Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Request Description

Παρακαλούμε να μας στείλετε τους πίνακες Θερμοκρασίας και Υγρασίας για τη Λευκωσία (Αθαλάσσα) από 01.09.2021 έως σήμερα.

Entity Type
ιδιώτης
Full Name
ΣΜ
Request Date
Request Status
Ολοκληρώθηκε (Προωθήθηκε στο Τμήμα Μετεωρολογίας και δόθηκε σχετική απάντηση)