Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αποστολή του Τμήματος είναι η προστασία και η αειφόρος και ορθολογική ανάπτυξη και διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Υδρογραφία - Δεδομένα Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (INSPIRE)

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Υπηρεσίες διάθεσης υδρογραφικών δεδομένων του Τμήματος Αναπτύξεων Υδάτων που εμπίπτουν στην θεματική κατηγορία "Υδρογραφία" της Οδηγίας INSPIRE. Τα δεδομένα αφορούν:

1. Λεκάνες Απορροής, όπως ορίζονται στο πλαίσιο της οδηγίας για τα ύδατα 2000/60/EC.
2. Υπολεκάνες Απορροής, όπως ορίζονται στο πλαίσιο της οδηγίας για τα ύδατα 2000/60/EC.
3. Υδατικά Σώματα Λιμνών, όπως ορίζονται στο πλαίσιο της οδηγίας για τα ύδατα 2000/60/EC.
4. Υδατικά Σώματα Λιμνών (ΟΠΥ) - Φράγματα
5. Υδατικά Σώματα Ποταμών (ΟΠΥ)

Τα δεδομένα διατίθενται μέσω υπηρεσιών wfs, wms, esriREST, json και SOAP. Από τις υπηρεσίες επιλέξτε τα επίπεδα/υποεπίπεδα:

WFD-River (0)
WFD-River [Line] (1)
WFD-River [Surface] (2)
WFD-Lake (3)
WFD-Lake [Line] (4)
WFD-Lake [Surface] (5)
Catchment (6)
Catchment - drainage basin (7)
Catchment - river basin (8)

Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό 94c75b8a-b196-4a80-a02b-d80bccd2fd3d
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.997680664063 34.366960909265, 31.997680664063 35.823102472531, 34.974975585938 35.823102472531, 34.974975585938 34.366960909265))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
Γλώσσα English
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Έλενα Φοινικαρίδου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας hphinikaridou@wdd.moa.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια

Αριθμός Προβολών

1634