Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας, είναι ημικρατικός οργανισμός, με αποστολή την παροχή καλής ποιότητας νερού σε ικανοποιητικές ποσότητες και λογικές τιμές, με την κατασκευή, συντήρηση και διατήρηση σε καλή κατάσταση των απαραίτητων υδατικών έργων που σχετίζονται με την υδατοπρομήθεια, εντός των δημοτικών ορίων της Λάρνακας.

Κάλυψη Δεδομένων

Υπηρεσίες και Παροχές Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λάρνακας (INSPIRE)

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Υπηρεσίες διαθεσης δεδομένων που προέρχονται από το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας τα οποία αφορούν:

1. Air_Valves
2. CUPLING
3. Distribution_AC
4. Distribution_PE
5. Distribution_UPVC
6. Fire_Hydrants
7. GPS_HOUSE_PIPES
8. House_Meters
9. Pits
10. Sluice_Valves
11. Taf
12. Trunk

Η διαδικασία λήψης δεδομένων υλοποιείται μέσω πακέτων αρχείων "GML".

Τα αρχεία μπορούν να ληφθούν από το από το directory που είναι προσβάσιμο μέσω του resource "US_UtilityAndGovernmentalServices Directory (gml)". Μέσω του directory διατίθενται 7 αρχεία gml, τα οποία αφορούν στους διάφορους δήμους και κοινότητες και η ονομασία των οποίων είναι της μορφής: US4_WaterNetwork [αρ.αρχείου][ονομα δήμου/κοινότητας].gml

Τα δεδομένα διατίθενται επίσης μέσω υπηρεσιών WMS, ersiREST, json και SOAP. Μέσω των υπηρεσιών αυτών επιλέξτε τα επίπεδα/ υποεπίπεδα:

US4 (18)
US4.WaterNetwork_Air_Valves (19)
US4.WaterNetwork_CUPLING (20)
US4.WaterNetwork_SLUICE_VALVES (21)
US4.WaterNetwork_Fire_Hydrants (22)
US4.WaterNetwork_Tee (23)
US4.WaterNetwork_House_Meters (24)
US4.WaterNetwork_Pits (25)
US4.WaterNetwork_HOUSE_PIPES (26)
US4.WaterNetwork_Distribution_Pipes (27)
US4.WaterNetwork_Trunk_Pipes (28)

Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό 0a37caee-aab3-4c96-8794-bc7fbafa6ee6
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((33.529586791992 34.83363767073, 33.529586791992 34.972168493092, 33.694381713867 34.972168493092, 33.694381713867 34.83363767073))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Λάρνακα
Περίοδος Αναφοράς
Γλώσσα English
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας lic@dls.moi.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια

Αριθμός Προβολών

367