έχει ψηφιοποιηθεί από γεωαναφερμένα σχεδία. Ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκε το θεματικό επίπεδο είναι για να υποστηρίξει την κατασκευή ναυτικών χαρτών και τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό).

Η διαδικασία λήψης δεδομένων υλοποιείται μέσω πακέτων αρχείων "GML".

Τα δεδομένα διατίθενται επίσης μέσω υπηρεσιών WMS, ersiREST, json και SOAP. Μέσω των υπηρεσιών αυτών επιλέξτε τα επίπεδα/ υποεπίπεδα:

US2 (10)
US2.EnvironmentalManagementFacility_DumpingSiteArea (12)

Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό 3c428835-7236-4714-ae5b-40034a9a8951
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.723022460938 34.376028963741, 31.723022460938 35.814193951437, 35.018920898438 35.814193951437, 35.018920898438 34.376028963741))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
Γλώσσα English
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας lic@dls.moi.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια

Αριθμός Προβολών

183