Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αποστολή του Τμήματος είναι η αποτελεσματική, αξιόπιστη διαχείριση όλων των διεργασιών σχετικά με την ακίνητη ιδιοκτησία.

Κάλυψη Δεδομένων

Υψομετρία (INSPIRE)

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

2 votes with an average rating of 100.

Δεδομένα που προέρχονται από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και αφορούν υψομετρικά δεδομένα. Το ψηφιακό μοντέλο εδάφους είναι ένα ομοιογενές και τακτικό σημειακό πλέγμα, το οποίο δεικνύει υψόμετρο επί εδάφους, ώστε να δημιουργεί μοντέλο επιφάνειάς της γης.

Η διαδικασία λήψης δεδομένων υλοποιείται μέσω πακέτων αρχείων "GML".

Τα πακέτα αυτά μπορούν να ληφθούν από τον κατάλογο που βρίσκεται στο resource Elevation Directory (gml). Τα δεδομένα επίσης διατίθενται μέσω υπηρεσιών WMS, ersiREST, json και SOAP.

Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό 89e722c1-cd51-409f-8da4-f4e221c78aff
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.821899414063 34.321605915641, 31.821899414063 35.769636353789, 35.106811523438 35.769636353789, 35.106811523438 34.321605915641))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
Γλώσσα English
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας director@dls.moi.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια

Αριθμός Προβολών

2880