Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Request Description

Λήψη κτηματολογικών δεδομένων που αφορούν τα στοιχεία τεμαχίων όπως αρ. εγγραφής, εμβαδόν, αρ. τεμαχίου, πολεοδομική ζώνη, χαρακτηριστικά

Entity Type
ΕΚΤΙΜΗΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Full Name
ΑΒ
Request Date
Request Status
Προωθήθηκε στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας